Anda di halaman 1dari 3

Hari:

2.2
Tarikh:
Kelas Pemulihan
Khas:

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran, murid berupaya :


Menambah dua nombor hingga nombor tiga digit dengan mengumpul
semula.

Matapelajaran:

Langkah-langkah Pengajaran :

Masa:
Bahan Bantu Mengajar :
1. Kad ratus.
2. Kad puluh.
3. Kad sa.

1. Sediakan kad ratus, puluh dan sa dalam tiga kotak yang berasingan.
100

10

2. Lukiskan jadual nilai tempat pada papan tulis seperti berikut :


Ratus
Puluh

3. Tuliskan ayat matematik 353 + 162 = _____ pada papan tulis.


4. Minta tiga orang murid masing-masing mengambil kad ratus, puluh
dan sa bagi nombor yang pertama dan lekatkan pada papan tulis.
5. Kemudian, minta tiga murid lagi, masing-masing mengambil kad
ratus, puluh dan sa bagi nombor yang kedua dan lekatkan pada
jadual nilai tempat tadi seperti berikut :
Ratus
Puluh

400

110

500

10

6. Bimbing murid menambah kedua-dua nombor tadi.


Soal jawab :
Ada berapa sa kesemuanya?
Sekarang lihat pada puluh.
Ada berapa puluh kesemuanya?
Bolehkah kita tulis 110 pada nilai tempat puluh?
Apa yang perlu kamu buat?
7. Bimbing murid mengeluarkan 100 daripada nilai tempat puluh dan
dilekatkan ke nilai tempat ratus.
Soal jawab :
Berapa ratus yang ada sekarang?
Jumlahkan :
500 + 10 + 5 = 515
8. Kaitkan situasi di atas dengan pengiraan dalam bentuk lazim seperti
berikut :
+

3
1
5

5
6
1

3
2
5

9. Ulangi langkah 3 hingga 8 denga memberikan contoh-contoh lain.


10. Edarkan Lembaran Kerja 2.2.