Anda di halaman 1dari 17

JPN NEGERI PERAK

GURU SUMBER PJPK NEGERI PERAK 2008


PROGRAM PENGISIAN MARKAH
UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)
(13 TAHUN)

NAMA SEKOLAH
PRE-TEST

POST-TEST

TARIKH :

BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)


KELAS
BMI

TINGGI

JANTINA

BERAT

NAMA PELAJAR

UMUR

BIL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

NAIK
TURUN
BANGKU

TEKAN
TUBI

RINGKUK
TUBI
SEPARA

JANGKAUAN
MELUNJUR

POST - TEST
BIODATA & SKOR PELAJAR (SEGAK)
KELAS

0
UMUR

BERAT

TINGGI

BMI

NAIK TURUN
BANGKU

13

45

1.53

19.2

83

20

20

27

13

37

1.49

16.7

96

23

15

36.5

13

48

1.64

17.8

105

16

16

37

13

46

1.52

19.9

90

13

19

27.5

13

38

1.55

15.8

118

21

18

29

13

35

1.48

16.0

106

30

15

26

13

53

1.70

18.3

110

18

19

14

13

39

1.52

16.9

129

27

25

34.5

13

43

1.57

17.4

80

22

28

32

10

13

57

1.59

22.5

117

26

19

34.6

11

13

45

1.52

19.5

114

26

21

36

BIL

NAMA PELAJAR

JANTINA

TEKAN TUBI

RINGKUK TUBI
SEPARA

JANGKAUAN
MELUNJUR

12

13

50

1.60

19.5

131

31

22

33

13

13

54

1.60

21.1

123

22

16

22.5

14

13

35

1.60

13.7

90

26

21

15

15

13

59

1.47

27.3

132

20

21

29

16

13

30

1.38

15.8

115

32

33.5

17

13

45

1.57

18.3

74

21

20

24

18

13

45

1.53

19.2

117

25

13

32.5

19

13

35

1.60

13.7

99

21

22

36

20

13

52

1.67

18.6

78

25

28

40

21

13

55

1.55

22.9

120

26

12

37

22

13

47

1.50

20.9

118

28

14

36

23

13

55

1.66

20.0

120

26

12

28

24

13

52

1.62

19.8

119

28

16

30

25

13

53

1.64

19.7

123

24

15

36

26

13

50

1.59

19.8

122

28

13

32.5

27

13

54

1.60

21.1

125

28

12

35.5

28

13

54

1.54

22.8

125

26

16

33

29

13

53

1.53

22.6

128

28

12

32

30

13

55

1.60

21.5

132

28

32

34.6

31

13

55

1.62

21.0

115

27

20

36

32

13

55

1.62

21.0

74

19

13

33

33

13

54

1.61

20.8

117

21

22

22.5

34

13

53

1.64

19.7

99

27

28

15

35

13

53

1.62

20.2

78

26

12

28

36

13

52

1.65

19.1

120

19

22

30

37

13

54

1.62

20.6

132

21

28

36

38

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

PERHATIAN : SILA ISIKAN NAMA SEKOLAH, NAMA ANDA DAN TINGKATAN YANG DIAJAR
TARIKH
SEKOLAH
NAMA GURU BESAR
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA)
NAMA GURU
TAHUN :
BIL

NAMA PELAJAR

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

### #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

### #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

### #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

### #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

### #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

### #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

### #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

### #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

### #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

PERHATIAN : SILA ISIKAN NAMA SEKOLAH, NAMA ANDA DAN TINGKATAN YANG DIAJAR
TARIKH
SEPTEMBER 2008
SEKOLAH
SMK YUK KWAN BATU GAJAH
NAMA GURU BESAR
EN.LAU KOON HING
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST )
NAMA GURU
S.SAKILA
TAHUN :
2008
BIL

NAMA PELAJAR

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

40

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

41

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

42

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

43

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

44

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

45

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

46

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

47

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

PERHATIAN : SILA ISIKAN NAMA SEKOLAH, NAMA ANDA DAN TINGKATAN YANG DIAJAR
TARIKH
SEPTEMBER 2008
SEKOLAH
SMK YUK KWAN BATU GAJAH
NAMA GURU BESAR
EN.LAU KOON HING
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST)
NAMA GURU
S.SAKILA
TAHUN :
2008
BIL

NAMA PELAJAR

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

#REF!

#REF!

40

#REF!

#REF!

41

#REF!

#REF!

42

#REF!

#REF!

43

#REF!

#REF!

44

#REF!

#REF!

45

#REF!

#REF!

46

#REF!

#REF!

47

#REF!

#REF!

TARIKH
SEKOLAH
NAMA G.BESAR
NAMA GURU
TAHUN :

PERHATIAN : SILA ISIKAN NAMA SEKOLAH, NAMA ANDA DAN TINGKATAN YANG DIAJAR
SEPTEMBER 2008
SMK YUK KWAN BATU GAJAH
EN.LAU KOON HING
STATISTIK - UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN
S.SAKILA
2008

KELAS

BIL

UJIAN

BILANGAN A

PERATUS

PRE TEST

POST TEST

BIL

UJIAN

BILANGAN
PELAJAR
KURANG
BERAT

BILANGAN
PELAJAR
BERAT
NORMAL

BILANGAN
PELAJAR
BERISIKO BERAT
BERLEBIHAN

PRE TEST

POST TEST

PERATUS

BILANGAN B

PERATUS

PERATUS

BILANGAN C

PERATUS

PERATUS

BILANGAN D

BILANGAN
PELAJAR BERAT
BERLEBIHAN

PERATUS

PERATUS

BILANGAN E

JUMLAH

PERATUS

JUMLAH

NO ID

SMK YUK KWAN BATU GAJAH


ADALAH DISAHKAN BAHAWA
SILA MASUKKAN NO ID PELAJAR
telah menduduki ujian

STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)


dengan pencapaian seperti berikut
BIDANG

SKOR

PENCAPAIAN
KESELURUHAN

NAIK TURUN BANGKU


TEKAN TUBI
RINGKUK TUBI SEPARA
JANGKAUAN MELUNJUR
JUMLAH SKOR

GRED KESELURUHAN

GURU MATA PELAJARAN


S.SAKILA
TARIKH

SEPTEMBER 2008

PENGETUA
EN.LAU KOON HING