Anda di halaman 1dari 2

MINGGU

TOPIK/BIDANG
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1. KEPERCAYAAN
KEPADA
RANCANGAN TAHUNAN
PENDIDIKAN MORAL
TAHUN
2
Pada
TUHAN

akhir
murid dapat:

CATATAN

pembelajaran,

Keyakinan wujudnya Tuhan


1.1.1 Menceritakan amalan
sebagai pencipta alam dan
beribadat dalam keluarga
mematuhi segala suruhanNya
berlandaskan pegangan
1.1.2 Menyatakan cara
agama masing-masing
menghormati amalan
selaras dengan prinsip Rukun
beribadat dalam keluarga
Negara.
1.1.3 Menyedari kepentingan
menghormati amalan
1.1 Mematuhi amalan
beribadat dalam keluarga
beribadat dalam keluarga
1.1.4 Melaksanakan amalan
beribadat bersama
keluarga
2. BAIK HATI
Kepekaan terhadap perasaan
dan kebajikan diri sendiri dan
orang lain dengan member
bantuan dan sokongan moral
secara tulus ikhlas.
2.1 Memberi bantuan
kepada keluarga
kembangan

Pada akhir
murid dapat:

pembelajaran,

2.1.1 Menyatakan cara


membantu keluarga kembangan
2.1.2 Menyenaraikan
kepentingan membantu
keluarga kembangan
2.1.3 Menceritakan perasaan
semasa membantu keluarga
kembangan
2.1.4 Mengamalkan sikap saling
membantu dalam keluarga
kembangan

ELEMEN
EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD
PEMBELAJARAN
YANG SESUAI
MINGGU
STANDARD
KANDUNGAN

TOPIK/BIDANG
PEMBELAJARAN

3. BERTANGGUNGJAWAB

1 PEMBELAJARAN
STANDARD

Pada

akhir

pembelajaran,

CATATAN

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

MAKLUMAN:
(RANCANGAN TAHUNAN INI DIHASILKAN DENGAN MERUJUK KEPADA RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA)

RANCANGAN TAHUNAN INI MASIH TIDAK LENGKAP


GURU PERLU MELENGKAPKAN RUANGAN :1.MINGGU : MENGIKUT TAKWIM SEKOLAH.
2.

TOPIK / BIDANG PEMBELAJARAN :

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI

PERLU RUJUK BUKU TEKS.