Anda di halaman 1dari 2

1 MERAH

Pendidikan
Kesihatan

Tajuk
Objektif
Aktiviti

KAMI HIDUP SIHAT


Murid dapat mengetahui anggota tubuh badan
1. guru menerangkan anggota yang terdapat
pada tubuh badan
2. murid dapat menceritakan semula anggota
tubuh mereka

Refleksi

1 MERAH
Pendidikan
Kesihatan

Tajuk
Objektif
Aktiviti

KAMI HIDUP SIHAT


Murid dapat mengetahui cara membersihkan
anggota badan
1. guru menerangkan cara-cara membersihkan
anggota badan
2. murid menunjukkan cara-cara membersihkan
badan seperti yang ditunjukkan guru

Refleksi

1 MERAH
Pendidikan
Kesihatan

Tajuk
Objektif
Aktiviti

KAMI HIDUP SIHAT


Murid dapat menyatakan kebaikan dan
keburukan berkongsi peralatan
1. guru menerangkan kebaikan dan keburukan
berkongsi peralatan.
2. murid membuat latihan

Refleksi

1 MERAH
Pendidikan
Kesihatan

Tajuk
Objektif
Aktiviti

KAMI HIDUP SIHAT


Murid boleh membezakan makanan yang
seimbang atau tidak
1. guru bersoal jawab tentang makanan yang
selalu dimakan oleh murid-murid
2. murid menyatakan makanan seimbang dan
makanan yang tidak seimbang

Refleksi

1 MERAH
Pendidikan
Kesihatan

Tajuk
Objektif
Aktiviti

KAMI HIDUP SIHAT


Murid dapat membuat jadual pemakanan harian
1. guru menunjukkan jadual pemakanan
hariannya
2. murid membina jadual pemakanan harian

mereka
Refleksi

1 MERAH
Pendidikan
Kesihatan

Tajuk
Objektif
Aktiviti

KAMI HIDUP SIHAT


Murid dapat menyatakan cara menyimpan
makanan dengan betul
1. guru menerangkan cara menyimpan
makanan dengan baik dan betul
2. murid dapat menceritakan semula isi pdp

Refleksi

1 MERAH
Pendidikan
Kesihatan

Tajuk
Objektif
Aktiviti

KAMI HIDUP SIHAT


Murid mengetahui perkara-perkara yang perlu
dilakukan sebelum dan sesudah makan
1. guru meminta murid membuat demonstrasi
membasuh tangan
2. guru menceritakan langkah2 sebelum da
selepas makan

Refleksi

1 MERAH
Pendidikan
Kesihatan

Tajuk
Objektif
Aktiviti

Refleksi

KAMI HIDUP SIHAT


Murid dapat mengetahui cara menyimpan ubat
yang pelbagai
1. guru menerangkan jenis-jenis ubat yang
terdapat di sekitar kita.
2. guru guru menyatakan cara menyimpan
ubatan