Anda di halaman 1dari 1

Sokolica

Sokolovi Sane

6 C 7 F C 7
% 7

F
%

G 7 C 7
%

13

C 7

C 7

F 7
C 7

C 7

Pro - lje - ce
G 7

sa - mo

ne - ma

je

sti - glo,
C 7

mo - je so - ko - li

vra - ca - ju se
C 7

ce

li

pti - ce,

ce

F H F H F H%

18

So - ko - li - ce

G7
%

24

po - no - vo

C 7
%

mo - ja,

do

I strofa
Proljece je stiglo
vracaju se price,
samo nema
moje sokolice.

se

sje - ti,

svo

28

li

lju - ba - vi

C 7

leti

le

ce

II strofa
Raduju se ljudi
proljecu i maju,
a ja samo
tvome zagrljaju.

Refren
Sokolice moja
ljubavi se sjeti,
svom sokolu
ponovo doleti.

ti

me

so - ko - lu

III strofa
Boze sto je nema
sto je zakasnila,
dali nije
s drugim gnijezdo svila.
Zadnji takt moze da zamijeni
takt broj 17