Anda di halaman 1dari 10

ANALISIS SWOT

KEKUATAN (S)
S1 Guru Sainsik adalah guru terlatih dan berpengalaman.

KELEMAHAN (W)
W 1 50 % pelajar tidak bermotivasi dalam
pembelajaran.

S2 Program peningkatan yang terancang dan berterusan


di peringakat sekolah
W2

50 % pelajar tidak membuat kerjarumah.

S3 Bilangan pelajar yang kurang membolehkan P&P


dilaksanakan dengan sempurna.

W3

Kelas bercantum membebankan guru melaksanakan


P&P.

S4 Terdapat buku teks,buku rujukan dan kertas


peperiksaan tahun lepas.

W4

S5 Terdapat alatan Sains yang lengkap.


S6 Persekitaran sekolah yang baik.

Kekurangan guru.

4
PELUANG
O1 Hubungan baik dengan pihak polis dan pengawal .
(Pegawai Perhubungan Sekolah)

ANCAMAN
T1 Ibu bapa yang kurang bermotivasi.
T2 Kedudukan sekolah dalam kawasan pembinaan taman
perumahan.

O2 Hubungan baik JPN dan PPD.


O3 Mendapat sokongan kewangan dari orang
perseorangan.

T3 Kedudukan sekolah di tepi jalan raya.

O4 Mendapat sokongan moral yang kuat dari PIBG.

T4 Sosioekonomi yang rendah menyebabkan pelajar


bekerja sambilan dan tidak berkemampuan menyediakan
bahan bacaaan tambahan di rumah.

O5 Peruntukan yang mencukupi untuk panitia.

T5 Waris tidak menggunakan Bahasa Inggeris di rumah.

O6 Kursus-kursus untuk peningkatan profesionalisme


guru sepanjang tahun.

MEMPERTINGKATKAN SISTEM PENTADBIRAN YANG BERKUALITI .


MEMPELBAGAIKAN KAEDAH PEMBELAJARAN YANG MANTAP.
MENJALIN HUBUNGAN ERAT DENGAN WARGA PENDIDIKAN DENGAN IBU BAPA .
MELAHIRKAN PELAJAR YANG BERWAWASAN, BERDIKARI, BERTANGGUNGJAWAB DAN
BERSOPAN SANTUN.

SJK(T) LADANG SUNGAI BONGKOH BERAZAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERPRESTASI TINGGI BESERTA
SUASANA CERIA MELALUI PENGURUSAN BERKUALITI MENJELANG TAHUN 2010 .

Meningkatkan peratus keputusan UPSR ke 100%

MATA PELAJARAN : SAINS


1.RASIONAL
1.1 Penguasaan konsep asas Sains di kalangan pelajar yang tidak kukuh menjadi kekengan kepada pencapaian keputusan yang
cemerlang dalam peperiksaan awam.
1.2 Strategi peningkatan prestasi ini digubal untuk menyelaraskan program dan aktiviti bagi meningkatkan penguasaan konsep dan
seterusnya menyumbangkan kepada peningkatan prestasi dalam Mata Pelajaran Sains .
2.MATLAMAT
2.1 Meningkatkan prestasi dan pencapaian pelajar dalam Mata Pelajaran Sains di peringkat UPSR.
2.2 Memupuk minat pelajar dan mengikis perasaan fobia terhadap Mata Pelajaran Sains melelui program yang terancang mengikut
garis panduan yang sedia ada.
3.OBJEKTIF
3.1 Pelajar diharap dapat meningkatkan penguasaan semua konsep Sains dan seterusnya peningkatan dari segi kualitatif dan
kuntitatif.
3.2 Mencapai kelulusan 100 % dalam peperiksaan UPSR menjelang 2010.

BIL
1

TAJUK

MUKA SURAT

Muka depan

Kandungan

Rasional,Matlamat dan Objektif

Misi,Visi dan Visi mata pelajaran

Analisis SWOT

45

Tos Matrik

67

PELAN TINDAKAN

PELAN OPERASI

TOWS MATRIKS
PELUANG (0)

SO (MAXI MAXI)

1. Hubungan baik dengan pihak


JPN dan PPD

S1, S2, 02
Menjalankan Program Projek Sains .
S1, S2, 02
Menjalankan Program bacaan .

2. Mendapat sokongan kewangan


dari pihak luar .

WS (MAXI MAXI)
S1, W2, W3, S2
Mengadakan ceramah motivasi bagi
murid-murid lemah .
W1, 01, 02, W2
Mengadakan lawatan ke sekolahsekolah dan bergaul dengan muridmurid lain

ANCAMAN (T)
T1 Ibu bapa kurang bermotivasi

OT (MINI MAXI)
S1 S2 T1
Motivasi diberi kepada ibu bapa.

T2 Kedudukan sekolah dalam kawasan


pembinaan taman perumahan.

S3 S4 T2
Murid-murid melibatkan diri dalam
aktiviti Sains .

T3 Sosioekonomi keluarga yang


rendah menyebabkan pelajar bekerja
sambilan dan Tidak tidak
berkemampuan menyediakan bahan
bacaan tambahan di rumah.

S3 S5 T3
Menggunakan buku-buku Sains di
PusatSumber Sekolah.

7
PELAN TINDAKAN
Nama Sekolah

SJK(T) LADANG SUNGAI BONGKOH

02, T3, W3
W1 T1
Perjumpaan waris pelajar
bermasalah.
W2 T2 T3
Menganjurkan kuiz Sains .

W3 T3 T4
Menambahkan buku- Sains di Pusat
Sumber Sekolah

STRATEGI/PROGRAM
Strategi 1
Mengadakan Bengkel
Bahagian I & II .
( Istilah Sains )

KOS (RM)

MASA

PENERIMAAN

KEPAKARAN

KEMUDAHAN

JUMLAH
SKOR

RM 200.00

2 kali

Murid-murid
Tahun 5 & 6

Guru
Cemerlang
SAINS .

Bilik Darjah

Strategi 2
Mengadakan Ceramah
Motivasi

RM 200.00

2 kali

Murid-murid
Tahun 5 & 6

Guru
Cemerlang
SAINS .

Bilik Sumber

Strategi 3
Mengadakan lawatan
kemesraan ke sekolahsekolah-sekolah yang
berdekatan .

RM 300.00

3 kali iaitu
dari
Februari
hingga Ogos

Murid-murid
Tahun 6

Guru
Cemerlang

8
PELAN OPERASI
STRATEGI

AKIVITI

TANGGUNGJAWAB

KOS

TARIKH
MULA

TARIKH
AKHIR

PELAN
KONTITAGEN

INDIKATOR
KEJAYAAN

1. Bengkel
Istilah Sains

Memberi latihan
menulis Bahagian
II .

Guru Cemerlang
Sains .

RM
200.00

Februari
&
Jun

Akhir
Tahun

2. Ceramah
Motivasi

Memberi Ceramah
Motivasi

Guru Cemerlang
Bahasa Sains .

RM
200.00

Mac
&
Mei

Akhir
Tahun

3. Program
lawatan mesra
ke sekolah
tamil yang
berdekatan

Mengadakan
lawatan ke sekolah
tamil yang
berdekatan.

Guru Besar
&
Guru kokurikulum

RM
300.00

Feb
Jun
Ogos

Guru Kelas

Murid dapat
menulis Bahagian
II dengan mudah
Murid dapat
kesedaran
mengenai
kepentingan
Sains dalam
kehidupan
mereka .
Dapat bertutur
dalam B. tamil.
Menyertai
pertandingan
yang diadakan di
sekolah lain.

Anda mungkin juga menyukai