Anda di halaman 1dari 6

AKIDAH

1. PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN


MAKSUD IMAN
DARI SEGI

DARI SEGI

BAHASA :
percaya
ISTILAH :
Membenarkan di hati, mengakui dengan lidah dan beramal dengan anggota

KEPENTINGAN IMAN DALAM KEHIDUPAN SEORANG MUSLIM


membentuk insan muslim sejati
supaya istiqamah dalam ibadat
melahirkan generasi berakhlak mulia

PERKARA-PERKARA YANG BOLEH MEMBATALKAN IMAN

SYIRIK

MAKSUD : menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'alnya

JENIS-JENIS SYIRIK :
1.
Syirik Jali
- Maksud :

perlakuan syirik secara terang-terangan


- Contoh :

menyembah patung dan berhala

menyembah bulan atau matahari

mengaku nabi Isa sebagai anak tuhan


- Akibat :

rosak akidah, berdosa besar, mendapat azab di akhirat


2.

3.

Syirik Khaf
- Maksud :

tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat terutama dalam ibadat
- Contoh :

riak (menunjuk-nunjuk kehebatan diri),

ujub (mengagumi diri sendiri),

takbur (membangga diri)


- Akibat
:

dibenci masyarakat, hilang kawan dan sahabat

sukar menerima pandangan orang lain

Perbuatan mensyirikkan Allah haram kerana :

Ia membatalkan iman seseorang

Orang yang mengamalkan perbuatan itu dengan sendirinya menafkan kekuasaan Allah

Masyarakat menjadi bimbang dan seterusnya terikut-ikut terhadap pantang larang kesan
dari kepercayaan syirik

Mencemarkan kesucian agama Islam

Cara mengelak perbuatan syirik

Masyarakat Islam hendaklah didedahkan dengan ajaran Islam secara meluas

Tanamkan keyakinan yang teguh terhadap kekuasaan Allah bermula dari kanak-kanak lag

Masyarakat Islam hendaklah didedahkan dengan pengetahuan bahaya syirik

5.

Kesan syirik

Membatalkan iman

Hilang keyakinan terhadap kekuasaan Allah

Dimurkai Allah

KUFUR

MAKSUD :
tidak percaya kepada Allah serta mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.

JENIS-JENIS KUFUR :
1. Kufur Hakikat :
- Maksud :

ingkar atau menafkan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulull
- Contoh :

tidak mengakui balasan diakhirat

menolak hukum yang terdapat dalam al-quran

menyatakan solat fardhu merugikan masa

menyatakan berpuasa ramadhan melemahkan ekonomi


2. Kufur Nikmat :
- Maksud :

mengingkari Allah sebagai pemberi nikmat kepada manusia dan makhluk ciptaan
- Contoh :

menggunakan nikmat kejalan maksiat

enggan mengeluarkan zakat / sedekah

boros membelanjakan harta

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN SESORANG ITU BOLEH MENJADI KUFUR :


pegangan agama yang lemah menyebabkan seseorang tidak dapat membezakan antara perbuata
yang membawa dosa atau pahala
terpengaruh dengan hawa nafsu yang inginkan keseronokan dan kebebasan
kesempitan hidup menyebabkan seseorang sanggup melakukan kufur untuk memenuhi keperluan
hidup

4.

KESAN PERBUATAN KUFUR .

RIDDAH

MAKSUD :
berpaling atau keluar daripada agama islam

SESORANG ITU BOLEH DIANGGAP MURTAD MELALUI 3 CARA


Iktikad, apabila berniat hendak meninggalkan agama islam
Perkataan, apabila mengisytiharkan dirinya keluar daripada agama islam
Perbuatan, menganut agama selain daripada agama islam

SEBAB / FAKTOR YANG MENYEBABKAN RIDDAH


lemah pegangan agama
jahil tentang akidah dan hukum-hukum islam
terpengaruh dengan tawaran kebendaan

AKIBAT BURUK SETELAH MURTAD


hubungan suami isteri terfasakh
haram menerima harta pusaka daripada waris beragama islam
haram dikebumikan diperkuburan Islam
menjadi penghuni neraka selama-selamanya

CARA
-

TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN KEPADA ORANG MURTAD


menasihati dan memintanya bertaubat ( sebanyak 3 kali ) supaya kembali kepada Islam
sekiranya masih berdegil, ia wajib dibunuh

HIKMAH ISLAM MENGANJURKAN HUKUMAN BUNUH TERHADAP ORANG MURTAD


memberi amaran bahawa agama islam tidak boleh dipermain-mainkan
mengelakkan perbuatan riddah yang mencemar kesucian agama islam
menghindarkan masyarakat islam daripada berpecah belah dan huru-hara

LANGKAH MENGELAKKAN DIRI DARIPADA MURTAD


berpegang teguh dengan ajaran islam
menghindari daripada sebarang perbuatan, fahaman dan percakapan yang boleh membawa kepad
riddah
mendalami ilmu-ilmu agama

LANGKAH UNTUK MENGATASI MASALAH MURTAD


memberi pendidikan agama dengan sebaiknya kepada setiap orang Islam
memberi kefahaman kepada orang Islam tentang akibat buruk perbuatan murtad
mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang murtad

KESAN PERBUATAN MURTAD

BERHADAPAN DENGAN ORANG MURTAD


memberi nasihat supaya dia bertaubat dan kembali kepada agama Islam
memberi perlindungan atau bantuan sekiranya dia golongan muallaf
pemerintah hendaklah menguatkuasakan hukum

KHURAFAT

MAKSUD
Kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama islam
sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat

CONTOH-CONTOH PERBUATAN KHURAFAT YANG MASIH DIAMALKAN


mempercayai azimat yang boleh menahan sesuatu bahaya kepada seseorang
mempercayai binatang seperti burung boleh membawa tuah atau sial
membuang ancak bagi menghalau hantu
mengunjungi kubur yang dianggap keramat

FAKTOR PERBUATAN KHURAFAT MASIH LAGI WUJUD DIKALANGAN UMAT ISLAM


iman yang kurang mantap kepada Allah menyebabkan sukar membezakan amalan benar dan
khurafat
terpengaruh dengan masyarakat yang bebas mengamalkan perkara khurafat
ingin mencari jalan mudah untuk menjadi kaya dan terkenal

CARA MENANGANI & MEMBENTERAS PERBUATAN / AKTIVITI KHURAFAT DIKALANGAN MASYARAKAT ISLAM
menggiatkan usaha-usaha dakwah dan majlis-majlis ilmu di semua lapisan masyarakat
mengenakan hukuman berat kepada mereka yang terlibat mempengaruhi orang ramai dengan
perkara khurafat
mengawasi tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat

AKIBAT BURUK JIKA MEMPERCAYAI / MENGAMALKAN PERBUATAN KHURAFAT


menyebabkan syirik dan batal iman
membazir masa, tenaga dan harta dengan perkara sia-sia
menyekat akal berfkir secara logik dan sistematik

SIHIR

MAKSUD
ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui pertolongan makhluk ghaib, iaitu dengan
bantuan syaitan atau jin bertujuan memudharatkan atau mengelirukan manusia

CONTOH
menggunakan jin atau syaitan melalui santau / guna-guna
mengamalkan perubatan dengan mendekatkan diri kepada jin disertai dengan penyembelihan
haiwan
pertunjukan silap mata yang menggunakan kuasa makhluk-makhluk halus

PUNCA BERLAKUNYA PERBUATAN SIHIR


perasaan dendam seseorang terhadap orang lain
iri hati dengan kelebihan atau kedudukan seseorang
ada perasaan benci terhadap seseorang

CARA
-

AKIBAT BURUK JIKA MENGAMALKAN SIHIR


merosakkan akidah dan membatalkan iman
memecah-belahkan masyarakat dan menimbulkan ftnah
hilang pergantungan kepada Allah kerana mendapat bantuan syaitan

HIKMAH ISLAM MENGHARAMKAN SIHIR


supaya akidah seseorang tetap terpelihara
supaya orang Islam dapat hidup dlam keadaan yang aman dan sejahtera
supaya persengketaan dan permusuhan dapat terhindar

CARA MENGELAKKAN DIRI DARIPADA TERKENA SIHIR


membaca ayat-ayat kursi setiap kali selesai solat

MENANGANI PERBUATAN SIHIR


mengambil tindakan tegas terhadap orang yang melakukan perbuatan sihir
menerapkan ajaran islam secara menyeluruh dan mendalam kepada masyarakat
tidak memberi sokongan atau kerjasama dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut

CARA

NIFAK

membaca surah al-Ikhlas dan sebagainya


banyak berlindung dengan kalimah-kalimah Allah

MAKSUD
Berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap kufur kepada Allah

CIRI-CIRI ORANG MUNAFIK


berdusta apabila bercakap
khianat apabila diberi amanah
bersikap melampaui batas apabila bertengkar
selalu mungkir janji

CARA
-

AKIBAT BURUK JIKA MENGAMALKAN SIKAP NIFAK


menghilangkan sikap percaya-mempercayai
melemahkan perpaduan masyarakat
menghancurkan kekuatan umat islam

MENGELAKKAN DIRI DARI MEMILIKI SIFAT MUNAFIK


meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah
bercakap benar apabila berbicara
bersifat jujur dan amanah
menunaikan janji

MENGELAKKAN TERBATALNYA IMAN


Berpegang teguh pada ajaran Allah
Mematuhi segala suruhan dan meninggalkan segala larangan Allah
Menghindarkan semua perbuatan yang boleh membatalkan keinanan kepada
Allah

KESAN BURUK SEKIRANYA IMAN TERBATAL

Segala amal ibadat tidak diterima oleh Allah

Amal kebaikan yang dilakukan sia-sia dan tidak mendapat apa-apa ganjaran
daripada Allah

Dilaknat dan dibenci oleh Allah

Terputus hidayat dan rahmat daripada Allah


PERBANDINGAN IMAN ORANG FASIK, MUNAFIK DAN IMAN YANG SEMPURNA
ORANG FASIK

Tidak beriman sepenuhnya kepada Allah

Masih melakukan perbuatan yang dilarang Allah


ORANG MUNAFIK

Keimanan mereka berpura-pura sahaja

Menunjukkan diri mereka beriman kepada Allah,


tetapi hakikatnya mereka adalah musuh Allah
ORANG YANG SEMPURNA IMAN
Terus sujud dan memuji Allah jika dibacakan ayat-yat
Allah

Sentiasa berdoa kepada Allah dengan penuh


harapan

Sentiasa membelanjakan harta pada jalan kebaikan