Anda di halaman 1dari 36

TAJUK

TUTORIAL 3

Kerjaya guru akan dipandang


negatif jika kesantunan dan
penampilan tidak dijaga oleh
seseorang guru. Huraikan.

NAMA : MAGESSWARI MUNIANDY


OPSYEN : 8 PISMP PRA/PJ/MU

Apakah maksud
kesantunan??

kesantunan
Definisi

Kesantunan

Perlakuan atau tingkah laku yang


mampu menjalinkan hubungan yang
baik Antara satu sama lain yang
menjadikan sesuatu pergaulan itu
berada dalam keadaan harmoni dan
mesra.

Kesantunan guru
Dilihat dari pelbagai segi dalam pergaulan
harian dan perhubungan antara guru dengan
murid, guru dengan rakan sejawat, guru
dengan pihak pengurusan sekolah dan
perhubungan guru dengan masyarakat
setempat.
Menunjukkan segala tindakan yang mempunyai
nilai sopan-santun atau nilai etika yang berlaku
secara beradab dalam kehidupan mereka.

Kesantunan Guru Dibahagikan


kepada 3 Bahagian :

Kesantunan
berpakaian
Kesantunan
Tingkah Laku
Kesantunan
Berbahasa

Kesantunan berpakaian

Jenis pakaian
Fesyen pakaian
Solekan

Berpakaian yang sopan sesuai dengan


etika berpakaian yang disarankan dalam
peraturan tatatertib dan kelakuan bagi
penjawat awam.
Bijak memilih pakaian khasnya semasa
di sekolah.
Tidak boleh berpakaian yang dapat
merangsang orang lain terutamanya
jenis jantina yang berlainan.

Kesantunan Tingkah Laku

Tatacara bertindak
atau gerak gerik guru
ketika menghadapi
sesuatu dalam situasi
tertentu.

Sambungan

Cara duduk, cara mengambil


makanan, cara makan, cara
membersihkan mulut selepas makan

Semasa berhadapan dengan


ibu bapa,
menunjukkan tingkah laku
yang sesuai.

Kesantunan berbahasa
Cara guru berkomunikasi sama
ada dari segi verbal atau cara
berbahasa.

Sambungan
Guru perlu mengambil kira kepada norma-norma
budaya dan tidak hanya sekadar menyampaikan
idea yang difikirkannya sahaja.
Guru yang tidak kesantunan bahasa, akan
dianggap sebagai seorang yang sombong,
angkuh, tak acuh, egois, tidak beradat, bahkan
tidak berbudaya.
Membantu guru menyampaikan mesej dengan
jelas khususnya ketika melaksanakan pengajaran.

Aspek yang harus


dikuasai :
Ragam bahasa apa yang sewajarnya digunakan dalam
situasi tertentu
Bila dan bagaimana giliran berbual harus dimulakan.
Bagaimana mengatur kelantangan suara ketika
berkomunikasi.
Bagaimana sikap dan gerak-geri ketika berkomunikasi.
Bila seharusnya diam dan menamatkan perbualan.

Penampilan
Guru

Apakah maksud
Penampilan??

Penampilan Guru

Dirujuk kepada ciri-ciri peribadi yang


dimiliki oleh guru termasuklah sikap,
kepercayaan, minat, apresiasi dan
nilai-nilai.

PENAMPILAN
Cara seseorang memperagakan dirinya
dari segi fizikal mengikut kesesuaian
keadaan.
Penampilan diri yang sesuai melambangkan
kecekapan seseorang menguruskan diri,
menangani keperluan, menampakan
kebijaksanaan dan menimbulkan rasa
hormat terhadap orang lain.

Sifat dan
penampilan diri
guru yang
disenangi

Cikgu A

Cikgu B

Sifat-sifat
Akhlak
Sentiasa bercakap benar dan jujur,
menepati janji, amanah dan ikhlas
dalam perkataan.
Guru yang sentiasa merendah diri, sabar,
tabah, cekal, pemaaf, toleransi, sentiasa
menyayangi murid dan pemurah.
Menjadi role model yang baik kepada murid

Penampilan Sifat
Rohaniah

Penampilan Sifatsifat Mental


Menguasai mata pelajaran yang
diajar, luas pengetahuan am dan
cenderung kepada pelbagai bidang.
Kecenderungan dan memahami
keperluan murid serta fasih, bijak dan
petah dalam penyampaian pengajaran.

Mengantuklah~

Penampilan
Sifat-sifat Kejiwaan
Sifat tenang dan emosi yang mantap,
optimistik dalam hidup.
Bersifat lemah lembut dan baik dalam pergaulan

Berfikiran terbuka dan boleh


menyesuaikan diri dalam masyarakat.

Penampilan Sifat-sifat
Fizikal
Sihat tubuh badan
dan terhindar dari
penyakit.

Berpakaian sesuai.

Kemas dan bersih.

Mematuhi dan
mengikuti etika
pemakaian yang
sesuai mengikut
situasi, tempat dan
keadaan.

Kepentingan Penampilan
diri:
Melambangkan kecekapan seseorang
menguruskan diri
Menampakkan rasa hormat terhadap orang
lain.
Lebih berkeyakinan
melambangkan peribadi, cara berinteraksi.

Sambungan..
Murid akan lebih bersemangat untuk belajar
apabila melihat gurunya sentiasa perpakaian
kemas dan rapi.
Murid akan mendapat penerimaan yang positif
daripada guru secara tidak langsung
mawujudkan suasana yang kondusif dalam kelas
- Menunjukkan teladan, cara berpakaian dan
tingkah laku yang baik

KESIMPULANNYA
Setiap individu yang bergelar
pendidik, perlu sentiasa berusaha
untuk membawa penampilan diri
yang positif supaya kerjaya sebagai
guru akan dipandang mulia.

Kepercayaan
Pandangan /
pendapat
Pandang
rendah

Sekolah

Role model
Hormat
Arahan

Persekitaran

Murid

Perselisihan
faham
Kualiti guru
Masa depan
generasi
Gejala sosial