Anda di halaman 1dari 5

NAMA:

____

TINGKATAN:
UJIAN BULAN (MAC) PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 1
1 JAM

Jawab semua soalan


Bahagian A
Nyatakan nilai yang sesuai bagi maksud yang diberi
markah)

(10

1. Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan


berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup

2. Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan,


kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara

3. Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala


suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan
prinsip Rukun Negara

4. Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta


kewajipan dengan sempurna

5. Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi


layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni

6. Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama


ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan
kepentingan diri dan orang lain

7. Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga


untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah
keluarga

8. Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir
daripada hati yang ikhlas

9. Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan


kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun dalam keluarga

10.

Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan


sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan
kepentingan diri dan orang lain

Berikan maksud bagi setiap nilai berikut

Amanah

Kasih sayang
terhadap keluarga

Hemah tinggi

Harga diri

Keadilan

(10 markah)

Bahagian B
Pilih jawapan yang betul
(10 markah)
1. Antara berikut, yang manakah menggambarkan nilai kerajinan?
I.
menyiapkan tugasan yang diberi
II.
suka menangguhkan sesuatu kerja
III.
merancangkan dahulu sebelum memulakan sesuatu
IV.
memberi tumpuan penuh terhadap tugas yang dilakukan
A.
B.
C.
D.

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

2. Berikut merupakan tanggungjawab seorang anak terhadap keluargannya


kecuali
A. ikut nasihat ibu bapa
B. mencari nafkah untuk keluarga
C. menjadi teladan kepada keluarga
D. menghantar ibu bapa ke rumah orang-orang tua
3. Mengapakah sifat amanah perlu dipraktikkan dalam kehidupan?
A. Untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain
B. Untuk mendapat simpati daripada oranglain
C. Untuk meraih kepercayaan daripada oranglain
D. Untuk mewujudkan suasana yang harmonisesama pelajar
4. Yang berikut menggambarkan ciri-ciri harga diri kecuali
A. Sentiasa berpakaian sopan
B. Menjaga diri di mana sahaja berada
C. Menjaga nama baik diri dan keluarga
D. Mudah terpengaruh dengan unsur negatif
5. Perlakuan manakah menunjukkan nilai hemahtinggi?
A. Halimah makan sambil berdiri
B. Zaki tidak bertegur sapa apabila bertemudengan gurunya
C. Sofea memberi salam apabila hendak masuk ke dalam rumah
D. Suriani menunjuk-nunjuk cincin yang barudibeli kepada kawan-kawannya
6. Apakah kebaikan mengamalkan nilai toleransi?
A. Dapat menilai kekurangan orang lain
B. Dapat mengetahui kelemahan orang lain
C. Dapat menerima dan memahami cara hidup orang lain
D. Dapat menyesuaikan diri dalam pelbagaisituasi
7. Usaha seseorang itu tidak akan berjaya sekiranya
A. Besikap sambil lewa
B. Dapat menerima pendapat orang lain
C. Melakukan kerja secara berkumpulan
D. Melakukan sesuatu kerja dengan bersungguh-sungguh
8. Berikut merupakan tanggungjawab seorang anak terhadap keluargannya
kecuali
A. ikut nasihat ibu bapa
B. mencari nafkah untuk keluarga
C. menjadi teladan kepada keluarga
D. menghantar ibu bapa ke rumah orang-orang tua
3

9. Sikap kasih sayang perlu ditunjukkan kepada semua yang berikut, kecuali
A. Ibu bapa
B. Pembelot negara
C. Tanah air
D. Alam sekitar
10.Apakah sikap yang perlu ada pada seorang hakim?
A. Belas kasihan
B. Pilih kasih
C. Berat sebelah
D. Kebijaksanaan
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

(10 markah)

Mulia

ikhlas

emosi

kemampuan

prasangka

Mensyukuri

harmoni

berbincang

menyalahkan

berusaha

1. Orang yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan bermakna dia tidak


_____________ nikmat yang dikurniakan oleh-Nya.
2. Orang lain akan menaruh perasaan ______________ terhadap kita sekiranya
kita tidak amanah.
3. Kita mesti menjaga maruah diri walau dimana kita berada agar kita
dipandang ______________ oleh masyarakat.
4. Orang yang bertanggungjawab
________________.

tidak

mudah

dipengaruhi

oleh

5. Nilai hemah tinggi akan mewujudkan masyarakat yang _________________.


6. Kita mestilah _______________ untuk mengejar cita-cita.
7. Melakukan sesuatu tugas biarlah dengan hati yang __________________.
8. Individu yang tidak bertanggungjawab akan ________________ orang lain
sekiranya tugas yang diberikan tidak dapat dilakukan dengan sempurna.
9. Orang yang bersikap rasional mudah diajak ________________ secara tenang
dan tidak membabi buta.
10.Sesuatu tindakan yang hendak dilakukan biarlah mengikut ________________
diri.

Bahagian C
10 markah
Soalan 1 dan 2, sila lengkapkan dialog di bawah
Situasi

Dialog

Anda tidak dapat hadir ke kelas


tambahan. Bagaimanakah cara
untuk anda memaklumkan kepada
guru anda?

Anda terlupa membawa buku


rujukan Pendidikan Moral. Anda
ingin meminjam daripada rakan
anda.

Soalan 3 hingga 5, sila jawab berdasarkan pengetahuan nilai yang kamu ada.
3. Apakah yang dilakukan oleh ibu bapa anda supaya anda menjadi anak yang
berdikari?

4. Apakah tugas yang anda lakukan secara berdikari baru baru ini yang amat
membanggakan anda? Nyatakan sebab anda berasa bangga.

5. Andaikan anda seorang yang tidak berdikari. Nyatakan akibatnya kepada diri
sendiri dan keluarga anda.

DISEDIAKAN OLEH

DISEMAK OLEH

..........................................................
...................
EN. MOHD HATIMI ABDUL HADI
LO SU THONG
GURU MATA PELAJARAN P.MORAL
PENDIDIKAN MORAL

......................................
EN.
KETUA PANITIA