Anda di halaman 1dari 1

V i s i i a l a h s u a t u bayangan masa depan yang ingin kita wujudkan.

Visi
merupakan arah tuju dan inspirasi yang diperlukan dalam sesebuah organisasi.
Pemimpin perlu menjelaskan visinya dan mempengaruhi seluruh warga
organisasinya mengambil tindakan yang strategik untuk mencapai output yang
diharapkan.
Visi ini kemudiannya perlu diterapkan kepada warga sekolah dan pihak yang ada
pertalian dengan sekolah. Melalui visi yang satu, semua pihak mampu bergerak
bersama untuk mencapai kejayaan. Dalam apa juga pelaksanaan aktiviti
pendidikan melibatkan murid, guru dan ibu bapa akan sentiasa dikaitkan dengan
visi sekolah melalui kejayaan yang dicapai.