Anda di halaman 1dari 3

PENDIDIKAN KESELAMATAN

Keselamatan

Berjaya melaksanakan satu-satu aktiviti tanpa dihalang,


diganggu oleh perkara-perkara yang tidak diingini seperti
kemalangan dan kecederaan.

KEPENTINGAN KESELAMATAN

1.

2.

3.

4.

5.

Menyelamatkan Nyawa
-

Nyawa diutamakan

Bantuan segera dijalankan

Mengelakkan Kecederaan dan Kemalangan


-

Mengelak lebih baik merawat

Harus waspada

Meningkatkan Keseronokan dan Kepuasan


-

Keselamatan pemain dan penonton terjamin

Jumlah pegawai keselamatan yang mencukupi

Pegawai sukan yang bertauliah

Menambahkan Keyakinan
-

Pemain dapat menunjukkan prestasi > tinggi

Penonton dlm keadaan selesa

Meningkatkan Keberkesanan Prestasi

PERATURAN KESELAMATAN SEDIA ADA

1.

Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan

2.

Peraturan Keselamatan Sekolah

3.

Bahan Sumber undang-undang dan Peraturan

LANGKAH MEMELIHARA KESELAMATAN

1.

2.

Menjalankan Latihan Tertentu


-

Mengikut prinsip dan kaedah latihan yang betul

Meningkatkan kecergasan fizikal, mental dan kemahiran

Mengenalpasti Kemampuan dan Tahap Kecergasan Diri Semasa


-

3.

Penggunaan Kemudahan & Peralatan


-

4.

5.

Menjalani pemeriksaan perubatan

Kemudahan dan peralatan selamat

Penyeliaan
-

Penyelenggaraan

Pengawasan

Pengurusan

Perlindungan Skim Insuran


-

Hilang upaya sementara

Hilang upaya tetap

LANGKAH KESELAMATAN

AWAL:

ALATAN:

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Surat pekeliling iktisas


Surat kebenaran penjaga
Risiko kecederaan dan kemalangan
Tindakan

Dalam keadaan baik


Tahan
Sempurna
Dipasang dengan baik
Kukuh

AKTIVITI:

TEMPAT:

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

5.

Sesuai
Tunjukcara betul
Latihan diawasi
Perbezaan individu - saiz
- kesihatan
- fizikal
Pakaian
- ketat
- kain yang diguna

Lapang
Rata
Tiada halangan

PANDUAN AM

1.

Mempunyai pengetahuan mengenai aktiviti

2.

Merancang dgn baik dan berhati-hati

3.

Menetapkan peraturan

4.

Pengajar peka terhadap - risiko kemalangan - kebolehan pelajar

5.

Tidak meninggalkan kelas tanpa pengawasan

6.

Pengelolaan baik

7.

Tidak menggunakan tempat latihan tanpa kebenaran

8.

Pengajar kurang mahir tingkatkan kemahiran

Darinda Asari
Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan
IPRM, Seremban
2005