Anda di halaman 1dari 1

1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Ruj. Tuan : PPD.T 06/10/002 Jld 2 ( 61 )


Ruj. Kami : Bil ( ) SKJR 06/08/007
Tarikh
: 4 Mei 2010

Pejabat Pelajaran Daerah


Seberang Perai Tengah
Permatang Pasir
13500 Permatang Pauh
Seberang Perai
( u. p : Ustaz Md. Sobri b. Romli )
Tuan ,
PENGHANTARAN DATA ANALISA IQRA DAN AL-QURAN SEKOLAH
PROGRAM j-QAF TAHUN 2010
Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2. Bersama- sama surat ini disertakan data analisa Iqra dan al-Quran sekolah program
j-QAF bagi sekolah Kebangsaan Juru bulan Mei 2010 untuk maklumat pihak tuan.
Sekian, Terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
PENDIDIKAN PULAU PINANG DI PERSADA ANTARABANGSA
Saya yang menurut perintah

( ISMAIL BIN HAJI AYOB )


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Juru