Anda di halaman 1dari 2

Capitolul 6 - PRODUSE SI SERVICII

6.1 Responsabilitati referitoare la calitatea si conformitatea produselor si serviciilor


Ordinul 448 din 1 iulie 2009 privind unele masuri de informare a consumatorilor de catre
operatorii economici care desfasoara activitati de schimb valutar
-

publicat in Monitorul Oficial 467/07.07.2009

Principalul act normativ care reglementeaza obligatia agentului economic al carui obiect
de activitate se refera la serviciile de schimb valutar este Ordinul 448/01.07.2009, publicat in
Monitorul Oficial 467/07.07.2009.
Prin acest Ordin se instaureaza responsabilitatea persoanei juridice care ofera servicii in
domeniul schimbului valutar, legislatia in domeniu aparand in 2003, de atunci suferind mai multe
modificari si abrogari pana a ajuns la forma finala din anul 2009.
De mentionat este faptul ca reglementarea legala referitoare la obligatiile agentilor
economici ce ofera pe piata servicii de schimb valutar trebuie coroborata cu Ordonanta
Guvernului 21/1992, privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si cu Hotararea Guvernului 284/2009 privind organizarea si functionarea
Autoritatii pentru Protectia Consumatorilor, precum si cu legislatia in domeniu referitoarea la
drepturile consumatorilor.
Intial, in domeniul acesta de activitate, a fost publicat Ordinul 12/14.02.2003, prin care
agentii economici care desfasurau activitati de schimb valutar erau obligati sa afiseze cursul
valutar atat in interiorul cat si in exteriorul casei de schimb.
Ordinul impunea ca aceste informatii sa fie inscrise pe o placheta de format minim A3, de culoare
alba. Comisionul trebuia sa fie scris cu caractere de culoare rosie, a caror inaltime minima
admisa sa fie de 80 mm, grosimea de 10mm iar distanta dintre litere de 10mm.
Cursul valutar si comisionul puteau fi asezate pe panouri diferite, iar daca se afisau pe acelasi
panou, comisionul practicat de casa de schimb trebuia sa fie primul afisat. Pentru comisioanele
negociabile trebuia sa se inscrie cuantumul minim si maxim ale acestuia si a limitelor sumelor
aferente negocierii.
Pe data de 17 octombrie 2005 a fost publicat Ordinul 484 din 11.10.2005 care a abrogat
ordinul de mai sus.
Acesta prevedea ca informatiile sa fie inscrise intr-o culoare contrastanta fata de culoarea
panoului, indicate in mod vizibil, fara sa lase loc interpretarilor si sa fie usor de citit, iar panoul
monocrom, fara insemne grafice sau culori ori degradeuri.
Spre deosebire de Ordinul anterior, agentul economic nu mai avea obligatia inscrierii caracterelor
cu culoare rosie.
Alaturi de acestea, se prevedea obligatia afisarii comisioanelor practicate, iar inaltimea admisa a
literelor si cifrelor este legiferata in functie de locul unde acestea erau inscrise.
Astfel, in afara casei de schimb, inaltimea minima admisa este de 80 mm, grosime de
10mm, iar distanta dintre litere de minim 10mm.
In interiorul casei de schimb, inaltimea minima este de 8mm, grosimea de 1 mm si distanta de
minim 1 mm.
Pe data de 11 aprilie 2007 a fost publicat Ordinul 205 din 3.04.2007 care a aborgat ordinul
precedent.
Acesta prevedea obligatia ca informatiile sa fie afisate la loc vizibil, atat in interiorul cat si la
exteriorul casei de schimb, cursurile de schimb sa fie inscrie pe acelasi panou, doar in situatia in
care agentul economic practica mai multe cursuri de schimb, acestea sa fie inscrise pe panouri
diferite; culoarea cu care acestea ar fi inscrise sa fie o culoare contrastanta.
Ordinul 205, spre deosebire de legislatia anterioara, introduce obligatia afisarii pe panouri diferite
a cursurilor practicate pentru cecuri de calatorie sau vouchere
In cazul operatiunilor de schimb valutar cu monede sau bancote uzate, rupte sau iesite din uz,
cursul de schimb trebuia afisat separate.
Este modificata distanta care trebuie respectata intre litere si anume 2o mm pentru
exterior si 2 mm pentru afisare in interiorul casei de schimb.
Se introducea de asemenea obligatia completarii unui formular de acceptare a tranzactiei,
semnat de ambele parti. Acesta trebuie sa fie scris vizibil si lizibil, cu caractere de minim 10 mm
si sa cuprinda in mod obligatoriu denumirea si adresa operatorului economic, data emiterii,
numele si prenumele consumatorului, seria si numarul de buletin/carte de identitate/pasaport,
suma tranzactionata, suma emisa consumatorului, comisionul si semnatura celor doua parti.
Formularul trebuia sa fie intocmit in doua limbi (romana si engleza) si in doua exemplare (unul
pentru agentul economic si altul pentru consumator).
Actualmente, pe data de 07.07.2009 a intrat in vigoare Ordinul 448 din 1 iulie 2009,
publicat in Monitorul Oficial 467/07.07.2009.
Acesta abroga la data intrarii lui in vigoare toate actele normative anterioare.
Trebuie remarcat faptul ca acest ordin are la baza toate aparitiile legislative in domeniu, cu
modificari si imbunatatiri la legea initiala.
Astfel, fata de celelalte reglementari in domeniu s-a adopatat un model de suport/panou
pe care sa se treaca informatiile intr-o culoare contrastanta.

Afisarea separata a cursului de schimb valutar practicat se face pentru operatiunile de schimb
referitoare la monede, bancnote uzate, rupte, iesite din uz, instrumente de plata exprimate in
valuta.
De asemenea, referitor la marimea caracterelor se revine la forma stabilita in Ordinul 205.
O alta cerinta a legii este ca operatorul economic sa faca dovada ca a informat consumatorul
inainte de efectuarea tranzactiei.
S-a pastrat de asemenea completarea formularului de tranzactie, care trebuie scris pe o pagina
format A5, cu litere de marime 10 puncte tipografice.
Preturile si tarifele afisate la casele de schimb valutar trebuie sa includa toate comisioanele,
taxele si orice alte costuri.
Legislatia mai prevede obligarea pastrarii ordinii primelor patru valute inscrise pe panou, ca in
modelul de mai jos.
MODEL PANOU EXTERIOR
SC TRADE EXCHANGE SRL
VALUTA
EURO
DOLAR AMERICAN
LIRA STERLINA
FRANC ELVETIAN

CUMPARAM (WE BUY)

VINDEM (WE SELL)

De asemenea, ca o noutate fata de legislatia anterioara se instituie obligatia institutiei


financiar - bancare de a informa consumatorii cu privire la cursurile de schimb ale valutelor
tranzactionate, prin sisteme electronice care permit afisarea in mod vizibil, lizibil si accesibil
consumatorului.
Cursul va fi afisat langa ghiseul de schimb valutar, in interiorul punctelor de lucru.
Important de retinut este faptul ca se pune mare accent pe posibilitatea consumatorului
de a face o alegere cat mai corecta si rationala.
Din cerintele legii, coroborarea cu actele normative in domeniul si sanctiuniunile acordate
de Oficiile pentru Protectia Consumatorilor, pentru ca o astfel de activitate sa fie practicata in
mod corect si legal, reies urmatoarele cerinte si obligatii care cad in sarcina agentului economic.
-

existenta unui panou exterior / interior privind cursul de schimb valutar practicat
folosirea sintagmelor cumparam / vindem - asa cum sunt prevazute in lege
existenta a doua coloane pentru operatiunile de cumparare si vanzare
existenta cel putin a codificarii acceptate pentru valuta
respectarea marimii literelor precum si a distantelor dintre ele
trecerea cursului valutar cu o singura culoare, rosie, pe un panou monocolor, fara
insemne grafice
afisarea comisionului perceput doar daca operatorul economic incaseaza comision
panourile din afara si din interiorul unitatii trebuie sa fie la fel concepute, doar marimea
caracterelor si distantei dintre caractere sa fie diferita
cursurile valutare trebuie afisate doar pe panouri, nu pe geam sau in alte locuri
panourile trebuie amplasate la loc vizibil
trebuie pastrata ordinea primelor valute
marimea caracterelor si a formularului de acceptare a tranzactiei trebuie sa fie conforma
legislatiei
intocmirea obligatorie a formularului inainte de efectuarea operatiunii de schimb valutar
intocmirea acestuia in doua limba romana si engleza
intocmirea formularului in doua exemplare, un exemplar eliberandu-se consumatorului
completarea formularului cu toate datele cerute de Ordin
afisarea la loc vizibil a fotocopiei BNR
informarea consumatorilor despre dreptul acestora de a cere inscrierea pe verso a
bonului fiscal sau al buletinului de schimb valutar
afisarea plachetei INFO-CONSUMATOR
spatii corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii , consumatorul beneficiind de un
saptiu pentru verificarea banilor
afisarea denumirii firmei, autorizatiei de functionare si a programului de functionare
informarea verbala corecta a consumatorului

Atentie!
In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute referitoare la calitatea si conformitatea
serviciilor de schimb valutar, operatorul economic poate fi sanctionat de catre Autoritatea pentru
Protectia Consumatorilor cu avertisment, amenda contraventionala sau cu oprirea termporara a
prestarii serviciului.