Anda di halaman 1dari 20

PENYERAPAN MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN MUZIK

DEFINISI DAN KONSEP


PENDIDIKAN MUZIK

Membantu kanak-kanak menyuburkan


perkembangan kreatif dan daya
estetika yang terkandung pelbagai
program seperti nyanyian, pergerakan,
pendengaran, penciptaan, permainan
alat muzik dan respons kepada visual
dan varbal bunyi-bunyian.

Menyumbang kepada perkembangan


intelek, emoxi, sosial dan fizikal di
samping berperanan sebagai satu
perantaraan untuk bersosial dan
merenggangkan emosi yang
terganggu.

PENDIDIKAN MUZIK DAN


KANAK-KANAK
Choksy(1988) menyenaraikan lima
sebab utama kurikulum muzik penting
dalam sistem pendidikan :
Muzik sebagai hiburan, rekreasi dan
memberi pengalaman yang berbeza.
Muzik sebagai satu kerjaya.
Muzik sebagai pendidikan holistik.
Muzik sebagai pengaruh sosial.
Muzik dapat menyentuh perasaan dan
nilai estetik.

MUZIK SEBAGAI HIBURAN

Muzik menenangkan fikiran dan boleh


mengubah emosi seseorang kepada
situasi yang ceria dan gembira

MUZIK SEBAGAI SATU KERJAYA

Seorang yang terdedah kepada muzik


yang formal berpeluang menjadi
pencipta, pengajar dan penggiat muzik
profesional.

MUZIK SEBAGAI PENDIDIKAN


HOLISTIK

Pendidikan muzik akan


mengembangkan potensi otak kiri dan
otak kanan murid-murid.

MUZIK SEBAGAI PENGARUH


SOSIAL

Banyak isu yang boleh dijadikan asas


kepada penciptaan seni kata lagu :

Kemiskinan
Penderitaan
Peperangan dan sebagainya.

MUZIK DAPAT MENYENTUH PERASAAN DAN NILAI


ESTETIK

Muzik memberikan peluang


mengeluarkan perasaan dan
membangkitkan semangat.

PROSEDUR PEMILIHAN LAGU

Guru perlu fikir tentang objektif


pengajaran dan pembelajaran yang
hendak dicapai.
Guru perlu berfikir tentang kesesuaian
lagu kepada kumpulan sasaran.
Guru perlu bertimbang tentang tujuan
mengajar lagu adalah menepati
objektif pengajaran guru.

JENIS LAGU YANG SESUAI


UNTUK TUJUAN MENEPATI
OBJEKTIF PENGAJARAN GURU
Lagu
Lagu
Lagu
Lagu
Lagu
Lagu
Lagu
Lagu
Lagu

program rasmi negara


musim perayaan
nasyid dan berunsur nasihat
mengandungi cerita,kisah dan teladan
patriotik
irama tradisional dan asli
jenaka
pop
kanak-kanak

TEKNIK MENGAJAR LAGU DALAM


LITERASI BAHASA MELAYU

Teknik Keseluruhan Lagu (sesuai


untuk mengajar lagu berseni kata
pendek. Sesuai untuk kelas yang
pandai)
Kaedah baris demi baris (sesuai
untuk mengajar murid-murid dari kelas
yang lemah. Sesuai untuk lagu yang
mempunyai kata lagu panjang.)

TEKNIK KESELURUHAN LAGU

Memperdengarkan lagu secara keseluruhan


dengan iringan muzik dan murid ikut secara
senyap.
Guru menyanyikan lagu secara keseluruhan
dengan iringan dan tanpa iringan muzik.
Membimbing murid membaca seni kata
lagu dengan gaya, intonasi dan sebutan
yang betul. Kemudian, guru menerangkan
cerita dalam seni kata tersebut.

Murid mengikut guru menyanyi


keseluruhan lagu secara sebutan a, e, i,
o, u secara berulang-ulang.
Pada akhir pelajaran, murid-murid
menyanyikan keseluruhan lagu
dnegan iringan muzik, sebelum guru
menjalankan sesi penutup kognitif dan
sosial.

KAEDAH BARIS DEMI BARIS

Memperdengarkan dahulu keseluruhan lagu


kepada murid.
Dengar kemudian ikut guru menyanyi
secara baris demi baris.
Demgar kemudian ikut guru menyanyi
keseluruhan lagu.
Mengajar murid membaca seni kata lagu
dengan gaya dan nada yang betul. Papar seni
kata lagu dengna menggunakan LCD dalam
kelas.

Membimbing murid-murid menyanyi


dengan seni kata lagu sebaris-sebaris,
tetapi berulang-ulang.
Guru dan murid-murid menyanyikan lagu
secara keseluruhan bersama-sama,
sambil menerangkan maksud cerita dalam
seni kata.
Meminta murid menyanyikan lagu tersebut
secara bersendirian dengan iringan muzik
atau tanpa iringan muzik.
Kaedah solfge dengan menggunakan
isyarat tangan.

ASPEK YANG PERLU


DIPERTIMBANGKAN

Memilih tajuk dan objektif yang ingin


dicapai.
Menyesuaikan lagu dengan tema atau
tajuk mingguan.
Memilih lagu yang sesuai.
Mempelbagaikan teknik mengajar
nyanyian.

ELEMEN NYANYIAN SECARA DIDIK


HIBUR

Seni kata dan melodi ciptaan sendiri.


Seni kata ciptaan sendiri dan
menggunakan melodi bagi lagu popular
yang sedia ada.
Seni kata dan melodi lagu popular yang
sedia ada.

PEMILIHAN ALAT MUZIK YANG


SESUAI

Alat Muzik Berpic (mempunyai melodi)


Alat Muzik tanpa Berpic (tapa melodi
atau satu irama sahaja)

SEKIAN TERIMA KASIH