Anda di halaman 1dari 1

Penutup

Secara kesimpulannya, guru pemulihan haruslah mengambil tindakan intervensi


selepas mengenal pasti tingkah laku negatif murid pemulihan. Sebelum mengambil
tindakan intervensi, guru pemulihan haruslah memilih tingkah laku sasaran. Selepas
menentukan tingkah laku sasaran, guru pemulihan harusla mengumpul dan merekod
data melalui pemerhatian, senarai semak dan sebagainya. Guru pemulihan haruslah
menjalankan program intervensi dengan teknik-teknik supaya tingkah laku negatif dapat
dikurangkan. Dengan adanya teknik yang digunakan, tingkah laku murid pemulihan
dapat dikurangkan dan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan
lancar.