Anda di halaman 1dari 18

SEKOLAH KEBANGSAAN

________________________

RANCANGAN PELAJARAN
TAHUNAN (RPT)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
(RBT)
KSSR TAHUN 5

2015

Page
1

KNIKAL

TAJUK : 2. ASAS T

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2.2 Memasang dan


membuka kit model
berfungsi secara
elektromekanikal
berpandukan manual.

2.2.1
2.2.2

2.2.3

Membaca dan
memahami manual.
Menyatakan nama dan
fungsi alatan tangan
yang diperlukan untuk
memasang dan
membuka kit model.
Mengenal pasti nama
dan fungsi komponen kit
model seperti motor,
gear, takal dan tali
sawat, gegancu dan
rantai, roda dan gandar,
alat kawalan jauh,
sensor, bateri, sel solar,
suis, pemegang bateri
dan kerangka.

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP
1

Membaca manual kit model


berfungsi.

Menyatakan dua nama dan fungsi


alatan tangan untuk memasang dan
membuka kit model.
Mengenal pasti nama dan fungsi dua
komponen kit model.

Memasang komponen kit model


berpandukan manual.

Mengenal pasti sistem


elektromekanikal kit model yang
telah dipasang.
Membuat pengujian kefungsian kit
model.
Mengenal pasti masalah dan
membuat pembaikan kit model.

EMK:
EK 2
- Boleh m
makluma
sumber.

Kreativiti:
- Mengha
dari pem

Nilai Mur
- Keyakin
- Mematu

Kemahira
- Literasi
BBB:

- Kit mod
carta, ala

Murid berupaya menggunakan


pengetahuan dan kemahiran sedia
ada untuk digunakan pada situasi
baharu secara sistematik, bersikap
positif dan boleh dicontohi.
Membuka dan menyimpan
komponen kit model dengan
sistematik.

KNIKAL
STANDARD KANDUNGAN

CA

TAJUK : 2. ASAS T
STANDARD PEMBELAJARAN

Page
2

TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

CA

2.2 Memasang dan


membuka kit model
berfungsi secara
elektromekanikal
berpandukan manual.

2.2.4

2.2.5

Memasang komponen
kit model berpandukan
manual.
Mengenal pasti sistem
elektromekanikal kit
model.

2.2.6

Menguji kefungsian kit


model.

2.2.7

Membuka dan
menyimpan komponen
kit model.

Membaca manual kit model


berfungsi.

Menyatakan dua nama dan fungsi


alatan tangan untuk memasang dan
membuka kit model.
Mengenal pasti nama dan fungsi dua
komponen kit model.

EKNIKAL

Memasang komponen kit model


berpandukan manual.

Mengenal pasti sistem


elektromekanikal kit model yang
telah dipasang.
Membuat pengujian kefungsian kit
model.
Mengenal pasti masalah dan
membuat pembaikan kit model.

EMK:
EK 3
- Meranc
projek de
dan
melaksan

Kreativiti:
- Boleh m
makluma
memastik
tugasan.

Nilai Mur
- Berazam

Kemahira
- Penyele
masalah.
BBB:

- Kit mod
alatan tan

Murid berupaya menggunakan


pengetahuan dan kemahiran sedia
ada untuk digunakan pada situasi
baharu secara sistematik, bersikap
positif dan boleh dicontohi.
Membuka dan menyimpan
komponen kit model dengan
sistematik.

TAJUK : 4. PENGHASILA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.2 Menghasilkan projek


menggunakan bahan
logam dan bukan
logam dengan litar

4.2.1

Mengenal pasti projek


berpandukan manual.

4.2.2

Menyatakan bahan

Page
3

TP
1

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN
Menyatakan bahan logam yang
digunakan untuk membuat projek.

CA

EMK:
EK2
- Memilih
daripada

elektronik.

logam seperti aluminium,


keluli, zink dan bahan
bukan logam.
4.2.3

Menyatakan nama dan


fungsi alatan tangan
yang digunakan untuk
membina projek iaitu
gergaji besi, gunting
logam, gandin kayu,
gandin getah, kikir rata,
kikir parut, playar
gabung, pisau boleh
laras, pengikis,
penggarit, penebuk
pusat, ragum kakak tua
dan ragum meja.

Mengukur, menanda dan memotong


bahan yang digunakan untuk
membuat projek.

Memasang bahan projek


menggunakan pengikat dan
pencantum.
Membuat kemasan projek.
Pengiraan kos projek.

Nilai Mur
- Memat

Membuat penyambungan litar


elektronik pada projek.
Menguji kefungsian projek.

BBB:

EKNIKAL

Kreativiti
- Boleh
dan bole
penilaian
idea.

Menerangkan fungsi tiga alatan


tangan dan komponen elektronik
untuk membuat projek.

idea.
- Meneru
peningka
idea.

Membina projek yang berfungsi


dengan mempunyai nilai tambah
secara kreatif dan inovatif.
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

Kemahir
- Literasi

- Manua
- Bahan
- Gergaji
gunting l
gandin k
getah, ki
parut, pla
pisau bo
pengikis
ragum ka
ragum m

TAJUK : 4. PENGHASILA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.2 Menghasilkan projek


menggunakan bahan
logam dan bukan
logam dengan litar
elektronik.

4.2.4

4.2.5

Menyediakan alatan dan


bahan berdasarkan
projek.
Mengukur, menanda dan
memotong bahan yang
digunakan untuk
membuat projek.

Page
4

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

Menyatakan bahan logam yang


digunakan untuk membuat projek.

Menerangkan fungsi tiga alatan


tangan dan komponen elektronik
untuk membuat projek.

CA

EMK:
EK2
- Boleh
merealis
untuk ke
Semasa

Kreativiti
- Boleh

Mengukur, menanda dan memotong


bahan yang digunakan untuk
membuat projek.

Memasang bahan projek


menggunakan pengikat dan
pencantum.
Membuat kemasan projek.
Pengiraan kos projek.

Membuat penyambungan litar


elektronik pada projek.
Menguji kefungsian projek.
Membina projek yang berfungsi
dengan mempunyai nilai tambah
secara kreatif dan inovatif.
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

menggun
dan tekn
kaedah y
baik.

Nilai mur
- Berdisp

Kemahir
- Membu
keputusa

TAHUN BARU CINA (19/2 20/2)

EKNIKAL

TAJUK : 4. PENGHASILA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.2 Menghasilkan projek


menggunakan bahan
logam dan bukan
logam dengan litar
elektronik.

4.2.6

Memasang bahan projek


menggunakan pengikat
dan pencantum.

Page
5

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

Menyatakan bahan logam yang


digunakan untuk membuat projek.

Menerangkan fungsi tiga alatan


tangan dan komponen elektronik
untuk membuat projek.

Mengukur, menanda dan memotong


bahan yang digunakan untuk
membuat projek.

CA

EMK:
EK5
- Prinsip
jawab s
menjaga
bengkel

Kreativit
- Penye
masalah

Nilai Mu
- Menga
budaya

Memasang bahan projek


menggunakan pengikat dan
pencantum.
Membuat kemasan projek.
Pengiraan kos projek.
Membuat penyambungan litar
elektronik pada projek.
Menguji kefungsian projek.
Membina projek yang berfungsi
dengan mempunyai nilai tambah
secara kreatif dan inovatif.
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (14/3 22/3)

EKNIKAL

Kemahi
- Produk
akaunta
BBB:

- Alatan
bahan b
- Manua

TAJUK : 4. PENGHASILA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.2 Menghasilkan projek


menggunakan bahan
logam dan bukan
logam dengan litar
elektronik.

4.2.7

Membuat kemasan
projek menggunakan
bahan iaitu cat licau atau
syelek.

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

Menyatakan bahan logam yang


digunakan untuk membuat projek.

EMK:
EK 5
- Prinsip
mengiku

Menerangkan fungsi tiga alatan


tangan dan komponen elektronik
untuk membuat projek.

Kreativiti
- Membu
perband
bahan.

Mengukur, menanda dan memotong


bahan yang digunakan untuk
membuat projek.

Nilai Mur
- Kekem
tugasan
diberikan

Memasang bahan projek


menggunakan pengikat dan
pencantum.
Membuat kemasan projek.
Pengiraan kos projek.

Page
6

CA

Kemahir
- Produk
akauntab
BBB:

EKNIKAL

Membuat penyambungan litar


elektronik pada projek.
Menguji kefungsian projek.
Membina projek yang berfungsi
dengan mempunyai nilai tambah
secara kreatif dan inovatif.
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

- Cat lica
- Syelek
- Berus c
- Berus s
- Pelarut
- Kertas

TAJUK : 4. PENGHASILA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.2 Menghasilkan projek


menggunakan bahan
logam dan bukan
logam dengan litar
elektronik.

4.2.8

4.2.9

Menyatakan nama,
simbol dan fungsi
komponen elektronik
seperti diod pemancar
cahaya (LED), perintang,
kapasitor, transistor,
buzer dan suis.

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

Membaca litar skematik


dan litar bergambar
berdasarkan manual.
3

Menyatakan bahan logam yang


digunakan untuk membuat projek.

Menerangkan fungsi tiga alatan


tangan dan komponen elektronik
untuk membuat projek.

Page
7

Mengukur, menanda dan memotong


bahan yang digunakan untuk
membuat projek.
Memasang bahan projek
menggunakan pengikat dan
pencantum.
Membuat kemasan projek.
Pengiraan kos projek.
Membuat penyambungan litar
elektronik pada projek.
Menguji kefungsian projek.

CA

EMK:
EK 4
- Mengg
teknolog
menghas
produk.

Kreativiti
- Mengg
sumber a

Nilai Mur
- Berhati

Kemahir
- Literasi
BBB:

- Kompo
elektroni
skematik
bergamb

EKNIKAL

Membina projek yang berfungsi


dengan mempunyai nilai tambah
secara kreatif dan inovatif.
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

TAJUK : 4. PENGHASILA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.2 Menghasilkan projek


menggunakan bahan
logam dan bukan
logam dengan litar
elektronik.

4.2.10 Membuat
penyambungan litar
elektronik pada projek.

4.2.11 Menguji kefungsian


projek.
4.2.12 Membuat
penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

Menyatakan bahan logam yang


digunakan untuk membuat projek.

Menerangkan fungsi tiga alatan


tangan dan komponen elektronik
untuk membuat projek.

Mengukur, menanda dan memotong


bahan yang digunakan untuk
membuat projek.

Memasang bahan projek


menggunakan pengikat dan
pencantum.
Membuat kemasan projek.
Pengiraan kos projek.

CA

EMK:
EK 4
- Menilai
perlaksa
projek.

Kreativiti
- Boleh m
keputusa
mengam
susulan.

Nilai Mur
- Berdika
bekerjas

Kemahir
- Pemikir
penyeles
masalah
BBB:

HARI PEKERJA (1/5)

Page
8

Membuat penyambungan litar


elektronik pada projek.
Menguji kefungsian projek.
Membina projek yang berfungsi
dengan mempunyai nilai tambah
secara kreatif dan inovatif.
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

- Manua
- Bahan
- Bahan
- Kompo
elektroni
- Alatan

EKNIKAL

TAJUK : 4. PENGHASILA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.2 Menghasilkan projek


menggunakan bahan
logam dan bukan
logam dengan litar
elektronik.

4.2.13 Pengiraan kos bahan.


1

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

Menyatakan bahan logam yang


digunakan untuk membuat projek.

Menerangkan fungsi tiga alatan


tangan dan komponen elektronik
untuk membuat projek.

Mengukur, menanda dan memotong


bahan yang digunakan untuk
membuat projek.

Memasang bahan projek


menggunakan pengikat dan
pencantum.
Membuat kemasan projek.
Pengiraan kos projek.

Membuat penyambungan litar


elektronik pada projek.
Menguji kefungsian projek.
Membina projek yang berfungsi
dengan mempunyai nilai tambah
secara kreatif dan inovatif.
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

CA

EMK:
EK3
- Berjaya
menjalan
mengiku
perancan
- Membu
anggara
dengan t

Kreativiti
- Menda
makluma
pelbagai

Nilai Mur
- Kejujur
ketelusa

Kemahir
- Komun
kolabora
BBB:

- Bahan
- Borang
kos baha

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (18/5 22/5)

EKNOLOGI PERTANIAN
STANDARD KANDUNGAN

TAJUK : 5. TEKNOLOGI
STANDARD PEMBELAJARAN

Page
9

TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

CA

5.1 Menanam benih di


dalam bekas.

5.1.1

Memilih biji benih yang


baik berdasarkan ciri-ciri
seperti cukup matang,
bernas, berbentuk
normal dan tidak
diserang perosak.

Menyatakan dua ciri biji benih yang


baik.

Menerangkan nama dan fungsi dua


alatan.

Kreativiti
- Pemilih
terbaik d

Mengenal pasti medium semaian.


Menyediakan medium dalam bekas
semaian dan penanaman yang
sesuai.
Mengisi medium ke dalam bekas
semaian mengikut prosedur.

Nilai Mur
- Kerjasa
- Yakin
- Tekun
- Sabar

EMK:
EK 2
- Daya k
inovasi (
idea terb

Menyemai biji benih halus atau kasar


dengan kaedah yang betul.

Melakukan penjagaan semaian dan


tanaman.
Mengubah anak benih ke dalam
bekas tanaman mengikut prosedur.

Kemahir
- Literasi
- Literasi
BBB:

- Spesim
bekas pl
Point, lem

Melakukan penanaman benih dalam


bekas secara kreatif dan inovatif dari
aspek idea, teknik, peralatan dan
bahan.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (30/5 14/6)

EKNOLOGI PERTANIAN

TAJUK : 5. TEKNOLOGI

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

5.1 Menanam benih di


dalam bekas.

5.1.2

Menyatakan nama dan


fungsi alatan seperti
sudip tangan,
serampang tangan dan

Page
10

TP
1

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN
Menyatakan dua ciri biji benih yang
baik.

CA

EMK:
EK 2
- Boleh m
makluma

penyiram.
5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

sumber.

Menyediakan alatan iaitu


sudip tangan,
serampang tangan dan
penyiram.
Mengenal pasti medium
semaian seperti medium
campuran, peat most
dan cocoa peat
Menyediakan medium
dan bekas semaian yang
sesuai.

Menerangkan nama dan fungsi dua


alatan.

Mengenal pasti medium semaian.


Menyediakan medium dalam bekas
semaian dan penanaman yang
sesuai.
Mengisi medium ke dalam bekas
semaian mengikut prosedur.

Mengisi medium ke
dalam bekas semaian
mengikut prosedur

EKNOLOGI PERTANIAN

Menyemai biji benih halus atau kasar


dengan kaedah yang betul.

Melakukan penjagaan semaian dan


tanaman.
Mengubah anak benih ke dalam
bekas tanaman mengikut prosedur.
Melakukan penanaman benih dalam
bekas secara kreatif dan inovatif dari
aspek idea, teknik, peralatan dan
bahan.

Kreativiti
- Mengh
dari pem

Nilai Mur
- Yakin d
mematuh

Kemahir
- Komun
kolabora
- Literasi
BBB:

- Bahan:
medium
batu keri
serpihan
- Alatan:
tangan, b
semaian
lain.

TAJUK : 5. TEKNOLOGI

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

5.1 Menanam benih di


dalam bekas.

5.1.7

5.1.8

Menyemai biji benih


halus atau biji benih
kasar dengan kaedah
yang betul.
Melakukan penjagaan
semaian iaitu menyiram,
merumput dan
mengawal makhluk

Page
11

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

Menyatakan dua ciri biji benih yang


baik.

Menerangkan nama dan fungsi dua


alatan.

CA

EMK:
EK 3
- Berorie
pencapa
matlama

Kreativiti
- Dapat
menyele

Mengenal pasti medium semaian.


Menyediakan medium dalam bekas
semaian dan penanaman yang
sesuai.
Mengisi medium ke dalam bekas
semaian mengikut prosedur.
Menyemai biji benih halus atau kasar
dengan kaedah yang betul.

Melakukan penjagaan semaian dan


tanaman.
Mengubah anak benih ke dalam
bekas tanaman mengikut prosedur.

perosak.

Melakukan penanaman benih dalam


bekas secara kreatif dan inovatif dari
aspek idea, teknik, peralatan dan
bahan.

HARI RAYA PUASA (17/8)

EKNOLOGI PERTANIAN

tugasan
yang dite

Nilai mur
- Bekerja
- Bersun
sungguh
- Cermat
- Berhati

Kemahir
- Kepimp

TAJUK : 5. TEKNOLOGI

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

5.1 Menanam benih di


dalam bekas.

5.1.9

Menyediakan medium
dan bekas penanaman
yang sesuai.

5.1.10 Mengubah anak benih


ke dalam bekas
penanaman mengikut
prosedur.
5.1.11 Melakukan aktiviti
penjagaan tanaman iaitu
merumput, menggembur,
membaja, menyiram dan
mengawal perosak.

Page
12

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

Menyatakan dua ciri biji benih yang


baik.

Menerangkan nama dan fungsi dua


alatan.

Mengenal pasti medium semaian.


Menyediakan medium dalam bekas
semaian dan penanaman yang
sesuai.
Mengisi medium ke dalam bekas
semaian mengikut prosedur.

CA

EMK:
EK 5
- Boleh
menyesu
baru den
keperlua
masyara
- Meneru
peningka
idea.

Kreativit
- Mengg
kaedah a

Menyemai biji benih halus atau kasar


dengan kaedah yang betul.

Melakukan penjagaan semaian dan


tanaman.
Mengubah anak benih ke dalam
bekas tanaman mengikut prosedur.

prosedu
mengen
ciri yang

Nilai Mu
- Tekun
- Sabar

Kemahir
- Produk

AINS RUMAH TANGGA

Melakukan penanaman benih dalam


bekas secara kreatif dan inovatif dari
aspek idea, teknik, peralatan dan
bahan.

TAJUK : 6. SAINS RUMA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

6.2 Menyediakan sajian.

6.2.1

6.2.2

Mengenal pasti sanitasi


penyediaan makanan
dengan betul.
Menyatakan nama dan
fungsi alatan seperti
kutleri, sudip, senduk,
mangkuk adunan, alat
penyukat, alat
penimbang, kuali, periuk,
dapur, alat pengadun
kek, alat pengisar, cerek
elektrik, pembakar roti
dan oven elektrik.

Page
13

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

Menyatakan sanitasi penyediaan


makanan dengan betul.

Menerangkan nama dan fungsi tiga


alatan.

Memilih menu sarapan atau minum


petang.

Membuat anggaran kos bahan


mengikut menu yang dipilih.

CA

EMK:
EK 1
- Sikap
bertangg
terhadap
yang dip
EK 2
- Menilai
kritis.

Kreativiti
- Memilih
terbaik u

Nilai Mur
- Kebers
- Kesyuk
- Bekerja

Menyedia, memasak dan


menghidang sajian mengikut menu
yang dipilih.

Menyedia, memasak dan


menghidang sajian secara kreatif
dan inovatif.
Membersihkan alatan dan ruang
memasak.
Menyelenggarakan dan menyimpan
alatan.

AINS RUMAH TANGGA

Kemahir
- Literasi
- Literasi
BBB:

- Gamba

TAJUK : 6. SAINS RUMA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

6.2 Menyediakan sajian.

6.2.3
6.2.4

Memilih menu sarapan


atau minum petang.

CA

EMK:
EK 1
- Peka k
peluang
mengam
terhadap
persekita
- Berorie
masa de
(berimag

Menyatakan sanitasi penyediaan


makanan dengan betul.

Menerangkan nama dan fungsi tiga


alatan.

Memilih menu sarapan atau minum


petang.

Kreativiti
- Berfikir

Membuat anggaran kos bahan


mengikut menu yang dipilih.

Nilai Mur
- Menep
- Ketelus
- Bekerja

Menyedia, memasak dan


menghidang sajian mengikut menu
yang dipilih.

Membuat anggaran kos


bahan mengikut menu
yang dipilih.

Page
14

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

Kemahir
- TMK Menggun
perisian

Menyedia, memasak dan


menghidang sajian secara kreatif
dan inovatif.
Membersihkan alatan dan ruang
memasak.
Menyelenggarakan dan menyimpan
alatan.

menghas
menu.
BBB:

- Contoh

HARI KEMERDEKAAN (31/8)

AINS RUMAH TANGGA

TAJUK : 6. SAINS RUMA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

6.2 Menyediakan sajian.

6.2.5

6.2.6
6.2.7

Menyediakan, memasak
dan menghidangkan
sajian.

TP

Menyatakan sanitasi penyediaan


makanan dengan betul.

Menerangkan nama dan fungsi tiga


alatan.

Memilih menu sarapan atau minum


petang.

Membersihkan alatan
dan ruang memasak.
Menyelenggarakan dan
menyimpan alatan.

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

Menyedia, memasak dan


menghidang sajian mengikut menu
yang dipilih.

Menyedia, memasak dan


menghidang sajian secara kreatif
dan inovatif.
Membersihkan alatan dan ruang
memasak.

Page
15

Membuat anggaran kos bahan


mengikut menu yang dipilih.

CA

EMK:
EK 2
- Berorie
pencapa
tahu mat
tindakan
- Boleh m
tugasan
yang dib
- Berkeu
memimp

Kreativiti
- Penjan
membua
kesimpu

Nilai Mur
- Kebers
- Bekerja

Kemahir
- Produk
akauntab
- Kepimp
tanggung
BBB:

AINS RUMAH TANGGA


STANDARD PEMBELAJARAN

6.3 Menghias dan


membungkus
makanan.

6.3.1

- Bahan
alatan m
menghid

TAJUK : 6. SAINS RUMA

STANDARD KANDUNGAN

Menyelenggarakan dan menyimpan


alatan.

6.3.2

6.3.3

Menyatakan bahan
hiasan seperti aising,
coklat urai, jem dan
kelapa parut kering.
Menyatakan jenis
pembungkus makanan
seperti kertas
pembungkus dan bekas
plastik.
Mengenal pasti
maklumat pada label
pembungkus makanan
iaitu jenama, nama
makanan, kandungan,
tanda harga, tanda halal,
berat dan tarikh luput.

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

Menyatakan dua bahan hiasan pada


makanan.
Menyatakan satu jenis pembungkus
makanan.

Menerangkan dua maklumat pada


label pembungkus makanan.

Menghias dan membungkus


makanan.

Menghias dan membungkus


makanan mengikut kesesuaian.

CA

EMK:
EK 3
- Mengu
makluma
EK 4
- Mengh
produk b
pengetah

Kreativiti
- Mengg
sumber a

Nilai Mur
- Bekerja

Kemahir
- Literasi
- Literasi
BBB:

HARI MALAYSIA (16/9)

Page
16

Menghias, membungkus dan


melabel makanan.

Menghias, membungkus dan


melabel makanan yang disediakan
mengikut kesuaian secara kreatif
dan inovatif.

- Contoh
hiasan, c
bergamb
pembung
makanan

INS RUMAH TANGGA

TAJUK : 6. SAINS RUM

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

6.3 Menghias dan


membungkus
makanan.

6.3.4

Menghias dan
membungkus makanan
seperti kek, roti, donat
dan biskut.

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

Menyatakan dua bahan hiasan


pada makanan.
Menyatakan satu jenis
pembungkus makanan.

Menerangkan dua maklumat pada


label pembungkus makanan.

5
)

Menghias dan membungkus


makanan.

6
0)

Menghias dan membungkus


makanan mengikut kesesuaian.

Menghias, membungkus dan


melabel makanan.

WAL MUHARRAM (13/10)

Page
17

EMK:
EK 4
- Mengh
produk
kemahir
EK 5
- Prinsip
dan me
tugas sa
- Prinsip

Kreativi
- Menja

Nilai Mu
- Keber
- Bekerj

Menghias, membungkus dan


melabel makanan yang disediakan
mengikut kesuaian secara kreatif
dan inovatif.

Kemahi
- TMK jaringan
- Produ
akaunta
BBB:

- Bahan
hiasan m
- Jenis
pembun
- Conto
yang sia
- Perala
menghi

37
10)
ULANGKAJI PELAJARAN

38
10)

39
1)
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

40
11)

41
11)

MINGGU HARI GANTI

42
12)

CUTI AKHIR TAHUN 2015

Page
18