Anda di halaman 1dari 2

Nama: ____________________________ Kelas:_______________

Tarikh:________________
Pilih dan tuliskan nama yang betul bagi spesis tumbuhan yang terancam

Rafflesia
Orkid Liar
Periuk Kera
Venus Fly Trap

Tuliskan betul atau salah pada kenyataan di bawah.


1. Kempen menentang pembalakan yang berleluasa perlu dilakukan.
(
)
2. Beli barangan yang diperbuat daripada tumbuhan yang terancam.
(
)
3. Mendidik masyarakat betapa pentingnya melindungi dan memulihara
Sepsis yang terancam.
)
4. Penguatkuasaan undang-undang melindungi sepsis terancam.
(
)

Tuliskan sebab berlakunya kemusnahan alam.


Kemusnahan alam persekitaran

Hakisan

Tanah runtuh

Banjir kilat

Pencemaran

Pencemaran

Sebab