Anda di halaman 1dari 11

7.

1 Pandangan agama Kristian


terhadap Ketagihan Dadah

Memburukkan
peribadi

Godaan
atau
masalah
dalam
Hidup

Pandanga
n Agama
Kristian

Hidup
dalam
keadaan
putus asa

Dosa yang
berat

Menentang
ordinan Tuhan
(Takdir)

Memburukkan peribadi
Menurut al-kitab,"Tuhan telah menjemput kita
untuk membentuk masyarakat yang adil dan
kasih. Dengan ini, kita dikehendaki
memperkembangkan potensi kita sepenuh
mungkin dan kerahkan sebanyak kesedaran
yang boleh. Pilihlah hidup, supaya kamu dan
keturunan kamu akan hidup"( Ulangan.30:19).
Menjatuhkan maruah dan nama baik keluarga
dan membebankan keluarga penagih kerana
menghabiskan masa, tenaga dan wang yang
banyak untuk merawatnya.

Dosa yang berat


(Rom. 6:6) Kita mesti sedar bahawa
kita dahulu telah disalibkan bersamaNya untuk membinasakan badan yang
berdosa dan untuk membebaskan kita
dari pengabdian kepada dosa.
Diri kita telah disalibkan bersamasama dengan-Nya, supaya badan yang
merupakan dosa boleh dimusnahkan.

Dari segi fizikal, penagih akan


menjadi kurus, lemah tenaga, malas
dan kelihatan seperti dalam
khayalan.
Daya tahan penyakit akan menjadi
lebih dan mudah dijangkiti seperti
kancing gigi, sawan, Hepatitis, Tibi,
HIV/Aids dan maut.

Menentang ordinan Tuhan


Romans 13:1-5 Tuhan yang menjadi
pihak berkuasa. Penentangan
mereka adalah untuk menentang
ordinan Tuhan. Mereka yang tidak
taat akan dihukum, tetapi mereka
juga boleh menyuarakan suara hati
mereka kepada Tuhan.

Tuhan melihat orang yang menderhaka


undang-undang sivil mempunyai dosa
terhadap Tuhan. Mereka yang tidak taat
setia akan menerima hukuman daripada
Tuhan.
Mengancam ketenteraman awam
dengan kejadian jenayah seperti
rompakan dan pembunuhan. Perpaduan,
pembangunan dan kemajuan
masyarakat boleh terjejas akibat
penglibatan remaja dan belia dengan
dadah.

Hidup dalam keadaan putus asa

kehidupan seseorang penagih


dadah adalah dalam keadaan putus
asa, rasa bersalah, kesedihan dan
kematian dalam fizikal dan
selamanya. Yesus merupakan
jawapan yang sebenar. Jalan-Nya
adalah cara hidup, keselamatan,
pengampunan dan kehidupan kekal.
(Psa. 138:3; Rom. 8:31-39; James
1:17; Eph. 3:20,21; 5:18)

Percaya dan mengikuti jalan-Nya


kerana ia melambangkan mendapat
ampun dan dapat hidup kekal.
Berlaku perceraian dan keganasan
rumah tangga di kalangan anggota
keluarga dan berlaku perselisihan
dan pergaduhan dalam rumah
tangga atau keluarga.

Godaan atau masalah dalam Hidup

Tuhan memberikan cara untuk


mengendalikan mana-mana godaan
atau masalah dalam hidup. Kita tidak
perlu melarikan diri daripada
masalah melalui dadah. Kita boleh
mengelakkan dadah dan mencari
keperluan kita dengan bertemu
dengan Yesus(Philippians 4:13)

Kita haruslah belajar mempercayai


kepada Tuhan dan semua manusia
akan menghadapi cabaran dan
dugaan dalam hidup mereka sendiri.
Tuhan Yesus akan menghulurkan
tangan-Nya kepada kita manusia
dalam menyelesaikan masalah
dalam kehidupan kita.