Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh
Masa
Tahun
Bilangan Murid
Mata Pelajaran
Tajuk
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran

:
:
:
:
:
:
:
:

14/07/2015
10:10a.m 11:10 a.m
4 Dinamik
/ 43 orang
Matematik
Unit 12 Panjang
12.2 Mengukur dan menganggar panjang.
(i) Mengukur objek dalam unit milimeter.

Objektif Pembelajaran

(ii) Menganggar jarak dalam kilometer.


: Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat:
(i) Mengukur objek dalam unit milimeter dengan betul.

Pengetahuan sedia ada


Bahan Bantu Belajar
Nilai
Strategi
KB

:
:
:
:
:

(ii) Menganggar jarak dalam kilometer dengan betul.


Murid telah mempelajari unit panjang semasa di tahun 3.
Slaid PPT, Gambar, buku teks, kertas soalan
Menumpukan perhatian, berani mencuba, menepati masa, bekerjasama
Berpusatkan guru, murid dan bahan
Menganalisi dan menjanakan idea, menyelesaikan masalah

Fasa dan waktu


Persediaan
( 5 min)

Isi Kandungan dan Cadangan Aktiviti


Cadangan Komunikasi
Catatan
a. Guru menunjukkan slaid PPT buku, 1. Apakah unit yang digunakan untuk Bahan Bantu Belajar:
pen dan jalanraya.
mengukur gambarajah yang
Slaid PPT
Contoh:
Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di
ditunjukkan?
Nilai:
aktiviti kumpulan dan latihan.
Berani mencuba
Penglibatan murid yang aktif semasa menjalankan aktiviti
dalam bilik darjah.

KB:
Menganalisi dan
menjanakan idea

2. imaginasi
Penjana idea

a. Guru memparakan gambar di papar 1. Guru mengingatkan murid jika ingin Bahan Bantu Belajar:
putih.

mengukurkan sesuatu objek mesti Gambar, buku teks,

Contoh:

bermula dari bacaan 0 mm.

( 25 minit

pembaris
Strategi:
Berpusatkan murid
Nilai:
Menumpu perhatian

b. Guru meminta seorang murid tampil


ke depan untuk mengukur gambar

KB:
Menyelesaikan
masalah

Nilai dan Sikap

Menghargai masa, berani mencuba

Anda mungkin juga menyukai