Anda di halaman 1dari 1

ANGAJAMENT DE PLATA

Subsemnatul .. domiciliat in :
..
str.
.nr.bloc.sc
..et.apart, jud/sector.posesor al actului
de identitate seria ..................... nr. .................... emis de ....................... sub
nr............... n anul ......., avnd functia de ...................................... la unitatea
.,
lund
cunostint
de
faptul
ca
prin .................................................................................... s-a constatat c din vina
mea am produs unittii ..........................................o pagub de
lei
....................provenit
din
..............................
........................................................................... , mi iau angajamentul de a
plti aceast sum unittii pgubite astfel ............................................................
.....................................................................................................................................
.................................
.....................................................................................................................................
................................. ...................................................................................................
..................................................................
Prezentul
angajament
l-am
luat
n
cu ................................................................................... n cazul
angajamentului de plat , se va proceda la executarea silit .
Dat astzi ...................
Semnat n fata noastra
Calitatea .......................
Semntura,
Semntura .......................

conformitate
nerespectrii