Anda di halaman 1dari 2

PERATURAN MEMINJAM DAN MENGGUNAKAN ALATAN

SUKAN DI BILIK PERALATAN SUKAN

1. MENDAPAT KEBENARAN DAN PERSETUJUAN GURU TERLEBIH DAHULU


2. MENULIS SEGALA MAKLUMAT DENGAN LENGKAP DI DALAM BUKU
REKOD PINJAMAN
3. PELAJAR HANYA DIBENARKAN MENGELUARKAN ALATAN SUKAN
SETELAH MENULIS DI DALAM BUKU REKOD PINJAMAN
4. PELAJAR TIDAK DIBENARKAN MENGAMBIL ATAU MEMINJAM ALATAN
TANPA DIIRINGI OLEH GURU PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
KELAS BERKENAAN
5. SEMASA MEMULANGKAN ALATAN, SETIAP PELAJAR YANG MEMINJAM
PERLULAH MENANDATANGANI BUKU REKOD PINJAMAN DAN
DISAKSIKAN OLEH GURU/GURU PENDIDIKAN JASMANI DAN
KESIHATAN KELAS TERSEBUT.
6. SEGALA KEROSAKAN / KEHILANGAN ALATAN PERLULAH DILAPOR
DAN DICATAT DALAM BUKU REKOD PINJAMAN ATAU MEMBERITAHU
GURU YANG DITUGASKAN MENJAGA BILIK ALATAN SUKAN.
7. TIDAK DIBENARKAN SAMA SEKALI MENGAMBIL ATAU MEMBAWA
PERALATAN SUKAN KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH SEBELUM
MENDAPAT KEBENARAN DARIPADA PENGETUA SMK DUSAJ

PERATURAN KETIKA BERADA DI BILIK PERALATAN SUKAN

SEMUA PELAJAR WAJIB MEMATUHI PERATURAN-PERATURAN BILIK ALATAN SUKAN


YANG DISENARAIKAN BAGI MENJAMIN KESELAMATAN DAN PERALATAN YANG
DISEDIAKAN SEPERTI BERIKUT :

1. DILARANG MASUK TANPA KEBENARAN GURU


2. DILARANG MEMBAWA BEG, MAKANAN ATAU MINUMAN KE DALAM
BILIK ALATAN SUKAN SEKOLAH
3. GURU MESTILAH BERADA BERSAMA PELAJAR SEMASA MENGAMBIL
PERALATAN SUKAN
4. PELAJAR HENDAKLAH SENTIASA MEMATUHI ARAHAN GURU
5. DILARANG MEMBAWA KELUAR SEBARANG ALATAN TANPA
PENGETAHUAN GURU KECUALI DENGAN KEBENARAN GURU
BERTUGAS
6. DILARANG SAMA SEKALI MEROSAKAN PERALATAN YANG TERDAPAT
DI DALAM BILIK ALATAN SUKAN
7. DILARANG BERMAIN DI DALAM BILIK ALATAN SUKAN
8. DILARANG MEMBUANG SAMPAH DI DALAM BILIK ALATAN SUKAN
9. DILARANG MEMASIKU KE DALAM BILIK ALATAN SUKAN SECARA
BERAMAI-RAMAI
10.
SILA LETAK DAN SUSUN SEMULA PERALATAN YANG
DIGUNAKAN KE TEMPAT ASAL
11.
PASTIKAN BILIK ALATAN SUKAN DALAM KEADAAN BERSIH DAN
KEMAS SEBELUM MENINGGALKAN BILIK ALATAN SUKAN
12.
PASTIKAN PINTU DITUTUP SEBELUM MENINGGALKAN BILIK
ALATAN SUKAN.