Anda di halaman 1dari 1

Bab 12 Sektor Pertanian, Penternakan, Perikanan, Dan Perhutanan

Sektor Perhutanan
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan
Perhutanan
Fizikal
Iklim yang panas dan
lembap
sepanjang
tahun menggalakkan
pertumbuhan
hutan
hujan tropika

Ekonomi
Permintaan yang tinggi
dari dalam dan luar
negara
Sumber eksport negara

Governan
Aktiviti
semula

penghutanan

Jabatan perhutanan
Institut
Penyelidikan
Hutan Malaysia (FRIM)
Lembaga Industri Kayu
Balak (MTIB)
ITeach Geografi Tingkatan 5

Bahan
mentah
bagi
sektor pembinaan dan
industri perabot

Sosial
Tenaga
ramai

kerja

yang

Jaringan jalan raya


yang menghubungkan
kawasan pembalakan
dengan kilang
Teknologi
Teknologi satelit untuk
memantau hutan
Penggunaan helikopter
dan gergaji berjentera
Teknik kacukan untuk
menghasilkan
baka
pokok yang bermutu

Anda mungkin juga menyukai