Anda di halaman 1dari 8

Perbezaan antara Al-Bashiirah dan Al-Bashar ialah: mata dapat melihat apa

yang kita lihat, tetapi matahati melihat sesuatu yang mata kita tidak nampak.
Kalam hikmah ini memberikan pengertian bahawa jangan kita mementingkan diri
dalam mencari rezeki yang telah dijamin oleh Allah.
Kita boleh berusaha mencari rezeki yang halal, tetapi jangan sampai lupa diri,
sehingga seluruh penghidupan tertumpu kepada urusan duniawi sahaja. Apabila
tumpuan kita hanya terhadap duniawi sahaja pasti akan mengakibatkan kurang
kesungguhan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap ajaran agama.
Sedangkan Allah SWT dengan kurniaNya dan kebaikkanNya telah menjamin rezeki
hamba-hambaNya, seperti dalam firmanNya dalam Al-Quran surah Al-Ankabut,
ayat
60;
bermaksud
"Dan berapa banyaknya binatang yang tidak membawa rezekinya sendiri, Tuhan
yang memberinya makan dan (juga) memberi kamu, dan Dia Maha Mendengar
dan
Maha
Tahu."
Firman Allah dalam Al-Quran, surah Thaha ayat 132 bermaksud;
"Dan suruhlah pengikutmu bersembahyang dan tetap mengerjakannya. Kami
tidak meminta rezeki kepadamu, (hanya) Kami yang memberi kamu rezeki dan
akibat (yang Baik) adalah untuk ( orang yang) memelihara diri dari kejahatan."
Dua ayat ini memberikan pengertiankepada kita bahawa dalam masalah
rezeki,kita tidak boleh susah. Sebab telah ada jaminan Allah SWT,asalkan kita
terus berusaha dan berikhtiar dengan ketentuan dari tingkatan-tingkatan masingmasing.
Apabila masalah dalam mendapat rezeki telah sempurna jalannya, maka imbalan
daripada itu, Allah SWT menuntut kita untuk melaksanakan amal ibadah berupa
kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah SWT dan mengerjakan amal-amal
kebajikan. Dengan beramal ibadah, kita akan dapat sampai kepada kebahagiaan
di akhirat yang kekal - baqa'. Dan dengan beramal ibadah juga kita akan dapat
mendekati Allah, seperti Firman Allah di dalam Al-Quran, surah Adz-Dzaariyat,
ayat
56
yang
bermaksud
:
"Tidak aku ciptakan jin dan manusia selain supaya mereka itu berta'abud
(mengabdikan diri) kepadaKu"
Kemudian dalam surah yang sama ayat 57-58, bermaksud:
"Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak
menghendaki mereka supaya mereka memberi Aku makan. Sesungguhnya Allah,
Dia adalah Maha Pemberi rezeki, Yang Mempunyai Kekuatan yang teguh (luar
biasa)."
Dari ayat di atas jelas menunjukkan Allah tidak ada keperluan dari kita sebagai
makhlukNya, sebaliknya kita yang memerlukan pertolongan Allah. Allah
menciptakan manusia dengan hikmah agar manusia pandai bersyukur dan
berterima kasih kepadaNya dengan jalan beribadah. Mematuhi segala perintahperintahNya dan meninggalkan laranganNya. Sebab itu makin banyak kita
beribadah,
makin
kita
terasa
kemanisannya.
Tanda-tanda orang yang tenggelam dalam berusaha pada apa yang telah dijamin
oleh Allah, ialah:
a) Atta'assufu 'Alal Ghaa'ibi.
Yakni timbul penyesalan, apabila sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan dicabut
kembali olehNya, samada dengan jalan hilang dicuri orang, dibinasakan dengan
datangnya banjir, gempa bumi, tsunami atau musnah ditelan api dan sebagainya.

b) Faqdut - Taqwaa Fit - Tahshiili.


Yakni tidak ada taqwa dalam hati didalam mencari rezeki. Pendeknya asal dapat
wang, halal haram tidak dikira.
c) Alghaflatu 'Anil Huquuqil Muta'akkidati Fis - Sababi.
Yakni lalai dalam masa mencari rezeki hingga mengabaikan kewajiban diri seperti
menunaikan solat, berpuasa dan lain-lain lagi.
Sebab itu kita sepatutnya merasa bimbang sekiranya apabila rezeki bertambah,
kita semakin sibuk hingga kadang-kadang solat terpaksa ditangguh dan
dilenggahkan. Mula-mula kita lewatkan, lama kelamaan dengan kesibukkan
menerima rezeki yang makin melimpah, solat mula ditinggalkan. Bukan sesuatu
kenikmatan yang kita dapat sekiranya anugerah rezeki yang banyak dari Allah,
tetapi dalam masa yang sama kewajiban diri kita tinggalkan. Berhati-hatilah...
Selalu muhasabah diri....
Tanda-tanda hamba Allah yang tidak tenggelam di dalam apa jua urusan hidup
dan
kehidupan:
a) Ar-Ridhaa Bil Waaqi'i
Yakni ridha pada apa yang terjadi. Apabila mendapat keuntungan besar, maka
ia bersyukur kepada Allah SWT dan apabila mendapat cubaan dan ujian, maka
ia bersabar dan menyerahkan diriNya kepada Allah SWT.
b) At- Taqwaa Fith- Thalabi.
Yakni selalu taqwa kepada Allah dalam mencari rezeki yang halal. Bermaksud
amat prihatin segala sumber rezeki yang diperolehi samada halal atau haram.
c) Hifzhul Adaabi Fil-Asbaabi.
Yakni selalu memelihara hubungan sesama manusia, menjaga adap sopan,
berhemah dalam berkata-kata, tidak menfitnah, tidak sentimen (beremosi) dan
merasa sakit hati dengan sesuatu yang bukan sepatutnya, tidak menganiya
orang lain semasa berusaha mencari rezeki yang halal.
Dengan ini jelaslah siapakah orang-orangnya yang diridhai oleh Allah didalam
usaha dan ikhtiar mencari rezeki.
Kesimpulan:
Kalam Hikmah di atas menyarankan kepada kita, supaya tetap memelihara hati,
agar selalu mendapat limpahan petunjuk dan tuntutan Allah dalam seluruh
persoalan hidup yang kita hadapi. Dengan itu didalam kita berusaha dan
berikhtiar mendapatkan rezeki yang halal, jangan sekali-kali kita lupa pada Allah
dengan mematuhi dan mentaati segala suruhannya. (Buat apa yang disuruh,
tinggal apa yang dilarang).
Sebaliknya ini adalah dalil mata hati telah buta dan tertutup, sehingga kebenaran
dan keadilan dalam arti yang luas, gelap dan tidak kelihatan. Kebahagiaan yang
kekal abadi yang selalu menjadi cita-cita para hambaNya yang soleh akan sirna
dan lenyap sama sekali.
1. "Al-'Amal" bermaksud :
"Gerak-gerik yang bertalian dengan tubuh jasmaniah (manusia). Misalnya,
Puasa, Solat dll."
2. "Al-Ahwal"
adalah jamak dari perkataan "Hal": "Gerak-gerik yang berhubung dengan hati"
iaitu timbul perasaan dalam hatinya yang menyebabkan ia kasih dan sayang
kepada fakir miskin, ini melahirkan ibadah mengeluarkan zakat, sedekah,
membantu anak yatim, mengumpul dana sosial bagi membantu mangsa
bencana alam, peperangan dan sebagainya. Jika dalam hatinya timbul
perasaan bersalah dan berdosa, maka menonjollah dalam amal ibadahnya

taubatnya kepada Allah dengan jalan memulangkan harta orang, meminta


maaf kepada yang bersangkutan kesalahan lalu, minta ampun kepada Allah
SWT, berzikir, membaca Al-Quran, bersalawat atas Nabi, mengerjakan
perintah-perintah wajib yang lain, dan bertafakkur dalam pengertian "Ihsan"
sebagai mana yang dianjurkan oleh Rasullulah SAW.
3. Sebagusnya dalam beramal menurut ilmu tasawuf, hendaklah di pimpin oleh
seorang guru yang alim dalam ilmu Syari'at dan Hakikat, di samping juga guru itu
mengetahui pula hal keadaan murid-muridnya dalam ilmunya dan amalnya.
Apalagi tentang penyakit-penyakit hati yang terdapat pada seseorang murid.
Dengan sebab itu maka si guru dapat memimpin seseorang murid melihat
keadaannya
dan
penyakit-penyakitnya.
Andaikata apabila bermacam-macam perasaan datang sekali gus kepada hati si
murid, misalnya ingin mengerjakan solat sunat sebanyak-banyaknya, dan
membaca Quran sebanyak-banyaknya, tetapi kenyataannya apabila ia
mengerjakan solat sedemikian banyaknya, maka menyebabkan dia merasa penat,
dan solatnya menjadi kurang khusyuk, bacaan qurannya juga kurang sempurna.
Maka bagi si guru yang 'Arif tentang hal muridnya, ia akan menasihati agar lebih
mengutamakan solat fardu, solat -solat fardu yang terdahulu yang mungkin
pernah ditinggalkan.Jadi dengan minat yang mendalam untuk mengerjakan solat
sebanyak yang mungkin harus didorong dan dituntun. Mudah -mudahan kealpaan
di zaman silam di ampunkan oleh Allah. Jika kita tiada siapa yang menuntun atau
memimpin.
4. Imam Ghazali telah berpendapat tentang masalah hati yang berhubung dengan
amal lahiriah dan ada 3 jenis ;
a) Hati yang penuh dengan taqwa, suci dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Hati
yang begini sentiasa bersinar pada akal dalam berfikir pada yang baik-baik dan
menyebabkan terbuka sinar matahati, sehingga hati selalu melihat segala
sesuatu yang baik-baik dan diridhai oleh Allah. Apabila hati telah suci dari
segala penyakitnya, maka dekatlah hati kepada Allah, dengan mensyukuri
nikmat-nikmatNYA. Sabar dan takut kepadaNYA, serta mengharapkan kasih
sayangNYA, rindu dan tawakkal kepadaNYA. Ketika ini hati sentiasa merasa
tenteram, tenang dan tidak kacau -bilau atau gelisah dengan persoalanpersoalan duniawi.
Firman Allah dalam surah Ar-Ra'ad, ayat 28-29, bermaksud:
"Orang-orang beriman itu hati mereka menjadi tenteram kerena mengingati
Tuhan. Ingatlah, bahawa dengan mengingati Tuhan itu, hati menjadi tenteram.
Orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik, mereka
memperoleh untung baik dan tempat kembali yang utama." (Ar- Ra'ad: ayat
28-29)
b) Hati yang penuh dengan gelora hawa nafsu dan penyakit hati di mana
dengannya terbuka pintu hati untuk iblis dan syaitan tetapi tertutup untuk
malaikat-malaikat Tuhan. Hati yang begini, kontak dengan akal. Maka akal
pada waktu itu membantu hati untuk bagaimana terlaksana hawanya dan
nafsunya. Maka lapanglah dada dalam memanjang hawa nafsu. Dhaiflah
kekuatan iman, disebabkan asap yang gelap terhadap hati. Firman Allah dalam
surah Al-Furqan ayat 43-44, yang bermaksud:
"Tidakkah engkau perhatikan orang yang mengambil kemauan nafsu nya
menjadi Tuhannya? Engkaukah yang menjadi penjaganya? Apakah engkau
mengira bahawa kebanyakkan mereka mendengar atau mengerti? Tidak!
Mereka adalah sebagai binatang ternak, bahkan lebih tersesat lagi jalannya."
(Al -Furqan : 43 -44)
Dari ayat ini dapatlah difahami bahawa apa bila keadaan menjadikan nafsu
sebagai tuhan, maka muncullah ke alam nyata perbuatan-perbuatan anggota

yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama disebabkan menurut hawa


nafsu yang telah mendalam di dalam hati.
c) Hati yang terumabng-ambing antara kebaikan dan kejahatan atau dengan kata
lain antara malaikat dan syaitan. Hati ini akan sering merasa ragu disebabkan
kadang-kadang timbul daya tarikan kepada kejahatan, tetapi pada waktu itu
akan datang pula daya tarikan kebaikan. Firman Allah bermaksud : "Maka
barang siapa yang hendak dipimpin oleh Allah, niscaya dibukakanNya hatinya
untuk Islam, dan siapa yang hendak disesatkan oleh Allah, maka Allah akan
menjadikan dada orang itu sesak dan sempit seperti orang-orang yang tidak beriman.
Dan inilah jalan Tuahnmu, jalan yang lurus. Sesungguhnya telah kami jelaskan
keterang-keterangan kepada kaum yang mahu memperhatikan ." (Al-An'am : Ayat

125-126) (Allah yang mengilhamkan ketakwaan)


Kesimpulan:
Apabila amalan lahiraiah yang kita amalkan terpelihara daripada hasad,
khianat dan lain-lain maka adalah amal yang kita kerjakan itu adalah timbul
dari kehendak hati yang diilhamkan oleh Allah SWT. Maka hendaklah
ditetapkan hati untuk mengerjakan kebaikan itu. Untuk sampai kepada hakikat
perasaan Tasawuf, di samping mentaati Allah dengan menjauhi laranganlarangNYa dan selalu minta ampun kepadaNYA, maka janganlah lupa berdoa : "
Wahai tuhan yang membolak-balik segala hati makhlukNYA! tetapkan olehMu,
ya Allah hatiku atas agamaMU."
Mudah-mudahan hati kita dipimpin oleh Allah sehingga segala amal ibadah
lahiriah sejalan dengan hati, disebabkan Taufiq dan HidayahNYA. Amin...
Beriman Kepada "Qadha dan Qadar"
Menurut bahasa qadha memiliki beberapa arti yaitu hukum, ketetapan, perintah,
kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qadha
adalah ketentuan atau ketetapan Allah SWT dari sejak zaman azali tentang segala
sesuatu yang berkenaan dengan makhluk-Nya sesuai dengan iradah (kehendakNya), meliputi baik dan buruk, hidup dan mati, dan seterusnya.
Menurut bahasa, qadar berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan
menurut istilah, qadar adalah perwujudan ketetapan (qadha) terhadap segala
sesuatu yang berkenaan dengan makhluk-Nya yang telah ada sejak zaman azali
sesuai dengan iradah-Nya. Qadar disebut juga dengan takdir Allah SWT yang
berlaku bagi semua makhluk hidup, baik yang telah, sedang, maupun akan
terjadi.
Pengertian Iman Kepada Qada dan Qadar.
Beriman kepada qada dan qadar adalah menyakini dengan sepenuh hati adanya
ketentuan Allah SWT yang berlaku bagi semua mahluk hidup. Semua itu menjadi
bukti kebesaran dan kekuasan Allah SWT. Jadi, segala sesuatu yang terjadi di alam
fana ini telah ditetapkan oleh Allah SWT.
Dalil Dalil Tentang Beriman Kepada Qadha dan Qadar.
a. Q.S Ar-Rad ayat 11:

Artinya : "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya


bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia".
b. Q.S Al-Alaa ayat 3:

Artinya :Dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk.


Takdir.
Takdir adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi di alam raya ini yang
meliputi semua sisi kejadiannya baik itu mengenai kadar atau ukurannya,
tempatnya maupun waktunya. Dengan demikian segala sesuatu yang terjadi
tentu
ada
takdirnya,
termasuk
manusia.
Umat Islam memahami takdir sebagai bagian dari tanda kekuasaan Tuhan yang
harus diimani sebagaimana dikenal dalam Rukun Iman. Penjelasan tentang takdir
hanya dapat dipelajari dari informasi Tuhan, yaitu informasi Allah melalui Al Quran
dan Al Hadits. Secara keilmuan umat Islam dengan sederhana telah mengartikan
takdir sebagai segala sesuatu yang sudah terjadi.

Takdir Muallaq dan Takdir Mubram.


a. Takdir muallaq
Yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contohnya
seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai
cita-citanya itu ia belajar dengan tekun. Akhirnya apa yang ia cita-citakan
menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian.
b. Takdir mubram
Yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau
tidak dapat di tawar-tawar lagi oleh manusia. adapun salah satu contohnya
adalah kematian dan sebagainya.
Ikhtiar.
Ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik
material, spiritual, kesehatan, dan masa depannya agar tujuan hidupnya selamat
sejahtera dunia dan akhirat terpenuhi. Ikhtiar juga dilakukan dengan sungguhsungguh, sepenuh hati, dan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan
keterampilannya. Akan tetapi, usaha kita gagal, hendaknya kita tidak berputus
asa. Kita sebaiknya mencoba lagi dengan lebih keras dan tidak berputus asa.
Kegagalan dalam suatu usaha, antara lain disebabkan keterbatasan dan
kekurangan yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri. Apabila gagal dalam
suatu usaha, setiap muslim dianjurkan untuk bersabar karena orang yang sabar
tidak akan gelisah dan berkeluh kesah atau berputus asa. Agar ikhtiar atau usaha
kita dapat berhasil dan sukses, hendaknya melandasi usaha tersebut dengan niat
ikhlas untuk mendapat ridha Allah, berdoa dengan senantiasa mengikuti perintah
Allah yang diiringi dengan perbuatan baik, bidang usaha yang akan dilakukann
harus dikuasai dengan mengadakan penelitian atau riset, selalu berhati-hati
mencari teman (mitra) yang mendukung usaha tersebut, serta memunculkan
perbaikan-perbaikan
dalam
manajemen
yang
professional.
Hubungan antara Qadha dan Qadar dengan Ikhtiar.

Iman kepada qadha dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati
bahwa Allah SWT telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya.
Berkaitan dengan qadha dan qadar, Rasulullah SAW bersabda yang artinya
sebagai berikut yang artinya :
Sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari
dalam bentuk nuthfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi
segumpal daging, kemudian Allah mengutus malaekat untuk meniupkan ruh ke
dalamnya dan menuliskan empat ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya,
amal perbuatannya, dan (jalan hidupnya) sengsara atau bahagia. (HR.Bukhari
dan Muslim dari Abdullah bin Masud).
Dari hadits di atas dapat kita ketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan Allah
sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya,
tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha
dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak
datang dengan sendirinya.
Janganlah sekali-kali menjadikan takdir itu sebagai alasan untuk malas berusaha
dan berbuat kejahatan. Mengenai adanya kewajiban berikhtiar , ditegaskan dalam
sebuah kisah. Pada zaman nabi Muhammad SAW pernah terjadi bahwa seorang
Arab Badui datang menghadap nabi. Orang itu datang dengan menunggang kuda.
Setelah sampai, ia turun dari kudanya dan langsung menghadap nabi, tanpa
terlebih dahulu mengikat kudanya. Nabi menegur orang itu, Kenapa kuda itu
tidak engkau ikat?. Orang Arab Badui itu menjawab, Biarlah, saya bertawakkal
kepada Allah. Nabi pun bersabda, Ikatlah kudamu, setelah itu bertawakkalah
kepada Allah.
Dari kisah tersebut jelaslah bahwa walaupun Allah telah menentukan segala
sesuatu, namun manusia tetap berkewajiban untuk berikhtiar. Kita tidak
mengetahui apa-apa yang akan terjadi pada diri kita, oleh sebab itu kita harus
berikhtiar. Jika ingin pandai, hendaklah belajar dengan tekun. Jika ingin kaya,
bekerjalah dengan rajin setelah itu berdoa. Dengan berdoa kita kembalikan
segala urusan kepada Allah kita kepada Allah SWT. Dengan demikian apapun yang
terjadi kita dapat menerimanya dengan ridha dan ikhlas.

Sunnatullah.
Menurut bahasa sunnatullah berasal dari kata sunnah yang bersinonim dengan
tariqah yang berarti jalan yang dilalui atau sirah yang berarti jalan hidup.
Kemudian, kata tersebut digabung dengan lafal Allah sehingga menjadi kata
sunatullah yang berarti ketentuan-ketentuan atau hukum Allah swt. yang berlaku
atas segenap alam dan berjalan secara tetap dan teratur.
Sunnatullah terdiri dari dua macam, yaitu :
1. Sunnatullah qauliyah adalah sunnatullah yang berupa wahyu yang tertulis
dalam bentuk lembaran atau dibukukan, yaitu Al-Quran.
2. Sunnatullah kauniyyah adalah sunnatullah yang tidak tertulis dan berupa
kejadian atau fenomena alam. Contohnya, matahari terbit di ufuk timur dan
tenggelam
di
ufuk
barat.
Kedua sunatullah tersebut memiliki persamaan, yaitu :
1. Kedua-duanya berasal dari Allah swt.
2. Kedua-duanya dijamin kemutlakannya.
3. Kedua-duanya tidak dapat diubah atau diganti dengan hukum lainnya.
Contohnya adalah hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran
dikatakan bahwa barang siapa yang beriman dan beramal saleh, pasti akan
mendapat balasan pahala dari Allah swt. Selain memiliki persamaan, keduanya
juga mempunyai perbedaan. Sunatullah yang ada di alam, dapat diukur. Lain

halnya dengan sunnatullah yang ada dalam AL-Quran. Walaupun hal itu pasti
terjadi, tetapi tidak diketahui secara pasti kapan waktunya.
Tawakal.
Tawakal atau tawakkul berarti mewakilkan atau menyerahkan. Dalam agama
Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi
atau menunggu hasil suatu pekerjaan, atau menanti akibat dari suatu keadaan.
Imam al-Ghazali merumuskan definisi tawakkal sebagai berikut, Tawakkal ialah
menyandarkan kepada Allah swt tatkala menghadapi suatu kepentingan,
bersandar kepada-Nya dalam waktu kesukaran, teguh hati tatkala ditimpa
bencana disertai jiwa yang tenang dan hati yang tenteram.
Berdasarkan al-Quran Surah at-Talaq ayat 3, Allah swt. akan mencukupkan segala
keperluan orang-orang yang bertawakal dan bila dijabarkan orang yang
bertawakal akan :
1. Mendapatkan limpahan sifat aziz atau kehormatan dan kemuliaan.
2. Memiliki keberanian dalam menghadapi musibah atau maut.
3. Menghilangkan keluh kesah dan gelisah, serta mendapatkan ketenangan,
ketentraman, dan kegembiraan.
4. Mensyukuri karunia Allah swt. serta memiliki kesabaran apabila belum
memperolehnya.
5. Memiliki kepercayaan diri dan keberanian dalam menghadapi setiap
persoalan.
6. Mendapatkan pertolongan, perlindungan, serta rezeki yang cukup dari Allah
swt.
7. Mendapatkan kepercayaan dari orang banyak karena budi pekertinya yang
terpuji dan hidupnya yang bermanfaat bagi orang lain.
Hikmah Beriman kepada Qada dan Qadar.
Dengan beriman kepada qadha dan qadar, banyak hikmah yang amat berharga
bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia dan mempersiapkan diri untuk
kehidupan akhirat. Hikmah tersebut antara lain:
a. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar.
Orang yang beriman kepada qadha dan qadar, apabila mendapat keberuntungan,
maka ia akan bersyukur, karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah yang
harus disyukuri. Sebaliknya apabila terkena musibah maka ia akan sabar, karena
hal tersebut merupakan ujian.
Firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 53:
dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah( datangnya), dan bila
ditimpa oleh kemudratan, maka hanya kepada-Nya lah kamu meminta
pertolongan.

b. Menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa.


Orang yang tidak beriman kepada qadha dan qadar, apabila memperoleh
keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena hasil
usahanya sendiri. Ia pun merasa dirinya hebat. Apabila ia mengalami kegagalan,
ia mudah berkeluh kesah dan berputus asa , karena ia menyadari bahwa
kegagalan itu sebenarnya adalah ketentuan Allah.
Firman Allah SWT dalam QS.Yusuf ayat 87:
"Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan
saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya
tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".
c. Memupuk sifat optimis dan giat bekerja.
Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Semua orang
tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. Keberuntungan itu tidak datang
begitu saja, tetapi harus diusahakan. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada

qadha dan qadar senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan
dan keberhasilan itu.
Firaman Allah dalam QS Al- Qashas ayat 77:
"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan)
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan)
duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat
baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".
d. Menenangkan jiwa.
Orang yang beriman kepada qadha dan qadar senangtiasa mengalami
ketenangan jiwa dalam hidupnya, sebab ia selalu merasa senang dengan apa
yang ditentukan Allah kepadanya. Jika beruntung atau berhasil, ia bersyukur. Jika
terkena musibah atau gagal, ia bersabar dan berusaha lagi.
Firaman Allah dalam QS. Al-Fajr ayat 27-30:
Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang tenang lagi
diridhai-Nya. Maka masuklah kedalam jamaah hamba-hamba-Ku, dan masuklah
kedalam surga-Ku.