Anda di halaman 1dari 3

NOTA RAMADHAN - RAMADHAN KEMBALI KE FITRAH ISLAM

Muhammad Nuruddin Bashah


1436 H /2015
Hakikat kembali ke fitrah insan.
1.

kembali adalah 'aada - ya'uudu -'audatan ( - - )

2.

Ied ( )berarti hari raya. Bentuk jamaknya a'yad ()1

3.

Kesimpulan - ied bermaksud Hari Raya.

Dalil 1: Fitrah aqidah manusia

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah
Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah
Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, (Ar Rum :
30)
4.

Kalimat 'fitri' itu sendiri bermaksud fitrah, iaitu manusia kembali dengan kejayaan
pulang kepada fitrah yang asal bersih dari dosa dan beraqidah yang sahih.

5.

Golongan ulama ini berhujah Ied Fitri adalah hari Raya Fitrah yang suci

Dalil 2 : Fitrah makan


Dari

Abu

Hurairah
radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,
Hari mulai berpuasa (tanggal 1 ramadhan) adalah hari di mana kalian semua berpuasa.
Hari berbuka (hari raya 1 syawal) adalah hari di mana kalian semua berbuka. (HR.
1

Dalam bahasa Arab, hari Krismas yang dirayakan umat Nasrani disebut dengan Iedul Milad (
), yang artinya hari raya kelahiran. Maksudnya kelahiran Nabi Isa. Mereka merayakan hari itu
sebagai hari raya resmi agama mereka.
Hari-hari kemerdekaan suatu negeri dalam bahasa Arab sering disebut dengan Iedul Wathan (
). Memang tidak harus selalu hari kemerdekaan,
1

Tirmudzi 697, Abu Daud 2324, dan disahihkan Al-Albani).


6.

Golongan ulama ini berhujah Ied Fitri adalah Hari Raya Berbuka (makan)2

7.

Ramadhan melatih kita mencari Islam yang sebenar serta berintima dengan Islam.

Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Agama Islam (dengan
mematuhi) segala hukum-hukumnya; dan janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan;
sesungguhnya Syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. (Al-Baqarah 2:208)

Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima
daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. (Ali'Imran 3:85)
Sekular bukan ilmu
Golongan ini berhujah beza fitr (fa-Tho-Ro) bermakna makan dengan istilah Fitrah ( Fa-Tho-RoTa). Mereka berkata Raya adalah Hari Makan. Namun begitu dalam Hadis zakat Fitrah Nabi
menggunakan kalimah Fa-Tho-Ro untuk membawa makna zakat fitrah (penyucian Tuhrata lis
Soim).
2

Hadis riwayat Ibnu Abbas:


Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi yang berpuasa dari tindakan siasia dan ucapan kotor, dan sebagai pemberian makanan bagi kaum miskin. Barangsiapa yang
menunaikannya sebelum solat Idilfitri, maka ia menjadi zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang
menunaikannya setelah solat Idilfitri, maka ia menjadi sedekah sunah saja. (Abu Daud, no: 1609.
Ibnu Majah, no: 1827) Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Shahih Abi Daud
2

Arab beri istilah ilmaniyyah kepada istulah sekular


Hakikatnya sekular hanya cara fikir dan taiat hidup bukan suatu tradisi keilmuan.
Istilah sekular
Bahasa latin - Sacculum (satu generasi/masa) - boleh dikaitkan dengan golongan Dahri
dalam sejarah Islam (atheis)
David Martin dalam The Religion and The Secularism - berasal istilah Latin Saeculum
bermaksud generasi yang mengalami pengurangan instiusi gereja dan pemikiran yang
terarah duniawi.
Ciri-ciri masyarakat yang terkena jangkitan sekular
8.

Altaf Gauhar (1986) - masyarakat yang terlalu cintakan kekayaan dan kenikmatan
hidup.

9.

Menurut Cikgu Azmi Abdul Hamid dalam buku Haram dalam Budaya Hidup ( CAP
2012)
a) Budaya membazir
b) Gaya hidup elitis
c) Ramadhan dikoersialkan
d) Percutian dan perlancongan melampau
e) Makanan melampau dan membazir
f)

Kenduri berunsur adat, membazir, lagha

g) Hiburan melampau
14 Julai 2015/ 27 Ramadhan 1436H
Bandar Puteri Jaya SP