Anda di halaman 1dari 4

____________________________________________________________________

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH


AMBILAN FEBRUARI 2012

KURSUS :WAJ 3073


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PRASEKOLAH
KOMPONEN : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

NAMA

WAHIDA BINTI SUKERMAN ( 831007016548 )


NORAZIATULSHIMA BINTI MOHD BADRIN ( 821013085022)

PENSYARAH:
PN. KAMALIAH BINTI SIRAJ

RANCANGAN PELAJARAN SLOT PENGAJARAN


Kelas

: Prasekolah Arif

Tarikh

: 6 Mac 2015

Masa

: 10.30 11.00 pagi

Bil. Murid

: 25 Orang

Modul

: Tema

Tema

: Emosi Diri

Standard Pembelajaran :
PSE 1.1.5

Mengenalpasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira, sedih dan


takut.

PFK 1.1.5

Menggunting menghasilkan bentuk

Kesepaduan tunjang :
KTI 2.1.11

Menyanyi mengikut mud lagu

Objektif pembelajaran :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1) membezakan jenis emosi gembira marah dan sedih.
Pengetahuan sedia ada :
Murid mempunyai pengalaman emosi sendiri samada di rumah atau di sekolah
Kemahiran berfikir :
Mengkategorikan emosi berdasarkan aktiviti
Alat bantu mengajar:
kad gambar, pupppet emosi, laptop n speaker, belon, jarum, pinggan kertas, gam dan
gunting
Fokus MI :
Kecerdasan Linguistik dan kecerdasan interpersonal.
Kosa kata :
gembira, sedih, marah

LANGKAH /
MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI P & P

CATATAN/ ABM

Belon
Set Induksi
( 5 minit )

soalan
1. apakah perasaan
kamu ketika meletupkan
belon

Langkah 1
( 7 Minit )

Jenis emosi
1. gembira
2. sedih
3. marah

Langkah 2
( 10 Minit )

Penghasilan emosi
berdasarkan bahan.

Langkah 3
( 5 minit )

1. Guru menyediakan
beberapa biji belon.
2. Murid diminta untuk
meletupkan belon.
3. Guru bertanya perasaan
murid ketika meletupkan
belon

1. belon
2. jarum

1. Guru memperkenalkan
jenis- jenis emosi
mengikut kad gambar
2. Murid bermain kerusi
emosi.

1. Kad gambar

1. Murid diminta untuk


menggunting bentuk-bentuk
yang telah disediakan.
2. Murid menampal bentuk
tersebut mengikut emosi ke
atas pinggan kertas.

1. Kertas yang
mengandungi
bentuk
2. gam
3. gunting
4.pinggan kertas

Lagu begini wajahku


kalau saya gembira saya
ketawa , ( 2x)
kalau saya gembira
beginilah caranya, kalau
saya gembira saya
ketawa.
Kalau saya sedih, saya
menangis (2x),
kalau saya sedih
beginilah caranya
kalau saya sedih saya
menangis
kalau saya marah,saya
merajuk( 2x )
kalau saya marah
beginilah caranya
kalau saya marah saya
merajuk

1. Murid dibimbing untuk


menyanyikan lagu
begini wajahku sambil
membuat pergerakan.
2. Murid menyanyi sambil
memegang puppet emosi
yang telah dihasilkan tadi.

1. laptop
2. speaker
3. puppet emosi

Penutup
( 3 minit )

Pemahaman murid
tentang emosi
berdasarkan gambar

1. Murid meneka emosi


berdasarkan kad
gambar. Dengan
mengangkat puppet
emosi.yang telah
dihasilkan.

1.kad
gambar