Anda di halaman 1dari 25

Buku asas

Latihan dan teknik menjawab


Bahasa melayu penulisan
Bahagian a

Nama Murid :
______________________________________________
_____
Latihan Bahagian A

Panduan :
1. Pada bahagian A, anda diminta membina lima ayat berdasarkan gambar.

2. Biasanya terdapat tiga jenis arahan iaitu :


a) Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar.
b) Bina lima ayat berdasarkan aktiviti-aktiviti yang terdapat di dalam
gambar.
c) Bina lima ayat berdasarkan situasi di dalam gambar.

3. Anda perlu melihat dengan teliti gambar yang ditunjukkan. Cuba kesan apa
yang sedang dilakukan oleh ‘orang’ yang ada di dalam gambar.

4. Catatkan di tepi gambar lima aktiviti tersebut. Contoh :

memancing

5. Cara binaan ayat berdasarkan gambar adalah :

Watak + sedang aktiviti / perbuatan + di tempat + titik

6. Watak terdiri daripada :


a) Nama orang
b) (Seorang atau jumlah) budak (lelaki atau perempuan)
c) Beberapa orang (lelaki atau perempuan)
7. Contoh binaan ayat :

Dua orang budak lelaki sedang memancing ikan di sungai.

ATAU watak perbuatan tempat

Ali dan Abu sedang memancing ikan di sungai.

8. Kata kerja, aktiviti atau perbuatan yang sama tidak boleh diulang pada ayat
yang lain.

Contoh :
1. Ali sedang memancing ikan di sungai.
Aktiviti yang sama
2. Abu sedang memancing ikan di sungai.

9. Pastikan tanda baca betul seperti huruf besar pada permulaan ayat dan nama
orang serta noktah atau titik di akhir ayat.

10. Jangan gabungkan dua ayat menjadi satu.

Contoh :

Ali sedang memancing ikan di sungai manakala Abu sedang melihat Ali
sedang memancing.

Jangan guna manakala tetapi seeloknya jadikan sahaja dua ayat.


Bina satu ayat lengkap berdasarkan gambar-gambar di bawah ini.

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
Bina dua ayat lengkap berdasarkan gambar-gambar di bawah.

1. ______________________________________

2. ______________________________________

1. ______________________________________

2. ______________________________________

1. ______________________________________

2. ______________________________________

1. ______________________________________

2. ______________________________________

1. ______________________________________

2. ______________________________________
Bina tiga ayat lengkap berdasarkan gambar-gambar di bawah.

1. ______________________________________

2. ______________________________________

3. ______________________________________

1. ______________________________________

2. ______________________________________

3. ______________________________________

1. ______________________________________

2. ______________________________________

3. ______________________________________

1. ______________________________________

2. ______________________________________

3. ______________________________________

1. ______________________________________

2. ______________________________________

3. ______________________________________
Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________
Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________
Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________
Bina lima lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________
Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________
Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________
Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________
Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________
Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________
Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________
Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________
Bina ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________
Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________
Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________
Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________
Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________
Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai