Anda di halaman 1dari 1

Undangan

Selamatan
Sabtu, 14 Desember
2013
Rumah

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Sdr/i :

Mohon maaf apabila ada kesalahan


dalam
di penulisan nama dan gelar

..

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua. Solawat dan salam mari
kita sanjungkan
kepada Nabi Muhammad SAW.
Sehubungan dengan telah selesainya pembangunan rumah kami, dan
demi mengharapkan keberkahan-Nya, dengan ini kami bermaksud
mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri acara syukuran
yang insya Allah akan kami laksanakan pada :
Hari/Tgl

: Sabtu, 14 Desember 2013

Jam

: 18.30 WIB (Bada Maghrib)

Tempat

: Kediaman kami Puncak 5 Ujung (

Simpang tiga )
Gumawang
Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami, apabila
Bapak/Ibu/Sdr/i
berkenan untuk menghadiri undangan kami.
Atas kehadirannya dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Jazaakumullahu khoiron katsiiron

Anda mungkin juga menyukai