Anda di halaman 1dari 8

Peranan Guru Sekolah Rendah :

Pembentuk Tingkah Laku

Disediakan Oleh:
Alice Ngu Li Ging
Jumaiah Binti Abdul
Nur Arif Shah Bin Ramli
Shobana A/P Prabhakaran

PEMBENTUK TINGKAH
LAKU
Guru merupakan individu yang terlibat secara langsung
dalam proses p&p bersemuka dengan pelajar pada setiap
hari persekolahan.

Guru merupakan model yang sangat penting dalam


menyalurkan

mesej

tentang

amalan

nilai-nilai,

kepercayaan dan sikap kepada anak didik mereka.

Sebagai pembentuk tingkah laku, pada asasnya guru


hendaklah memahami matlamat pembelajaran yang
ingin dicapai.
Guru

perlu

mempunyai

kebijaksanaan

dalam

pemilihan pendekatan pembentukan tingkah laku


secara profesional, berlandaskan falsafah dan teori
tingkah laku yang bersesuaian.

Seseorang pembentuk tingkah


laku yang menggunakan
pendekatan behavioris akan:
Memberikan fokus kepada perubahan tingkah laku yang
boleh diperhati, didengar dan diukur.
Matlamat pendekatan behavioris adalah untuk mengajar
tingkah laku baharu atau mengekalkan tingkah laku yang
diingini melalui peneguhan.
Mengutamakan peneguhan semula jadi.

Seseorang pembentuk tingkahlaku


yang menggunakan pendekatan
akan:perasaan, keperluan
Memberikan fokushumanis
kepada pemikiran,
psikologikal dan emosi seseorang individu.
Memberi peluang kepada individu menguasai kawalan
terhadap tingkah laku sendiri.
Langkah intervensi memberi penekanan kepada kemahiran
komunikasi, memahami motif pelajar, rundingan peribadi,
penyelesaian masalah secara berkumpulan/individu dan
menggunakan pakar runding.

Pilihan untuk mengurus tingkah laku


pelajar bergantung kepada:
Apakah pegangan dan pandangan anda terhadap
pelajar?

Tahap kematangan, latar belakang budaya, rekod


lampau?

Apakah peranan anda sebagai guru?

Untuk mengarah, membimbing, mempengaruhi?

Apakah motif anda apabila berhadapan dengan


masalah disiplin?

Menunjuk kuasa, kemandirian diri, berprihatin


terhadap murid, pembelajaran, mematuhi peraturan?

Sekian,
Terima Kasih Atas
Perhatian Anda

Anda mungkin juga menyukai