Anda di halaman 1dari 1

Berikut

merupakan
bahan
yang
perlu
ada
BAHAGIAN KULIT DEPAN FAIL PROFIL PPB INDIVIDU
Nama:
Jawatan:
Tempat Bertugas:

di

dalam

fail

PPB

Individu:

BAHAGIAN ISI FAIL


A. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
Vitae Kurikulum.
Falsafah Pendidikan Negara.
Skop Kerja.
Sasaran Kerja Tahunan.

B. PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL


Matlamat Pengajaran/Kepimpinan Masa Hadapan.
Cadangan Aktiviti untuk Penambahbaikan.
Penyertaan dalam Aktiviti PPB.

C. SUMBANGAN KEPADA ORGANISASI


Senarai Tugas dan Tanggungjawab.
Sumbangan kepada KPM/JPN/PPD.
Penulisan/Penerbitan.

D. BAHAN BUKTI DALAM PdP/KEPIMPINAN


Sukatan Mata Pelajaran/Rancangan Mengajar dan Penilaian / Perancangan Strategik.
Contoh Hasil Kerja.

E. ANUGERAH /PENCAPAIAN
Anugerah Perkhidmatan.
Anugerah dalam PdP/Kepimpinan/Lain-lain.
Jemputan untuk Konsultasi, Bengkel, Penulisan dan Lain-lain.

F. PENILAIAN PdP/KEPIMPINAN
Bahan Bukti Keberkesanan Pengajaran/Kepimpinan.
Rakaman Video Pengajaran/Kepimpinan.
Maklum Balas dan Penilaian daripada Murid/Ketua Jabatan.