Anda di halaman 1dari 10

MATAPELAJARAN

: Dunia Seni Visual

AKTIVITI 2

: Origami

TAHUN

: 1 Amanah

MASA

: 11.15 pagi 12.15 tengahari (60 minit)

TARIKH

MODUL

: Membentuk Dan Membuat Binaan

TAJUK

: Gaun

TEMA

: Alam Benda

BAHAN BANTU MENGAJAR

: Klip video, Komputer riba, Projektor (LCD), Contoh-contoh gaun, Magic pen, Kertas A4 berwarna,
Pembalut hadiah bersaiz A4, Pensel Warna

MEDIA

: Alat

: tiada

: Bahan

: Kertas A4 berwarna, Pembalut hadiah bersaiz A4, Magic Pen, Pensel Warna

ELEMEN MERENTASI
KURIKULUM (EMK)

: Elemen kreativiti dan inovasi, Teknologi dan Maklumat Komunikasi (TMK), keusahawanan, nilai
murni

STANDARD KANDUNGAN

: 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : rupa, bentuk, warna,
dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik
dalam penghasilan origami.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk konkrit
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan simetri

3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat (tiada)
3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan.
3.2.2.1 Teknik lipatan
3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
seni 2D dan 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya
3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

PELAKSANAAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN

LANGKAH

PEMBELAJARAN (PDP)
Set Induksi (7 Minit)
1. Guru menayangkan video klip cerita Cinderella
kepada murid-murid.
2. Murid-murid dengan penuh perhatian menonton
video tersebut,
3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang video
yang ditayangkan.
Contohnya:
a. Apakah yang berlaku di dalam video tersebut?
Murid-murid : Cinderella tiada pakaian untuk ke
Majlis Tari-Menari?
b. Bagaimana kita boleh tolong Cinderella?
Murid-murid : Kita harus menyediakan sehelai gaun
untuk Cinderella.
4. Guru menghubungkaitkan

video

klip

yang

ditayangkan dengan pengajaran pada hari tersebut


iaitu penghasilan origami gaun.
Persepsi Estetik
1. Guru menerangkan definisi origami kepada murid-

CATATAN

murid.
2. Guru menunjukkan gambar contoh-contoh gaun
sebenar dan contoh origami gaun menggunakan
perisian microsoft power point melalui komputer
riba.
3. Murid-murid melihat dengan penuh perhatian dan
mengenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat
pada gaun sebenar dengan origami gaun.
4. Guru bertanya kepada murid tentang bahasa seni
visual yang ada pada origami gaun.
Contohnya :
a) Apakah unsur seni visual yang terdapat pada
origami gaun yang cikgu tunjukkan?
Murid-murid : warna, bentuk dan rupa.
b) Ramalkan apa yang akan terjadi pada origami gaun
jika ia tidak dilipatkan dengan menggunakan teknik
yang betul?
Murid-murid : Kita tidak akan dapat menghasilkan
bentuk origami gaun yang sepatutunya.
5. Guru menerangkan unsur seni visual seperti bentuk,
warna, dan rupa yang terdapat dalam penghasilan
origami gaun.
Apresiasi Seni

1. Guru menjelaskan kepada murid-murid akan aktiviti


yang akan dilakukan ialah aktiviti penghasilan
origami gaun supaya Cinderella boleh menyertai
Majlis Tari-Menari.
2.

Guru bersoalan jawab dengan murid-murid akan


apakah

bahan

yang

sesuai

digunakan

untuk

menghasilkan origami gaun.


Contohnya :
a) Apakah

bahan-bahan

yang

kita

harus

menggunakan untuk menghasilkan origami gaun


yang cantik untuk Cinderella?
Murid-murid : kita boleh menggunakan kertas
berwarna-warni, kertas pembalut hadiah, pensel
warna.
3. Guru pada mulanya menunjukkan bahan-bahan
yang digunakan untuk menghasilkan origami gaun.
4. Guru menghulurkan kertas A4 berwarna kepada
sebahagian murid-murid manakala sebahagian lagi
dihulurkan dengan kertas pembalut hadiah yang
bersaiz A4.
5. Guru memastikan setiap murid mempunyai bahan
seperti pensel warna dan magic pen.
6. Guru menunjukkan origami gaun-gaun yang sedia
disiap menggunakan kertas A4 yang berwarna dan

kertas pembalut hadiah bersaiz A4 supaya muridmurid dapat membezakan unsur-unsur seni yang
terdapat dalam origami gaun.
7. Murid-murid bersoalan jawab dengan guru akan
cara-cara untuk menghasilkan origami gaun.
8. Guru membuat demonstrasi akan cara yang mudah
dalam

menghasilkan

origami

gaun

secara

berperingkat kepada murid-murid.


9. Murid-murid melihat cara yang ditunjukkan oleh guru
dengan teliti.
Ekspresi Kreatif

Langkah 1
Murid melipat kertas manila kepada 3

1. Murid-murid

bersungguh-sungguh

untuk bahagian yang sama besar.

menghasilkan origami gaun yang cantik bagi


Cinderella.
2. Guru membimbing murid-murid dari awal hingga

Langkah 2

Murid melakarkan gambar buah di atas


akhir untuk menghasilkan origami gaun yang cantik.
kad manila.
3. Murid-murid melakukan aktiviti penghasilan origami
gaun dengan bimbingan guru.
Langkah 3
4.

Setiap murid mula menghasilkan origami gaun yang


kreatif dengan penuh kesungguhan.

Murid-murid
binatang.
Langkah 4

menguntingkan

bentuk

Kemudian

guntingkan

lubang

mata

topeng serkup.
Langkah 5
Mewarnakan gambar binatang.
Langkah 6
Cantumkan kedua-dua hujung topeng.
(EK1, EK2, EK3 )

Contohnya:

Apresiasi Seni
1. Setelah murid-murid siap menghasikan origami
gaun guru meminta murid-murid mengangkat dan

menunjukkan hasilan kreativiti origami gaun masingmasing.


2. Murid-murid mengangkat dan menunjukkan hasil
kreativiti masing-masing.
3. Guru bersoal jawab dengan murid-murid akan
penghasilan origami gaun.
a) Secara rawak, origami gaun siapakan yang paling
sesuai dipakai oleh Cinderella ?
Murid pertama : Origami gaun saya kerana gaun
saya mempunyai corak yang pelbagai dan warna
biru sesuai dengan warna kulit Cinderella.
Murid Kedua : Origami gaun saya dihasilkan
menggunakan

kertas

pembalut

hadiah

dan

mempunyai pelbagai warna seperti warna biru,


merah dan

hijau.

Maka,

origami gaun yang

berwarna-warni ini sesuai untuk Cinderella ke Majlis


Tari-menari.
4. Kemudian guru menjelaskan kepada murid-murid
bahawa hasil kerja semua murid sesuai untuk
Cinderella ke Majlis Tari-menari dan meminta semua

murid-murid untuk menepuk tangan sebagai pujian


bagi diri sendiri dan rakan-rakan sekelas.
Penutup
1.