Anda di halaman 1dari 11

ISI KANDUNGAN

BIL

PERKARA/ TAJUK

SEKAPUR SIRIH/ PENGENALAN/

MAKLUMAT DIRI PELAJAR PPG WAHIDA SUKERMAN

- KERTAS CADANGAN PROGRAM LAWATAN


BENCHMARKING

SURAT MENYURAT BERKAITAN PROGRAM LAWATAN


BENCHMARKING

MINIT MESYUARAT PROGRAM

AGIHAN TUGAS DAN JAWATANKUASA


JADUAL PROGRAM

LAPORAN KEWANGAN

- REFLEKSI KENDIRI
-DOKUMENTASI/ SWOT

LAMPIRAN
-GAMBAR-GAMBAR KENANGAN
-CAKERA PADAT

SEKAPUR SIRIH/PENGENALAN

Bersyukur ke hadrat Allah berkat limpah kurniaan-Nya, dapatlah kami menyiapkan


laporan Bina Insan Guru Fasa ke 5 pada kali ini. Dalam kesibukan menjalankan tugas
sebagai pendidik, dengan masa yang begitu mencemburui, saya bersyukur kerana
dengan

bantuan

semua

pihak

dapat

menyelesaikan

tugasan

mengikut

jadual

pelaksanaannya.
Tugasan ini umumnya memerlukan saya memahami realiti persekitaran sekolah
berprestasi tinggi dan harapan negara. Guru akan menjadi kebanggaan serta boleh
memberi faedah secara maksimum kepada pihak sekolah dan murid-murid. Pada tahun
ini, sekolah saya telah berjaya menyempurnakan beberapa aktiviti yang saya rasakan
sesuai

dijadikan

sumber

dan

laporan

berkaitan

tugasan

yang

diamanahkan

memandangkan saya terlibat secara langsung dalam menjayakannya.


Alhamdulillah, berkat kerjasama daripada semua pihak terutama pentadbir sekolah,
rakan-rakan guru dan rakan-rakan kuliah amat membantu dalam menjalankan program
tersebut. Sambutan yang amat menggalakkan daripada murid-murid, guru-guru dan ibu
bapa membantu melengkapkan lagi program yang telah dirancangkan. Diharap programprogram seperti ini dapat diteruskan lagi pada masa yang akan datang dan berjaya
mencapai matlamat yang telah dirancang. Insyaallah. Terimalah hasil daripada program
yang telah disempurnakan pada Mac2015. Semoga dapat memenuhi tuntutan Bina Insan
Guru pada kali ini.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA


KAMPUS BAHASA MELAYU

BINA INSAN GURU


FASA 5

NAMA

WAHIDA BINTI SUKERMAN

NO. KAD
PENGENALAN

831007016548

ANGKA GILIRAN

2012191360155

KUMPULAN /
AMBILAN

PRASEKOLAH (A) /
FEBRUARI 2012

TAJUK KURSUS

ASAS KEPIMPINAN DAN


PROFESIONAL GURU

TARIKH / MULA

25 JANUARI 2014

TARIKH SERAHAN

28 MAC 2015

NAMA PENSYARAH

EN. ZULIHAN BIN


YUSUF

SEMESTER

ISI KANDUNGAN
1.0 Pengenalan
2.0 Rasional
3.0 Matlamat
4.0 Objektif
5.0 Tentatif Pelaksanaan
6.0 Peserta Kursus
7.0 Mentor
8.0 Struktur Organisasi
9.0 Anggaran Perbelanjaan
10.0 0 Pengangkutan
11. Jadual Program
12.0 Penutup
13.0 Lampiran :
I. Senarai Nama Peserta
II. Jadual Program

1.0

PENGENALAN
Program Bina Insan Guru merupakan suatu program yang dirangka khas untuk

memenuhi syarat guru Program Pensiswazahan Guru ( PPG ) bagi memperoleh Ijazah
Sarjana Muda Perguruan. Program ini diletakkan di bawah komponen Asas Dinamika
Guru (ADG), pelaksanaan program Bina Insan Guru merupakan suatu mekanisme
Tambahan dalam pembentukan nilai jati diri guru-guru pelatih ke arah membentuk insan
guru yang menepati keperluan negara dan juga senada dengan Falsafah Pendidikan
Negara dan juga mematuhi prinsip-prinsip yang dijunjung dalam Rukun Negara.
Proses pembinaan insan guru dibina berlandaskan kepada aspek kesedaran
bahawa profession perguruan adalah profesion yang mulia dan memerlukan sikap dan
tanggungjawab yang tinggi. Insan guru juga dilihat sebagai golongan yang dapat membina
generasi yang cemerlang dan gemilang di samping menjadi insan contoh kepada
masyarakat.
Pada kali ini Bina Insan Guru berteraskan kepada pengurusan dan budaya sekolah.
Lawatan Penanda Arasan atau Lawatan Benchmarking menjadi tugasan BIG yang
merupakan lawatan yang menumpukan kepada sekolah cemerlang dan juga sekolah
harapan. Selain daripada sekadar lawatan, program ini juga turut menekankan kepada
pemerhatian terhadap kepimpinan, pengurusan, iklim, infrastruktur dan infostruktur di
sekolah tersebut. Penekanan kepada aspek-aspek berikut amat penting sebagai hasil
pemahaman insan guru terhadap tanggungjawab profesion perguruan.
Oleh itu, guru memerlukan kekuatan dan kemantapan dalam diri dari aspek yang
lengkap iaitu jasmani, emosi, rohani atau intelek. Sebagai insan yang bergelar guru adalah
menjadi suatu kewajipan untuk menampilkan peribadi dan jati diri yang baik di samping
meningkatkan kualiti dan ketrampilan diri. Oleh itu, pengisian-pengisian positif, penerapan
nilai-nilai murni dan pengamalannya juga perlu disemai dalam diri guru agar ia menjadi
contoh dan ikutan kepada anak didik khususnya dan masyarakat amnya dalam
mengharungi cabaran di era globalisasi.

2.0

RASIONAL
Program ini dilaksanakan dengan harapan dapat membina insan guru yang

berkualiti dan efektif bertepatan dengan tema lawatan yang ingin diadakan berorientasi
kepada pengurusan dan budaya sekolah. Program ini merupakan batu asas kepada
penterjemahan makna tugas guru yang lebih efisyen. Menurut Stephen Covey di dalam
bukunya yang berjudul Stephen Covey's Seven Habits of Highly Effective People yang
menekankan ke arah pembentukan manusia yang efeketif berlandaskan nilai-nilai dan
prinsip-prinsip di antaranya adalah seperti proaktif, fokus kerja dan keutamaan kepada
perkara yang lebih penting.
Justeru, lawatan ini akan memberi pendedahan kepada bakal guru tentang gerak
kerja dalam pengurusan di sekolah dengan lebih jelas serta dapat memberi gambaran
awal tugas guru supaya dapat membina suatu stigma bahawa guru perlu lebih eifisyen di
dalam pengurusan di sekolah. Guru efektif merupakan guru yang cemerlang di dalam
pengurusan di sekolah seiring dengan pengajaran dan pembelajaran di kelas.
Di samping itu, guru-guru dapat membina keyakinan diri dalam menghadapi
cabaran semasa, menimbulkan kesedaran dan keinsafan dalam membentuk jati diri
sebagai seorang guru. Ini bertujuan untuk mencapai cita-cita murni membentuk peribadi
seorang insan yang berwawasan seterusnya membantu membina realiti wawasan negara.

3.0

MATLAMAT
Matlamat Program Bina Insan Guru (BIG) kali ini ialah bagi memupuk kesedaran

tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. Program ini bertujuan bagi
mendedahkan pelajar kepada guru dan lawatan benchmarking, ciri-ciri kepimpinan,
pengurusan sekolah, iklim sekolah, infrastruktur sekolah serta infrastruktur kurikulum di
sekolah. Pelajar diharap dapat membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya
keguruan serta menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dalam hidup berbakti.

4.0

OBJEKTIF

Sasaran kepada guru selepas mengikuti lawatan agar dapat:


4.1

Menghayati

nilai-nilai

dan

sifat-sifat

kepimpinan

pengurusan

sekolah

cemerlang.
4.2

Mendalami pengurusan sekolah secara lebih efektif dan terancang.

4.3

Membudayakan elemen sekolah cemerlang dan penyesuaian iklim di sekolah.

4.4

Mengetahui kepentingan infrastruktur dan juga pengendaliannya.

4.5

Memahami perlaksanaan infostruktur di sekolah dengan lebih efisyen.

5.0 BUTIRAN PERLAKSANAAN:


Tarikh

: 11 Februari 2015 (Rabu)

Masa

: 1:00 tenghari hingga 4:00 petang

Tempat

: Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail ( 1), Jalan Aminuddin Baki,
60000 Kuala Lumpur.

Telefon
6.0

: 03- 77273060

PESERTA

Seramai 11 orang guru .


*Sila rujuk LAMPIRAN I; senarai nama peserta.

7.0

MENTOR

Mentor yang dilantik dan dipertanggungjawabkan oleh pihak pentadbiran IPGM Kampus
Tun Hussein Onn adalah .

8.0

STRUKTUR ORGANISASI

Pengerusi

: Pn. Wahida bt. Sekerman

Naib Pengerusi

: Cik Zainuar bt. Jamaluddin

Setiausaha

: Pn.Noraziatul Shima bt. Badrin

Bendahari

: Pn. Norhaslina bt. Hassan

Ahli Jawatankuasa
AJK Jurugambar

: En Zalatef b Mustafa

AJK Pengangkutan

: Puan Marywaty bt Samsuri

AJK Perhubungan

: Puan Wan Noraida bt Wan Mahmod

AJK Dokumentasi

: Puan Zuriana bt Saut


Pn.Rosemaria bt. Awang
Puan Zahela bt Ismail
Puan Johana bt Abdul Hadi

9.0

ANGGARAN PERBELANJAAN

Berikut dinyatakan anggaran kewangan secara keseluruhan untuk perbelanjaan program :


BIL
1

PERKARA

JUMLAH

Cenderahati

= RM 100.00
-

JUMLAH

10.0 PENGANGKUTAN
Pengangkutan peserta akan menggunakan kenderaan sendiri

RM 100.00

11.0 JADUAL PROGRAM


Program Bina Insan Guru kali ini akan mengambil masa sehari yang melibatkan
aktiviti berunsurkan ilmiah, dan interaksi sosial dan pengurusan seperti yang tertera di
dalam Jadual program adalah seperti di LAMPIRAN II.

12.0 PENUTUP
Secara tuntasnya, kerjasama dan komitmen yang jitu daripada semua pihak yang
terlibat dapat menjayakan program Lawatan Penanda Arasan ini dengan sempurna. Hasil
daripada program ini dapat melahirkan guru yang memahami dan mendalami pengurusan
yang lebih sistematik, mempraktikkan nilai-nilai kepimpinan dan pemahaman terhadap
keperluan infrastruktur dan infostruktur sekolah. Justeru, membentuk guru yang efektif
dalam bidang tugasnya serta mempunyai nilai tambah dan dalam masa yang sama
memenuhi keperluan modal insan negara.

Disediakan Oleh:

...........................................
(WAHIDA BT. SUKERMAN)
Pengerusi,
Program BIG Fasa V,
IPG Kampus Bahasa Melayu,
Kuala Lumpur.
,

SENARAI NAMA PESERTA


KURSUS

BI
L

: PPG semester 7

NAMA PELAJAR

NAMA SEKOLAH

Cik Zainuar bt Jamaludin

SK Jalan Raja Muda

Puan Zahela bt Ismail

SK Jalan Raja Muda

Puan Marywaty bt Samsuri

SK Jalan Raja Muda

Puan Johana bt Abdul Hadi

SK Jalan Raja Muda

Puan Wahida bt Sukerman

SK Bandar Baru Sentul

Puan Wan Noraida bt Wan Mahmod

Puan Zuriana bt Saut

Puan Noraziatul Shima Bt Mohd


Badrin

Puan Norhaslina bt Hassan

SK 1 Taman Selayang

10

En Zalatef b Mustafa

SK 1 Taman Selayang

11

Pn.Rosemaria bt. Awang

SK Taman Tun Dr Ismail 2


SK Sri Hartamas
SK Bandar Baru Selayang

SK Sri Delima

LAMPIRAN II
TENTATIF PROGRAM
Masa

Perkara

12.00 tghari
1.00 tghari

- Bertolak dari sekolah masing-masing


- Berkumpul di SKTTDI 1

2.00 petang

- Mendengar taklimat ringkas daripada pihak pengurusan sekolah


Sesi 1

- Lawatan ke Bilik bilik Khas Mata Pelajaran dan kawasan sekolah


2.45 petang- Sesi 2
4.00 petang

- Taklimatsejarah sekolah dan pencapaian sekolah dari aspek akademik


dan kokurikulum oleh Guru Besar SKTTDI 1
Sesi 3

4.10 petang
4.15 petang
4.30 petang

- Sesi soal jawab


- Pemberian cenderamata kepada pihak sekolah
- Jamuan
- Bertolak pulang