NAMA : NOR HAZMI BIN KAMARUZAMAN KELAS : 1A SEKOLAH TUANKU ABDUL RAHMAN (STAR

)

Ribuan Terima kasih saya ucapan kepada seluruh ahli keluarga saya yang telah banyak membantu terutamanya ayah saya Kamaruzaman bin Abdul Rasid yang banyak membantu saya menyiapkan Folio Eksplorasi Alam Kerjaya. Sesungguhnya jasamu tidak dapatku balas. Terima kasih juga saya ucapan kepada rakan saya yang banyak menolong mencari maklumat tentang kerjaya yang saya minati iaitu pensyarah sains. Tanpa bantuan mereka saya mungkin tidak dapat menyiapkan Folio Eksplorasi Alam Kerjaya ini.

Eksplorasi Alam Kerjaya bertujuan untuk : • Membolehkan pelajar mengetahui bidang apa yang akan mereka ceburi apabila sudah dewasa. • Membolehkan pelajar mengisi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. • Membolehkan pelajar mengetahui pekerjaan yang mereka minati. • Membolehkan pelajar bersiap sedia lebih awal untuk menjejakkan kaki ke alam pekerjaan. • Mendedahkan pelajar kepada alam pekerjaan.

Di peringkat sekolah rendah dan menengah, guru berperanan sebagai pendidik yang membimbing pelajar sehingga membawa kejayaan kepada anak muridnya melanjutkan pengajian ke peringkat universiti atau institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. Di universiti/IPT kesinambungan mendidik diteruskan oleh tenaga akademik. Penambahan bilangan universiti/IPT kerajan dan swasta dari semasa ke semasa sudah pasti memerlukan lebih ramai tenaga akademik untuk mengajar di institusi tersebut. Tenaga akademik universiti/IPT sebernanya memepunyai beberapa tahap mengikut kelayakan dan kecemerlangan akademiknya. Bermula sebagai tutor, diikuti sebagai pensyarah, pensyarah kanan, profesor madya, profesor.Tenaga akademik yang baru dilantik dipanggil tutor atau penolong pensyarah atau pensyarah pelatih. Banyak kerjaya di bidang ini kerana pelbagai bidang pengajian ditawarkan di universiti/IPT. Apatah lagi jumlah universiti/IPT tempatan bertambah dan berkembang dari tahun ke tahun. Pelajar boleh menjadi pensyarah dalam bidang perubatan, kejuruteraan, perakaunan, undang-undang, sains, teknologi maklumat, seni bina, sains sosial, pengajian Islam, syariah, usuludin, pendidikan, pertanian, pengurusan, perniagaan dan banyak lagi Tugas seorang pensyarah tidak sahaja mengajar di bilik-bilik kuliah atau menunjuk ajar di makmal, tetapi perlu banyak membaca, melakukan penyelidikan, menulis buku dan makalah dalam jurnal, membentangkan kertas kerja dalam persidangan serta lain-lain tugas yang berkaitan dengan bidang akedemik seperti rundingan dan kembangan. Walaupun kerjaya ini nampaknya mencabar tetapi memberi kepuasan kepada yang meminatinya Sekiranya kursus yang diajar itu memerlukan kerja lapangan, maka pensyarah itu akan membawa pelajar ke tempat yang ditetapkan. Bidang geologi misalnya, pensyarah akan membawa pelajarnya ke tempat tertentu untuk membuat kajian terhadap batu-batan yang dikaji. Begitu juga bidang botani, zoologi, pertanian. Di bidang perubatan misalnya, pensyarah akan membimbing pelajar-pelajar dengan menunjuk ajar cara-cara merawat dan membedah pesakit di hospital. Dalam latihan industri, pensyarah membimbing pelajar menjalani latihan tersebut di syarikat-syarikat swasta serta agensi kerajaan.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Health Physics Instrumentation Physics Organic Chemistry Inorganic Chemistry Physical Chemistry Plant Tissue Culture / Animal Cell Culture Fermentation and Enzyme Technology Bioprocess Protein Engineering Chemical Spectroscopy Computational and Theoretical Chemistry Macromolecular Chemistry Surface and Colloid Chemistry Reaction Dynamics Chemistry Synthetic Organic Chemistry Apptied Analysis and Mathematical Physics Computational Fluid Dynamics and Non-linear Waves Statistics Modelling and Operation Pure Mathematics / Numerical Analysis Computational Mathematics Theory and Modelling in Physics Astrophysics Advanced Materials - Nanotubes, Amorphous, Crystal Laser Optics Photonics Nanotechnology Nanoelectronics Semiconductor Quantum Devices

1)Lulus Dengan Baik Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
• Pelajar harus mendapat lulus dengan baik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) untuk memasuki program asasi/ matrikulas/ universitidalam dan luar negara.

2)Ijazah Sarjana Muda Sains (Bachelor of Science)

Memeliki ijazah sarjana muda atau diploma lanjutan daripada universiti/IPT tempatan atau luar Negara dalam bidang berkaitan. FIZIK/PHYSICS

• Contoh : TAHUN 1/Year 1 SEMESTER 1/Semester 1 Kod Code SSP 1103 SSP 1133 SSP 1811 SSH 1013 SSH 1113 ULT 1022 Mata Pelajaran Subject Fizik I Physics I Fizik II Physics II Amali Fizik I Physics Practical I Matematik Perantaraan Intermediate Mathematics Statistik I Statistics I Tamadun Islam dan Tamadun Asia Islamic and Asian Civilisations Jumlah Total Kredit Credit 3 3 1 3 3 2 15 Pra-Syarat Pre-requisite

TAHUN 1/Year 1 SEMESTER 2/Semester 2 Kod Code Mata Pelajaran Subject Kredit Credit Pra-Syarat Pre-requisite

Termodinamik Thermodynamics SSP 1223 Fizik Moden Modem Physics SSP 1323 Elektronik Asas Basic Electronics SSP 1513 Fizik Optik Optical Physics SSP 1821 Amali Fizik I Physics Practical I UHB 1412 English for Academic UHS 1152 Communication Hubungan Etnik Ethnic Relations Jumlah Total

SSP 1123

3 3 3 3 1 2 2 17

TAHUN 2/Year 2 SEMESTER 1/Semester 1 Kod Code Mata Pelajaran Subject Kredit Credit Pra-Syarat Pre-requisite

SSP 2122 SSP 2213 SSP 2323 SSP 2613 SSP 2811 SSU 2602 UQ- 2--1

ULT 2122 ULT 2132

Fizik Berkomputer Computational Physics Fizik Nukleus Nuclear Physics Elektronik Lanjutan Advanced Electronics Fizik Matematik Mathematical Physics Amali Fizik III Physics Practical III Sejarah Pemenang Nobel Laureate History of Nobel Laureate Ko-Kurikulum I Co-Curriculum I Elektif (Pilih 2 kredit) Elective (Choose 2 credits) Institusi-Institusi Islam Islamic Institutions Islam dan Isu-Isu Semasa Islam and Current Issues Jumlah Total

2 3 3 SSP 1323 3 SSH 1013 1 2 1 2

17

TAHUN 2/Year 2 SEMESTER 2/Semester 2 Kod Code Mata Pelajaran Subject Kredit Credit Pra-Syarat Pre-requisite

Fizik Keadaan Pepejal Solid State Physics SSP 2623 Keelektromagnetan Electromagnetism SSP 2633 Mekanik Klasik Classical Mechanics SSP 2821 Amali Fizik IV Physics Practical IV SSU 2603 Metodologi Penyelidikan dan Pemerolehan Maklumat Research Methodology and lnformation Retrieval UHB 2422 Advanced English For Academic Communication UHS 2122 PemikiranKritis dan Kreatif Critical and Creative Thinking Jumlah Total

SSP 2413

3 3 3 1 3

SSP 1103, SSP 1133 SSP 1133, SSH 1013 SSP 1103, SSH 1013

2 2 17

TAHUN 3/Year 3 SEMESTER 1/Semester 1 Kod Code Mata Pelajaran Subject Kredit Credit Pra-Syarat Pre-requisite

SSP 3413 SSP 3612 SSP 3613 SSU 3922 UHB 3--2 UQ- 3--1

SSP 3332 SSP 3422 SSP 3532

Fizik Semikonduktor Semiconductor Physics KerelatifanAm General Relativity Mekanik Kuantum Quantum Mechanics Projek Sarjana Muda I Undergraduate Project I English for Technical Writing Ko-Kurikulum II Co-Curriculum II Elektif (Pilih 2 kredit) Elective (Choose 2 credits) Pemprosesan lsyarat Signal Processing Kemagnetan Magnetism Fotoniks Photonics Jumlah Total

3 2 3 2 2 1 2

SSP 2413 SSH 1013, SSP 1223 SSH 1013, SSP 1223

15

TAHUN 3/Year 3 SEMESTER 2/Semester 2 Kod Code Mata Pelajaran Subject Kredit Credit Pra-Syarat Pre-requisite

SSP 3622 SSP 3623 SSP 3633 SSU 3924

SSP 3472 SSP 3482 SSP 3552 SSP 3562 SSP 3632 SSP 3642

Zarah Keunsuran Elementary Particles Fizik Terma dan Statistik Thermal and Statistical Physics Astrofizik Astrophysics Projek Sarjana Muda II Undergraduate Project II Elektif (Pilih 4 kredit) Elective (Choose 4 credits) Superkonduktiviti Superconductivity Teknik Mikroskopik Microscopic Techniques Optoelektronik Optoelectronics Optik Gunaan Applied Optics Mekanik Kuantum Lanjutan Advanced Quantum Mechanics Fizik Jirim Terkondensasi Condensed Matter Physics Jumlah Total

2 3 3 4 4

SSP 2213 SSP 1123 SSP 1223 SSU 3922

SSP 1513 SSP 3613

16

Jumlah Kredit Keseluruhan / Overall Total Credits: Kredit Kira / Credits Count: 97

3)Ijazah Doktor Falsafah (Ph.d)

Perlu memiliki ijazah sarjana dalam bidang berkaitan.

1) IPTA Dan IPTS Tempatan.

• • • • •

• • • • • • • •

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Universiti Teknologi Mara (UiTM) Universiti Sains Malaysia (USM) Universiti Malaya (UM) Universiti Utara Malaysia (UUM) Universiti Islam Antarabangsa (UIA) Universiti Malaysia Sabah (UMS) Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Universiti Malaysia Pahang (UMP) Universiti Teknikal Malaysia (UteM) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Universiti Teknologi Petronas (UTP)

2) IPTA Dan IPTS Luar Negara.

Semua Universiti Luar Negara.

1)Pensyarah • Lulus dengan cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia. • Ijazah Sarjana Muda. • Ijazah Doktor Falsafah.

• Kepujian Bahasa Malaysia. • Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya. • Mempunyai pengalaman yang luas berkaitan bidang berkenaan. 2)Profesor Madya • Lulus dengan cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia. • Ijazah Sarjana Muda. • Ijazah Doktor Falsafah. • Kepujian Bahasa Malaysia. • Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya. • Mempunyai pengalaman yang luas berkaitan bidang berkenaan. 3)Profesor • Lulus dengan cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia. • Ijazah Sarjana Muda. • Ijazah Doktor Falsafah. • Kepujian Bahasa Malaysia. • Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya. • Mempunyai pengalaman yang luas berkaitan bidang berkenaan.

Pengajaran
• Memberi kuliah • Mengendalikan latihan makmal dan kerja lapangan

• Membuat penilaian pelajar melalui ujian, kuiz, tugasan dan perperiksaan akhir • Penyeliaan projek-projek pelajar.

Penyelidikan
• Penyelidikan jangka panjang yang dibiayai oleh kementerian sains dan teknologi, kerajaan negeri, pihak swasta • Penyelidikan jangka pendek yang dibiayai oleh universiti atau kementerian pengajian tinggi. • Penyelidikan secara kontrak melalui organisasi tempatan atau luar negeri

Penulisan
• Penghasilan buku-buku teks yang asli atau terjemahan • Membentangkan kertas kerja di sesuatu persidangan, seminar atau bengkel • Penghasilan bahan-bahan pengajaran seperti monograf

Perundingan
• Secara kontrak dengan organisasi yang memerlukan hasil daripada kepakaran yang boleh ditawarkan seperti khidmat nasihat, hasil kerja kepakaran.

Perkhidmatan masyarakat
• Perkhimatan nasihat, sukan dan akademik.

• Meminati profesion ini.

• Menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dengan baik. • Berpengetahuan luas di bidang yang dipilih. • Suka membaca dan menulis bahan ilmiah/ penerbitan. • Tidak jemu membuat rujukan. • Berminat melakukan kerja-kerja penyelidikan. • Suka bertugas di makmal dan lapangan. • Sanggup membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada pelajar-pelajar

1)Skim Gaji

Pensyarah

Gred P1TI RM2213.96 DS45 P2T1 RM2297.45 P3T1 RM2384.57 Gred DS5 P1T1 RM3976.93 P2T1 RM4164.48 P3T1 RM4359.29

-

P1T21 RM4769.48 P2T21 RM5033.26 P3T21 RM5316.40 P1T10 RM5599.54 P2T10 RMSBS2.43 P3T10 RM6112.58 P1T10 RM5599.54 P2T10 RM6112.58 P1T10 RM5910.51 P2T10 RM6188.81 P3T10 RM6476.79 P1T10 RM45910.51 P2T10 RM6476.79

Pensyarah Kanan

Gred P1T1 RM3976.93 DS52 P2T1 RM4359.29 Profesor Madya Gred P1T1 RM4210.46 DS53 P2T1 RM4398.01 P3T1 RM4592.82 Gred P1T1 RM4210.46 DS54 P2T1 RM4592.82 Profesor Gred Khas Gred Khas C Gred Khas B Gred Khas A -

RM6135.80 - RM7672.S0 RM6188.80 - RM8229.10 RM6476.79 - RM9039.8O

2)Imbuhan GRED JAWATAN IMBUHAN TETAP PERUMAHAN IMBUHAN TETAP KERAIAN IMBUHAN TETAP KHIDMAT

AWAM Profesor VK7/VK6/BVK5 Profesor Madya DS 53/54 Pensyarah Kanan DS 45 Pensyarah DS 45 DS 48 DS 43 - 44 DS 41 - 42 DS 27 - 34 DS 17 - 24 DS 1 - 16 RM1300.00 RM900.00 RM700.00 RM700.00 RM700.00 RM210.00 RM210.00 RM180.00 RM180.00 RM180.00 RM2150.00 RM800.00 RM600.00 RM500.00 RM550.00 RM400.00 RM300.00 RM300.00 RM160.00 RM115.00 RM95.00

Pensyarah

Pensyarah Universiti Gred DS45 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 apabila telah : a. Disahkan dalam perkhidmatan. b. Mencapai tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya. c. Syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. d. Melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan dan diperaku oleh ketua jabatan/ketua perkhidmatan.

Profesor Madya
Pensyarah Universiti Gred DS51/DS52 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS54 apabila telah: a. Disahkan dalam perkhidmatan. b. Mencapai tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya. c. Syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. d. Melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan dan diperaku oleh ketua jabatan/ketua perkhidmatan.

Profesor
Pensyarah Universiti Gred DS53/DS54 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C apabila telah : a. disahkan dalam perkhidmatan. b. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya. c. syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. d. melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan dan diperaku oleh ketua jabatan/ketua perkhidmatan.

1) Berpeluang melanjutkan pelajaran ke luar negara seperti : • Oxford University • Cambriged University • London University • Taiwan University • Hong Kong University • Singapore University • Japan University

• • • •

• • • • • • •

Cuti Rehat (30 Hari) Setahun. Faedah Rawatan Perubatan. Cuti Belajar Bergaji Penuh. Faedah Persaraan. Bilik Pensyarah Perpustakaan. Makmal Komputer Komputer. Printer. Mesin Fotostat. Penghawa Dingin. Kafeteria

• Mesyuarat yang banyak.

• • • • • •

Bengkel yang banyak. Latihan yang banyak. Pencapaian pelajar yang kurang memuaskan. Beban tugasan. Kerja luar yang banyak. Sikap pelajar yang kurang memuaskan.

Bilik Kuliah

Makmal

Bilik Pensyarah

Perpustakaan

Cafeteria

• Buku 50 Kerjaya • Majalah Alumni Universiti Teknologi Malaysia (UTM) • Majalah Buletin Pejabat Bendahari Universiti Teknologi Malaysia • Majalah Konvo Universiti Teknologi Malaysia (UTM) • Majalah Akademik Universiti Teknologi Malaysia • www.jpa.gov.com • www.spa.gov.com • www.utm.com.my • www.yahoo.com • www.google.com

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.