Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN

PENGAJARAN
RANCANGAN
TAHUNAN
PENGAJARAN
(RPT)
HARIAN
(RPH)

REKOD
PENCAPAIAN
PELAJAR

SEKOLAH:

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KECHIL ILIR

NAMA GURU: MUHAMMAD IKRAM BIN ABD KARIM

SEKOLAH:

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KECHIL ILIR

NAMA GURU: MUHAMMAD IKRAM BIN ABD KARIM

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH


DARUL AMAN
TAHUN 2015

REKOD PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN
NAMA GURU

: Muhammad ikram bin abd karim

KELAS

: 2a1, 2a2, 4a1, 4a2, 5A1, 5A2

MATAPELAJARAN DIAJAR
MATEMATIK
MATEMATIK
TMK
TMK

TAHUN
2A1
2A2
4A1, 4A2
5A1, 5A2