Anda di halaman 1dari 7

Jawab semua soalan.

A. Tuliskan nombor berikut dalam angka.


1. Lima puluh enam =

6. Dua puluh tiga =

________
2. Lapan puluh lima =

___________
7. Tiga puluh Sembilan =

________
3. Sembilan puluh dua =

_______
8. Empat puluh satu =

_______
4. Enam puluh lapan =

_________
9. Tujuh belas =

_________
5. Tujuh puluh tujuh =

______________
10. Sebelas =

__________

_______________

B. Tuliskan nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang digariskan.
Bi

Nombor

l.
1.
2.
3.
4.
5.

41
52
78
84
99

Nilai tempat

Nilai digit

C. Lengkapkan susunan nombor-nombor berikut.


1. 53 , 51, ____ , 47 , ____ ,
43

2. 27 , ____ , 37 , ____ , 47
3. ____ , 40 , ____ , ____ , 10
4. ____ , 90 , ____ , ____ , 93

D. Warnakan nilai wang yang berikut.

E. Padankan nilai wang yang sama.

F. Selesaikan.

G. Lengkapkan.

JANUARI

MEI

JULAI
DISEMBER
H. Susun hari-hari di bawah mengikut urutan yang betul.
JUMAAT ISNIN
1.

RABU
2.

AHAD
3.

I. Tulis waktu dalam angka.


6.

J. Tulis waktu dalam perkataan.

SABTU
4.

7.

KHAMIS SELASA
5.

K. Lukiskan jarum jam berikut.