Anda di halaman 1dari 16

Peringkat Kemahiran

Membaca
Disediakan oleh :
Noor Azila Bt Zaini
Nur Musernah Bt Musini

Peringkat Membaca
Peringkat 1 - Persediaan
Membaca
Peringkat 2 - Mengenal Huruf
Peringkat 3 - Pengesahan
Peringkat 4 - Bacaan
Pengetahuan
Peringkat 5 - Pandangan
Berganda
Peringkat 6 - Membina Dan
Menilai

Peringkat 1 : Persediaan
Membaca
Pembaca telah terdedah pada bunyi
bahasa.
Pada peringkat ini, pembaca mengetahui
persamaan bunyi antara perkataan,
belajar
meramalkan bahagian seterusnya bagi
menceritakan apa yang telah didengarnya
dan mula mengenal pasti beberapa
perkataan betulis yang biasa.

Peringkat 2 : Mengenal
Huruf
Pembaca mengetahui hubungan
antara bunyi
dengan huruf tertentu dan mula
mengaplikasikan pengetahuan ini
kepada teks
bacaan
Pembaca telah memperolehi
pengetahuan
tentang ciri-ciri sesuatu huruf dan

Peringkat 3 :
Pengesahan
Melibatkan pengesahan terhadap
pelbagai pengetahuan yang telah
diperoleh pada 2 peringkat yang
terdahulu.
Mengukuhkan kelancaran dalam
kemahiran tersebut iaitu kemahiran
mengenal ciri dan bunyi huruf
semakin meningkat.

Sambungan
Pembaca mula memberikan
perhatian
kepada makna dan maklumat
bercetak.
Disamping menggunakan secara
interaktif bagi meningkatkan
kemahiran dan kecekapan membaca.

Peringkat 4:Bacaan
Pengetahuan
Keinginan membaca berubah
Pembaca memiliki kemahiran membaca
yang
diperlukan untuk menambah
pengetahuan dan
maklumat dalam teks atau bahan bacaan
Pembendaharaan kata mereka mula
bertambah secara mendadak hasil
daripada bahan bacaan mereka

Peringkat 5 : Pandangan
Berganda
Pembaca pada peringkat ini mula
menganalisis teks yang dibaca.
Memahamkan teks mengikuti sudut
pandang
dan bertindak balas secara kritikal
terhadap teks.

Peringkat 6 :Membina Dan


Menilai
Pembaca mula membaca secara
berpilih-pilih dan membina pendapat
sendiri terhadap teks yang dibaca.
Mereka membentuk pengetahuan
sendiri berdasarkan teks tersebut
serta mengaitkan ,
menilai dan menilai dan
membezakan dengan teks yang lain.

Kesediaan Membaca
Kemampuan seseorang untuk menerima pengajaran dari
segi mental, emosi dan fizikal.

Fizikal
Kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari sudut keupayaan
alat-alat sebutan menghasilkan bunyi yang dapat diujarkan,
keupayaan
derias
penglihatan
serta
keupayaan
pendengarannya mengecam bunyi

Emosi

Kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari segi


minatnya terhadap bahan bacaan, dan minatnya
untuk mendengar bacaan khususnya yang berupa
cerita.

Mental
Kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari
segi keupayaannya mengingati apa-apa yang
diberitahu dan kebolehannya menyatakan
semula apa-apa yang telah diketahuinya.

Umur
Ada kanak-kanak bersedia membaca seawal 4
tahun dan ada pula yang hanya bersedia
setelah berumur 6 tahun.

Pra
Menyediakan
satu sudut
Bacaan

bacaan
untuk kanak-kanak . Bahan-bahan
seperti buku-buku bergambar,
buku-buku abjad poster, majalah
dan buku besar ditempatkan di
sudut ini.

Membaca secara Mekanis( Bersuara


Satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas
untuk menangkap dan memahamkan informasi,
fikiran dan perasaan seseorang pengarang.
Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara yang
menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan
terang dengan intonasi dan irama mengikut gaya
membaca yang betul dengan menggerakkan alat
pertuturan.

Bacaan Intensif
( Mendalam)
Bacaan intensif adalah bacaan yang ada
pada asasnya bertujuan
memperkembangkan dalam meneliti,
memahami dan mentafsir apa sahaja yang
dibaca dengan tepat.
Melibatkan telaah isi dan pandangan
terperinci sesuatu bacaan. Biasan dilakukan
berdasarkan petikan yang pendek-pendek.

Bacaan Extensif ( Meluas)


Kegiatan membaca dengan meluas.
Melibatkan sebanyak mana teks dalam
jangka masa sesingkat mungkin.
Tidak memerlukan penelitian yang
terperinci dan mendalam.
Terbahagi kepada
tiga:
membaca tinjauan
membaca sekilas
membaca dangkal

Sekian Terima Kasih