Anda di halaman 1dari 5

Penutup

Keunikan penghasilan karya menggunakan media-media tersebut adalah sesuatu


yang tidak boleh dipertikaikan lagi menguasai medi ini merupakan sesuatu yang
perlu dikuasai oleh pelajar bidang seni visual. Sesuatu media yang mudah dan
murah tetapi boleh menghasilkan karya yang mengkagumkan.
Jumlah = 20 markah
Dokumen Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) , Pendidikan Seni Visual
(PSV) pada Tahap 2, memberi peluang kepada murid untuk menghasilkan karya seni
visual melalui empat bidang iaitu Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan,
Membentuk dan Membuat Binaan, serta Mengenal Kraf Tradisional.
Anda

dihendaki

menjayakan

satu

pengajaran

bertajuk

Akuarium

Saya

menggunakan teknik Mozek. Sediakan satu rancangan pengajaran harian yang


lengkap berdasarkan tajuk di atas untuk tahun 4.
Contoh Rancangan pengajaran harian
Mata Pelajaran
: Pendidikan Seni Visual
Tahun
: 4 Arif
Bidang
: Menggambar
Tajuk
: Akuarium saya
Teknik
: Mozek
Masa
: 9.30 10.30 pg

: BBMAlat gunting
BBB
KB:
Strategi: Konstruk
KP
:
Hasil pembelajaran :
Di akhir p&p murid dapat:
1. menjelaskan konsep mozek dan menyenaraikan asas seni reka yang
dipelajari (Kognitif)
2. menjelaskan alat dan bahan yang dipelajari (Kognitif)
3. menghasilkan karya mozek berdasarkan tajuk mengikut kreativiti masingmasing (psikomotor)
4. menjayakan apresiasi tentang karya mereka atau rakan (afektif
Standard Pembelajaran

1. Persepsi estetik : Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan


bahasa seni visual yang terdapat pada gambar teknik Mozek.
i.
Unsur Seni :
Rupa organic dan geometri
Warna primer, skunder
Jalinan sentuh
ii.
Prinsip-prinsip rekaan
Kontra warna
Kepelbagaian warna
2. Aplikasi seni : murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual
media, proses dan teknik dalam penghasilkan gambar teknik
mozek
Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
Alat Gunting
Bahan Kertas lukisan , kertas warna dan gam
Teknik Mozek
3. Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahaman Bahasa seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan gambar teknik Mozek secara
kreatif
i..
Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
ii.
Menggunakan Bahasa seni visual dalam penghasilan karya
iii.
Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai
4. Apresiasi seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan menumpukan pada aspek Bahasa seni visual
i. Mempamerkan karya yang dihasikan
iii.
menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

Masa / Langkah Huraian / Ilustrasi Aktiviti P&P

Catatan

Aktiviti
Set Induksi

Catatan:

(5 min)

1. Nyanyian lagu anak ikan

BBM
Audio klip, video
gambar-gambar

BBB
KB
Membuat hipotisis
KP:
Muzik/ Visual
Strategi P&P
Pengajaran
mediatif, inkuiri

Langkah
Persepsi estetik

(Teori Seni)
Konsep Mozek
Alat &bahan mozek

Nilai: Rasional
BBM:
Contohcontoh hasil karya
mozek, video, pwt

(10 Minit)

1. Guru menayangkan video gambar-gambar


ikan dalam akuarium.
KB Menjana idea
2. Guru menayangkan slaid Power Point
tentang konsep, definisi dan ciri-ciri, serta
contoh-contoh Mozek dan asas seni reka

Strategi

P&P

Pengajaran
yang diterapkan.
3. Guru bersoal jawab berkaitan bahasa seni direktif, deduktif,

Langkah 2

visual.
Unsur-unsur seni
Rupa Organik dan Geometri
Warna
Jalinan Sentuh
Prinsip-prinsip rekaan
Kontra warna
Kepelbagaian warna
demosntrasi mghasilkan mozek

(10 Minit)

Nilai: Ingin tahun

Alat dan Bahan:


Gunting,

1. Murid diperkenalkan alat dan bahan yang


Aplikasi Seni

konstruktivism

kertas

gam,
warna,

akan digunakan.
kertas lukisan
2. Guru menunjukkan cara menghasilkan
( ilustrasi )
mozek melalui carta proses yang
KB Mencetus
ditampalkan pada papan tulis.
2.1
idea
2.2
3.2
3. Guru melakukan demonstrasi memotong Strategi
P&P

dan menampal kertas warna dengan Pengajaran


teknik mozek.

direktif,
demonstrasi,
tunjuk

cara

&

konstruktivism
Nilai:
Langkah 3

Murid-murid

(30 Minit)

teknik mozek

Ekspresi kreatif

Langkah 1

menghasilkan

karya

mendengar

arahan (patuh)
dengan KB menghubung
kait

- Murid melakar gambar ikan terlebih dahulu.

Strategi P&P

- Murid memilih kertas warna untuk gambar Belajar


ikan dan rumpai.

cara

belajar

- Contohnya warna hijau muda, hijau tua,


kuning, jingga dan biru.

Nilai:

Berdikari,

rajin
Langkah 2
- Murid memotong kertas warna yang dipilih
kepada rupa geometri seperti segi empat
sama dan disimpan dalam plastik warna ikan
dan rumpai.
Langkah 3
- Murid menampal kertas warna berbentuk
segi empat sisi berdasarkan susunan mozek.
Susunan

kertas

ditampal

dengan

menjarakkan sedikit antara satu sama lain.


-Guru memantau dan memberi bimbingan
Apresiasi Seni

1. Murid mempamerkan hasil karya masing- KB MI


masing khasnya karya terbaik, sederhana Intrapersonal
dan agak lemah.
Interpersonal
2. Penutup sosial: Guru memasangkan lagulagu ikan Kekek dan meminta murid

Strategi P&P

&

menyanyikan

bersama-sama

iringan muzik latar.


Kekemasan:

dengan Belajar

cara

belajar
Nilai:

1. Murid mengemaskan barang-barang ke Bekerjasama,


tempat yang telah disediakan.
tolong-menolong,
2. Murid membersih kawasan dalam bilik
kebersihan,
darjah sehingga kemas.
menghargai karya
sendiri
rakan.
Penutup

Pengukuhan teori

(5 Mins)

Rumusan murid
Nyanyian
Kekemasan

&

rakan-