Anda di halaman 1dari 11

PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH TAHUN 2004/2005/2006

NAMA SEKOLAH :
ALAMAT
:
KOD SEKOLAH :
PROGRAM PENINGKATAN SUKAN : OLAHRAGA
NAMA PK KOKU
NAMA GURU PENYELARAS

A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.
H.
I.
J.

RASIONAL
MATLAMAT
OBJEKTIF
KUMPULAN SASARAN / LATAR BLAKANG MURID
GURU YANG TERLIBAT
ANALISIS SWOT
STRENGTH (kekuatan )
WEAKNESSES ( kelemahan )
OPPORTUNITIES ( peluang )
THREAT ( tekanan )
STRATEGI PELAKSANAAN
CARTA GANT
PENCAPAIAN ( SASARAN )
PELUNJURAN ( 3 TAHUN )

DISEDIAKAN OLEH

Cabaran Perak Gemilang menggariskan 10


tonggak yang menjadi asas dan dasar
pembangunan bersepadu di setiap sekolah di
negeri ini. Cabaran keempat meletakkan
kegmilangan permainan dan olahraga sebagai
sasaran.
Aktiviti permainan dan olahraga bukan sahaja
satu aktiviti kecergasan, lebih jauh lagi ia
merupakan pelengkap kepada pendidikan
sesebuah
institusi,
mencetus
semangat
bersaing secara sihat, memupuk semangat
kerjasama, membina ketahanan fizikal, mental
dan emosi dan malah menjadi salah satu
bidang profesion yang lumayan.
Peluang yang lebih luas harus diberikan kepada
murid seawal sekolah rendah malah tadika lagi
untuk mencetus semangat bersukan dan
berolahraga dengan menguasai atau sekurangkurangnya mengetahui kemahiran-kemahiran
asas berolahraga. Pengetahuan asas ini akan
membuka
laluan
kepada
murid
untuk
menanam minat kepada aktiviti sukan.
Maka lahirlah nanti generasi Malaysia yang
seimbang Intelek, Rohani, Emosi dan Jasmani

selari dengan
Kebangsaan.

hasrat

Falsafah

Pendidikan

Aktiviti sukan dan permainan khususnya


olahraga akan memupuk dan menyemai nilainilai positif dan murni dalam diri pelajar. Unsur
peraturan dan undang-undang dalam aktiviti
olahraga
boleh
memupuk
semangat
kesukanan dann kekitaan yang padu. Tidak ada
rasa iri hati atau dengki.
Undang-undang
serta
peraturan
dalam
olahraga dapat membantu melahirkan satu
kumpulan generasi yang cermat, teliti serta
kritis dalam melakukan sebarang tindakan. Jika
ia diaplikasikan dalam kehidupan maka lahirlah
generasi malaysia yang terkandung dalam
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN dan
RUKUN NEGARA.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Memberi bimbingan kepada murid dalam


menguasai kemahiran olah raga
Memaju dan meningkatkan penguasaan
kemahiran olahraga kepada murid-murid
Memaju dan meningkatkan penguasaan
kemahiran di kalangan murid yang
dikenalpasti berbakat dan berkebolehan.
Memberi latihan ansur maju dan latih tubi
kepada murid mengikut keupayaan dan
tahap penguasaan hingga mencapai
matlamat yang optima.
Menyediakan pasukan / pemain yang
boleh mewakili sekolah dalam olahraga
peringkat sekolah, daerah, negeri malah
hingga
peringkat
kebangsaan
dan
antarabangsa.
Menjuarai kejohanan olahraga peringkat
zon, daerah dan negeri hingga ke
peringkat kebangsaan.
Menyediakan pasukan pra atlit yang
dikenalpasti bakat mereka sejak seawal
bangku sekolah rendah.

8.

Sekurang-kurangnya
semua
murid
mengetahui dan menguasai kemahiran
asas olahraga.

1. Murid-murid tahun 4, 5 dan 6


2. Murid-murid tahun 3 yang berbakat
3. Murid-murid
yang
telah
dikenalpasti
mempunyai bakat dan potensi
Latihan secara spesifik akan diberikan
kepada
murid
mengikut
bakat
atau
kebolehan yang tertentu mengikut acara
yang diambil.
Latihan-latihan asas acara
diberikan sebagai pendedahan.

lain

tetap

Untuk melatih murid-murid beberapa orang


guru telah dikenalpasti untuk memberikan
latihan asas, ansur maju dan latih tubi
kepada murid.
1.En S.Samprizal Bin Selamat

2.Guru Guru PJPK

1. STRENGTH
a.
Semua murid sekurang-kurangnya
mempunyai
kemahiran
asas
olahraga
yang diajar dalam
pelajaran Pendidikan Jasmani Dan
Kesihatan.
b.
98% murid sekolah ini mengambil
bahagian dalam sukan tahunan
tanpa sebarang masalah kesihatan
c.
Mendapat
sokongan
daripada
Pentadbir, Persatuan Ibu Bapa Dan
Guru, ibu bapa, guru-guru dan
murid-murid.
d.
Mempunyai kemudahan asas alatan
olahraga.
e.
Murid berminat untuk mengikuti
latihan.
2. WEAKNESSES
a.
Keadaan padang yang tidak sesuai
untuk
menjalani latihan.

b.

Kurang guru yang berpengalaman


dalam
bidang olahraga
c.
Jumlah murid semakin berkurangan
(berpindah ke sekolah baru )
kurang atlet.
3. OPPORTUNITIES
a.
MSSPK
mengadakan
acara
kejohanan tahunan, membolehkan
murid sekolah ini mengambil
bahagian dan bermain di padang
yang sebenar.
b.
Mendapat jemputan dari sekolahsekolah berhampiran dalam acara
balapan.
4. THREAT
a.
Masalah kekangan masa untuk
membuat latihan. Masa dalam mata
pelajaran PJPK tidak mencukupi untuk
membuat latih tubi dan ansur maju. Murid
terlalu
dibebankan
dengan
bebadan
akademik
sehinggakan
masa
untuk
berolahaga terlalu terhad. Kelas-kelas
tambahan anjuran pihak sekolah, jabatan
dan persendirian meminimumkan lagi
masa latihan. Masa yang ada hanya pada
hari Sabtu kedua dan keempat, dalam

pelajaran PJPK dan


hingga 2.00 petang.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

antara

pukul

1.00

Menyediakan kemudahan asas acara


olahraga
( padang dan balapan )
Menggunakan masa PJPK untuk memberi
pendedahan asas, latih tubi dan ansur
maju kepada murid
Mengadakan
acara
olahraga
dalam
temasya sukan tahunan sekolah
Memberi pendedahan awal kepada murid
tahun 1, 2 dan 3 kemhiran berolahraga
mengiku kesesuai tahap.
Mengutamakan aspek keselamatan kepada
murid
Memberi penerangan kepada ibu bapa
untuk mendapatkan sokongan

7.

Memohon bantuan dan sokongan daripada


PIBG
8. Mengadakan pertandingan dalaman
9. Menyertai jemputan sekolah-sekolah
10. Menyertai MSSPK daerah kinta
11. Membawa murid menonton kejuaraan
olahraga aras tinggi peringkat daerah,
negeri dan kebangsaan

1. Mencapai tempat pertama dalam acara


jemputan sekolah-sekolah.
2. Mencapai
sekurang-kurangnya
tempat
ketiga dalam semua saringan kejohanan
MSSPK daerah.

2004
mensasarkan pencapaian kerurang-kurangnya
tempat kedua dalam semua acara jemputan
sekolah-sekolah
dan
sekurang-kurangnya
tempat
ketiga
dalam
semua
saringan
kejohanan olahraga MSSPK Daerah Kinta.
2005
mensasarkan pencapaian johan dalam semua
acara jemputan sekolah-sekolah dan tempat
ketiga dalam MSSPK daerah kinta.

Mulia tahun 2003 olahraga ( acara padang dan


balapan)
akan
dipertandingkan
dalam
kejohanan sukan tahunan sekolah. Kebolehan
murid menguasai kemahiran olahraga akan
menjadi
salah
satu
daripada
kriteria
olahragawan dan olahragawati sekolah.

Disediakan oleh
S.SAMPRIZAL B SELAMAT
Sss.