Anda di halaman 1dari 46

BM

2B
(PKJR)

BM
2B
(PKJR)

BM
2B
(PKJR)

BM

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

sis bhs
kosa kata
EMK
BBM
Impak

:
:
:
:
:

Masa
Tema
Tajuk
FU
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
Impak

:
:
:

Masa
Tema
Tajuk
FU
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
Impak

:
:
:

Masa

2B
(PKJR)

BM
2B
(PKJR)

BM
2B
(PKJR)

BM
2B
(PKJR)

Tema
Tajuk
FU
Objektif

:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
Impak

:
:
:

Masa
Tema
Tajuk
FU
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
Impak

:
:
:

Masa
Tema
Tajuk
FU
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
Impak

:
:
:

Masa
Tema
Tajuk
FU
Objektif

:
:
:
:
:

BM
2B
(PKJR)

BM
2B
(PKJR)

BM
2B
(PKJR)

Aktiviti

EMK
BBM
Impak

:
:
:

Masa
Tema
Tajuk
FU
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
Impak

:
:
:

Masa
Tema
Tajuk
FU
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
Impak

:
:
:

Masa
Tema
Tajuk
FU
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK

BM
2B
(PKJR)

BM
2B
(PKJR)

BM
2B
(PKJR)

BBM
Impak

:
:

Masa
Tema
Tajuk
FU
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
Impak

:
:
:

Masa
Tema
Tajuk
FU
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
Impak

:
:
:

Masa
Tema
Tajuk
FU
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
Impak

:
:
:

BM
2B
(PKJR)

BM
2B
(PKJR)

Masa
Tema
Tajuk
FU
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
Impak

:
:
:

Masa
Tema
Tajuk
FU
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
Impak

:
:
:

Pelbagai Jalan Raya


Mengenali Pengguna Jalan Raya
1.1 Aras 1(i)
Literasi: 7.1 Aras 1(i)
PKJR: 1.7.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat
1. berbual tentang perlakuan pengguna jalan raya dengan bahasa yang tepat.
2. membaca perkataan dengan sebuatan yang betul.
3. menyebut jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza.
1. meneliti dan menyatakan perkara-perkara
2. membaca kad-kad imbasan
3. melengkapka aktiviti 1,2 dan 3
kata nama am
pejalan kaki, penunggang motosikal, pembonceng motosikal, penunggang basikal
TMK : Nilai:berhati-hati, rasional, bekerjasama
kad-kad imbasan, kad gambar
/22 orang murid dapat menggunakan kata nama khas dengan betul.
orang murid diberi bimbingan.

Pelbagai Pengguna Jalan Raya


Semua Orang Pejalan Kaki
2.2 Aras 1(i)
FS: 8.1 Aras 1(i)
PKJR: 7.2.2, 7.2.3
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat
menyatakan 5 langkah melintas dengan selamat.
1. Baca dialog
2. mamahami maksud
3. menjawab soalan
TMK : Nilai:berhati-hati, rasional, bekerjasama
kad-kad imbasan, kad gambar
/22 orang murid dapat menyatakan 5 langkah melintas jalan dengan selamat.
orang murid diberi bimbingan.

Pelbagai Pengguna Jalan Raya


Semua Orang Pejalan Kaki
2.2 Aras 1(i)
FS: 8.1 Aras 1(i)
PKJR: 7.2.2, 7.2.3
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat
menyatakan 5 langkah melintas dengan selamat.
1. meneliti gambar
2. membaca petikan
3. menjawab soalan
TMK : Nilai:berhati-hati, rasional, bekerjasama
kad-kad imbasan, kad gambar
/22 orang murid dapat menyatakan 5 langkah melintas jalan dengan selamat.
orang murid diberi bimbingan.

Pelbagai Pengguna Jalan Raya


Semua Orang Pejalan Kaki
2.2 Aras 1(i)
FS: 8.1 Aras 1(i)
PKJR: 7.2.2, 7.2.3
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat
menyatakan 5 langkah melintas dengan tepat.
1. membaca dialog
2. memahami maksud perkataan
3. menjawab soalan
TMK : Nilai:berhati-hati, rasional
kad-kad imbasan, kad gambar
/22 orang murid dapat menyatakan 5 langkah melintas jalan dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.

Peraturan Jalan Raya


Patuhi Peraturan Jalan Raya
1.2 Aras 3(i)
FS: 4.1 Aras 2(ii)
PKJR: 3.1.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat mengemukakan pendapat tentang
kepentingan mamatuhi peraturan jalan raya dengan bahasa yang betul.
1. berbincang
2. menyatakan kepentingan jalan raya
3. membuat latihan halaman 12
TMK : Nilai:berwaspada
kad-kad imbasan, kad gambar
/22 orang murid dapat mengemukakan pendapat tentang kepentinagn mematuhi
peraturan jalan raya.
orang murid diberi bimbingan.

Peraturan Jalan Raya


Amalkan Perturan Jalan Raya
4.2 Aras 1(i)
FS: 10.1 Aras 3(i)
PKJR: 3.1.3
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat memadankan peraturan jalan raya
dan pengguna jalan raya dengan betul.
1. meneliti gambar
2. memadan kad
3. membaca kad
Nilai:berwaspada
kad-kad imbasan, kad gambar
/22 orang murid dapat mencapai objektif.
orang murid diberi bimbingan.

Peraturan Jalan Raya


Amalkan Peraturan Jalan Raya
4.2 Aras 1(i)
FS: 10.1 Aras 3(i)
PKJR: 3.1.3
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menulis karangan pendek berdasarkan

tajuk dengan tepat.


1. membaca kosa kata.
2. menyatakan ayat.
3. menulis karangaan
Nilai:berwaspada
kad-kad imbasan, kad gambar
/22 orang murid dapat menulis karangan pendek berdasarkan tajuk dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.

Peraturan Jalan Raya


Patuhi Peraturan Jalan Raya
1.2 Aras 3(i)
FS: 8.1 Aras 1(i)
PKJR: 3.1.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat bersoal jawab tentang perkara yang
menarik berdasarkan peraturan.
1. meneliti poster
2. berbincang tentang peraturan
3. menulis ayat perintah
Nilai:berwaspada
kad-kad imbasan, kad gambar
/22 orang murid dapat bersoal jawab berdasarkan peraturan dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.

Peraturan Jalan Raya


Patuhi Peraturan Jalan Raya
1.2 Aras 3(i)
FS: 8.1 Aras 1(i)
PKJR: 1.4.1, 1.4.8
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca perkataan dan frasa dengan
sebutan yang jelas.
1. menyatakan papan tanda
2. bersoal jawab
3. isi tempat kosong
Nilai:berwaspada
kad-kad imbasan, kad gambar
/22 orang murid dapat membaca perkataan dan frasa dengan sebutan yang jelas.
orang murid diberi bimbingan.

Papan Tanda, Isyarat dan Penanda Jalan


Kenali Papan Tanda, Isyarat dan Penanda Jalan
7.1 Aras 3(i)
FS: 8.1 Aras 1(i)
PKJR: 1.4.1, 1.4.8
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menamakan papan tanda dan
mewarnakannya dengan betul.
1. meneliti papan tanda
2. mencari
3. menulis perkataan
Nilai:berwaspada

kad-kad imbasan, kad gambar


/22 orang murid dapat menamakan papan tanda dengan betul.
orang murid diberi bimbingan.

Papan Tanda, Isyarat dan Penanda Jalan


Kategori Papan Tanda Jalan
7.1 Aras 1(i)(ii)
FS: 8.1 Aras 1(i)
PKJR: 1.4.1, 1.4.6
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menulis ayat tunggal berdasarkan
gambar dengan tulisan yang kemas dan cantik.
1. membaca
2. menulis
3. membentang
Nilai:berwaspada
kad-kad imbasan, kad gambar
/22 orang murid dapat menulis ayat tunggal berdasarkan gambar dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.

Papan Tanda, Isyarat dan Penanda Jalan


Kategori Papan Tanda Jalan
7.1 Aras 1(i)(ii)
FS: 8.1 Aras 1(i)
PKJR: 1.4.1, 1.4.6, 1.4.8
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menulis maksud papan tanda, isyarat
dan penanda jalan.
1. meneliti papan tanda
2. menyatakan maksud papan tanda
3. menulis
Nilai:berwaspada
kad-kad imbasan, kad gambar
/22 orang murid dapat menulis maksud papan tanda, isyarat dan penanda jalan.
orang murid diberi bimbingan.

Papan Tanda, Isyarat dan Penanda Jalan


Ambil Langkah Bijak
7.1 Aras 1(ii)
FS: 8.2 Aras 1(i)
PKJR: 1.4.1, 1.4.6, 1.4.8
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca dan menyatakan maksud
perkataan dan frasa dengan sebutan yang jelas,
1. membaca
2. menyatakan maksud perkataan
3. menulis maksud perkataan.
Nilai:berwaspada
kad-kad imbasan, kad gambar
/22 orang murid dapat membaca dan menyatakan maksud perkataan dan frasa.
orang murid diberi bimbingan.

Papan Tanda, Isyarat dan Penanda Jalan


Jom, Jalan-jalan
1.2 Aras 3(i)
FS: 10.1 Aras 3(i)
PKJR: 1.4.1, 1.4.8
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat bersoal jawab tentang papan tanda,
isyarat dan penanda jalan yang dilihat dengan ayat yang betul.
1. meneliti
2. menandakan
3. melukis
Nilai:berhati-hati
kad-kad imbasan, kad gambar
/22 orang murid dapat bersoal jawab dengan ayat yang betul.
orang murid diberi bimbingan.

Papan Tanda, Isyarat dan Penanda Jalan


Jom, Jalan-jalan
1.2 Aras 3(i)
FS: 10.1 Aras 3(i)
PKJR: 1.4.1, 1.4.8
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menulis ayat berdasarkan isi atau kosa
kata yang diberi.
1. membaca dan memahami arahan
2. menulis ayat,
3. mengabungkan ayat menjadi karangan.
Nilai:berhati-hati
kad-kad imbasan, kad gambar
/22 orang murid dapat menulis ayat berdasarkan isi atau kosa kota yg diberi.
orang murid diberi bimbingan.

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
FU
Objektif
Aktiviti

EMK
BBB
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
FU
Objektif
Aktiviti

EMK
BBB
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
FU
Objektif
Aktiviti

EMK
BBB
P. Formatif
Impak

BM
2B

:
:
:
:
:

1 Keluarga Bahagia
Unit 1 Saya dan Keluarga
SK : 1.2.6
SP: 2.2.3
Murid-murid dapat melakukan aktiviti mendengar, memahami dan menyebut dengan betul.
Murid-murid dapat membaca teks dengan betul. (Literasi)
: 1. Mendengar bacaan guru.
2. Menyebut dan memahami ayat.
3. Membaca teks
: TMK : Nilai: Kasih Sayang
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membaca teks dengan tepat.
orang murid dapat mengeja dengan baik.
:
:
:
:
:

1 Keluarga Bahagia
Unit 1 Saya dan Keluarga
SK : 2.2.1
SP: 3.2.4
Pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca perkataan dan teks dengan sebutan
yang betul.
: 1. Membaca teks
2. Memahami maksud teks.
3. Bercerita tantang anggota keluarga
: TMK : Nilai: Kasih Sayang
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membaca teks dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:

1 Keluarga Bahagia
Unit 1 Saya dan Keluarga
SK : 5.1.1
SP: 2.3.2
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menggunakan kata nama am hidup
manusia dalam cerita dengan betul.
: 1. membaca petikan.
2. menyatakan kata nama am hidup manusia
3. menulis kata nama am hidup manusia
: TMK : Nilai: Kerajinan
: kad-kad imbasan, lembaran kerja
:
:
/22 orang murid dapat menggunakan kata nama dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.

Masa
Tema
Tajuk
FU
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

:
:
:
:

1 Keluarga Bahagia
Unit 1 Saya dan Keluarga
SK : 3.2.4
SP: 2.2.2
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menulis perkataan dan frasa yang
mengandungi dua atau tiga suku kata dengan betul.
1. menulis perkataan
2. memahami maksud perkataan
3. menulis rajah pohon keluarga.
TMK : Nilai: Hemah Tinggi
kad-kad imbasan
B1 DT1 E1, B1 DT1 E3
/22 orang murid dapat menulis perkataan dan frasa dengan tepat.

orang murid diberi bimbingan.

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
FU
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK

:
:
:
:
:

1 Keluarga Bahagia
Unit 1 Saya dan Keluarga
SK : 4.1.1
SP: 1.4.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menyebut seni kata lagu dan bernyanyi
secara individu dan berpasangan dengan tepat.
: 1. menyebut seni kata lagu
2. bernyanyi sambil bertepuk tangan
3. menulis perkataan frasa kata
: TMK : Nilai: Kasih sayang
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat menulis perkataan dan frasa dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.

:
:
:
:
:

1 Keluarga Bahagia
Unit 2 Riang Ria di Taman Tema Air
1.3.1
Literasi: 2.2.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat memberikan respon terhadap ayat perintah
dengan tepat.
: 1. meneliti gambar.
2. membaca ayat perintah
3. membaca perkataan difgraf
: TMK : Nilai: hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat mencapai objektif.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:

1 Keluarga Bahagia
Unit 2 Riang Ria di Taman Tema Air
2.2.2
Literasi: 3.2.5
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca dan memahami ayat yang telah
ditulis dengan sebutan yang betul.
: 1. membaca petikan
2. mamahami frasa
3. menulis ayat yang mengandungi diftong.
: TMK : Nilai: bertanggungjawab
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membaca dan memahami ayat dengan betul.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:

1 Keluarga Bahagia
Unit 2 Riang Ria di Taman Tema Air
3.2.5
Literasi: 2.2.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat meulis ayat diftong yang dibaca oleh guru.
ditulis dengan sebutan yang betul.
: 1. Baca dialog
2. menyatakan perkataan yang mengandung diftong.
3. menulis ayat yang mengandungi diftong.
: TMK : Nilai:Kasih Sayang

BM
2B

BM
2B

BM
2B

BBM
P. Formatif
Impak

: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat menulis ayat diftong.
orang murid diberi bimbingan.

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

:
:
:
:

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

:
:
:
:

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

1 Keluarga Bahagia
Unit 2 Riang Ria di Taman Tema Air
5.2.1
Literasi: 3.2.6
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menggunakan kata nama khas hidup
manusia dengan betul.
1. menyebut kata nama khas hidup manusia.
2.menulis ayat majmuk
3. membuat latihan
TMK : keusahawanan
Nilai:Baik hati
kad-kad imbasan, lembaran kerja
B2 DL1 E1
/22 orang murid dapat menggunakan kata nama khas dengan betul.
orang murid diberi bimbingan.

1 Keluarga Bahagia
Unit 3 Gambar Keluarga
5.1.1
Literasi: 3.2.6
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menulis ayat majmuk dengan tulisan yang
kemas.
1. membaca teks
2. menyebut kata nama am
3. berbual tentang hobi
4. menulis ayat majmuk
TMK : keusahawanan
Nilai:Kerajinan
kad-kad imbasan, lembaran kerja
B2 DL1 E1
/22 orang murid dapat menulis ayat majmuk yang tepat.
orang murid diberi bimbingan.

1 Keluarga Bahagia
Unit 3 Gambar Keluarga
2.2.3
Literasi: 1.3.3
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca dan memahami ayat majmuk
dengan tepat.
: 1. membaca teks
2. memahami petikan dan menyatakan ayat majmuk
3. membuat aktiviti
: TMK : keusahawanan
Nilai: hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membaca dan memahami ayat majmuk dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:

1 Keluarga Bahagia
Unit 3 Gambar Keluarga
4.2.1
Literasi: 3.3.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca dan memahami petikan dan menulis
ayat dengan tepat.
: 1. membaca dan memahami petikan
2. meneliti gambar dan membina ayat

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

3. membuat aktiviti 14
: TMK : keusahawanan
Nilai: kasih sayang
: kad-kad imbasan
: B6 DB1 E1
:
/22 orang murid dapat membina ayat dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.

M1

M2

M3

menulis

BM
2B

BM
2B

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

:
:
:
:

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

:
:
:
:

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif

M4
2 Hidup Harmoni
Unit 4 Marilah Rasa
4.1.2
Literasi: 3.4.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca melodi lagu sambail membuat
gerakan.
1. menyebut perkataan
2. mengambil imlak
3. membuat persembahan
TMK : Nilai: Hemah Tinggi
kad-kad imbasan, radio
B1 DL1 E2, B1 DT1 E3
/22 orang murid dapat membaca melodi lagu sambail membuat gerakan.
orang murid diberi bimbingan.

2 Hidup Harmoni
Unit 4 Marilah Rasa
4.1.2
Literasi: 3.4.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat mengambil imlak perkataan yang
mengandungi diftong dan vokal berganding yang disebut oleh guru dengan tepat.
1. menyebut perkataan
2. mengambil imlak
3. murid menulis perkataan diftong dan vokal berganding yang lain.
TMK : Nilai: Hemah Tinggi
kad-kad imbasan,lembaran aktiviti
B1 DL1 E2
/22 orang murid dapat mengambil imlak perkataan yang disebut oleh guru.
orang murid diberi bimbingan.

2 Hidup Harmoni
Unit 4 Marilah Rasa
1.3.3
Literasi: 3.3.4
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membina dan menulis ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan tepat.
: 1. dengar dan fahami pesanan
2. gerak laku membuat wade
3. menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
: TMK : Nilai: kerjasama
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk.
orang murid diberi bimbingan.

:
:
:
:
:

2 Hidup Harmoni
Unit 4 Marilah Rasa
3.2.7
Literasi: 1.2.6
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menulis perkataan dan frasa dalam bentuk
tulisan berangkai dengan betul.
: 1. menyebut perkaatn frasa
2. memahami maksud frasa
3. latihan
: TMK : Nilai: kerajinan
: kad-kad imbasan
:

BM
2B

BM
2B

Impak

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

:
:
:
:

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK

/22 orang murid dpt menulis perkataan & frasa dalam bentuk tulissan berangkai.
orang murid diberi bimbingan.

2 Hidup Harmoni
Unit 4 Marilah Rasa
2.3.1
Literasi: 4.2.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca maklumat dengan sebutan
yang tepat.
1. membaca teks.
2. memahami maklumat.
3. mencatatkan makanan kegemaran.
TMK : Nilai: hormat-menghormati
kad-kad imbasan
B6 DB1 E1, B3 DL1E3
/22 orang murid dpt membaca maklumat dengan sebuatan yang tepat.
orang murid diberi bimbingan.

2 Hidup Harmoni
Unit 5 Kraf tangan Kita
2.4.1
Literasi: 3.7.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca dan memahami maklumat
untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan dgn tepat.
: 1. membaca petikan
2. mengenalpasti idea
3. melengkapkan karangan
: TMK : Nilai: kerajinan dan kerjasama
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dpt memahami maklumat yang tepat.
orang murid diberi bimbingan.

:
:
:
:
:

2 Hidup Harmoni
Unit 5 Kraf tangan Kita
3.3.1
Literasi: 1.4.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membina dan menulis perkataan dan frasa
dengan tepat.'
: 1. Berbual dengan berpandukan gambar.
2. mamahami maksud frasa
3. membina dan mebulis frasa
: kreatif dan inovatif
Nilai: kerjasama
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membina dan menulis frasa.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:

2 Hidup Harmoni
Unit 5 Kraf tangan Kita
3.3.1
Literasi: 1.4.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membina dan menulis perkataan dan frasa
dengan tepat.'
: 1. Berbual dengan berpandukan gambar.
2. mamahami maksud frasa
3. membina dan mebulis frasa
: kreatif dan inovatif
Nilai: kerjasama

BM
2B

BM
2B

BBM
P. Formatif
Impak

: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membina dan menulis frasa.
orang murid diberi bimbingan.

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

:
:
:
:

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

2 Hidup Harmoni
Unit 5 Kraf tangan Kita
4.3.1
Literasi: 3.2.5
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat mengujarkan dialog dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas tentang perkara melalui lakonan.
1. mengujarkan dialog
2. menulis ayat.
3. mambuat latihan.
kreatif dan inovatif
Nilai: kerajinan
kad-kad imbasan
B1 DT1 E2
/22 orang murid dapat menulis ayat dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.

2 Hidup Harmoni
Unit 6 Skim Rondaan Sukarela
1.4.2
Literasi: 3.6.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menggunakan kata panggilan secara
bertatasusila.
: 1. membaca maklumat.
2. menulis maklumat tentang tugas.
3. menjawab soalan.
:
Nilai: hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat menggunakan kata panggilan secara bertatasusila.
orang murid diberi bimbingan.

:
:
:
:
:

2 Hidup Harmoni
Unit 6 Skim Rondaan Sukarela
2.4.2
Literasi: 1.6.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat memahami dan menyatakan maklumat
mengikut urutan daripada bahan.
: 1. membaca dan memahami petikan
2. menyusun maklumat
3. membuat latihan
:
Nilai: bertanggungjawab
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat memahami dan menyatakan maklumat mengikut urutan.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:

2 Hidup Harmoni
Unit 6 Skim Rondaan Sukarela
3.3.2
Literasi: 5.1.2
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca ayat dengan sebutan yang
tepat.
: 1. membaca petikan.
2. menulis ayat tunggal
3. membuat latihan

BM
2B

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

:
Nilai: bertanggungjawab
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membaca ayat dengan sebutan yang tepat.
orang murid diberi bimbingan.

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

2 Hidup Harmoni
Unit 6 Skim Rondaan Sukarela
4.2.2
Literasi: 3.3.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membina dan menulis perkataan dan
frasa berdasarkan gambar dalam teks.
: 1. membaca petikan
2. membina ayat tunggal.
3. membuat latihan
:
Nilai: bertanggungjawab
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membina dan menulis perkataan dan frasa.
orang murid diberi bimbingan.

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

BM
2B

3. Sihat dan Bersih


Unit 7 Menu Saya Berkhasiat
1.4.3
Literasi: 5.1.7
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat bersoal jawab tentang khasiat makanan
dengan kata tanya.
: 1. membaca petikan
2. bersoal jawab
3. membuat aktiviti
:
Nilai: bertanggungjawab
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat bersoal jawab dengan kata tanya.
orang murid diberi bimbingan.

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

:
:
:
:

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

:
:
:
:
:

3. Sihat dan Bersih


Unit 7 Menu Saya Berkhasiat
1.4.3
Literasi: 5.1.7
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menggunakan ganti nama diri ketiga
untuk menyatakan tentang makanan yang berkhasiat.
1. membaca petikan
2. membina ayat dengan ganti nama diri ketiga
3. membaca ayat
Nilai: bertanggungjawab
kad-kad imbasan
B3 DT1 E1
/22 orang murid dapat menggunakan ganti nama diri ketiga dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.

3. Sihat dan Bersih


Unit 7 Menu Saya Berkhasiat
3.3.3
Literasi: 5.1.6
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menulis jawapan berdasarkan soalan
di atas dengan tepat.
: 1. meneliti gambar
2. membaca petikan
3. menjawab soalan
: kreatif dan inovatif
Nilai: kesederhanaan
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat menjawab soalan dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif

:
:
:

3. Sihat dan Bersih


Unit 7 Menu Saya Berkhasiat
5.1.3
Literasi: 1.4.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menyebut kata ganti nama diri yang
terdapat dalam teks dengan tepat.
1. menyebut kata ganti nama diri
2. membina ayat dengan kata ganti nama diri
3. mambuat latihan BLA halaman 37,38
kreatif dan inovatif
Nilai: hemah tinggi
kad-kad imbasan
B3 DL1 E1, B1 DT1 E3

BM
2B

Impak

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif

/22 orang murid dapat menyebut kata ganti nama diri.


orang murid diberi bimbingan.

3. Sihat dan Bersih


Unit 8 Badan Saya Sihat
1.4.4
Literasi: 3.2.6
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menulis ayat majmuk yang terdapat
dalam teks dengan tepat.
: 1. meneliti gambar
2. bertutur dengan lancar
3. menulis ayat majmuk
: kreatif dan inovatif
Nilai: kerajinan
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat menulis ayat majmuk.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:

3. Sihat dan Bersih


Unit 8 Badan Saya Sihat
2.5.1
Literasi: 1.7.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca, memahami dan menaakul
gambar dalam peta minda dengan tepat.
: 1. membaca
2. meneliti dan memahami gambar
3. menyatakan aktiviti dalam gambar
: kreatif dan inovatif
Nilai: kerajinan
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membaca, memahami dan menaakul gambar.
orang murid diberi bimbingan.

:
:
:
:
:

3. Sihat dan Bersih


Unit 8 Badan Saya Sihat
3.3.4
Literasi: 2.3.2
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membina dan menulis ayat berdasarkan
gambar dengan tepat.
: 1. meneliti gambar
2. menyatakan ayat
3. menulis ayat
: Teknologi dan Maklumat
Nilai: kerajinan
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membina dan menulis ayat berdasarkan gambar.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:

3. Sihat dan Bersih


Unit 8 Badan Saya Sihat
4.3.1
Literasi: 3.2.7
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menulis perkataan berwarna dalam
bentuk tulisan berangkai dengan betul.
: 1. membaca dialog
2. menulis perkataan
3. melakonkan dialog
: Kreatif dan Inovatif
Nilai: kerajinan
: kad-kad imbasan
:

BM
2B

Impak

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK

/22 orang murid dpt menulis perkataan berwarna dlm bentuk tulisan berangkai.
orang murid diberi bimbingan.

3. Sihat dan Bersih


Unit 8 Badan Saya Sihat
4.3.1
Literasi: 3.2.7
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menulis perkataan aktiviti dan membina
ayat dengan tepat.
: 1. membaca
2. menulis
3. membuat latihan aktivit
: Kreatif dan Inovatif
Nilai: Toleransi
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dpt menulis perkataan dan menulis ayat dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.

:
:
:
:
:

3. Sihat dan Bersih


Unit 9 Amboi, Wanginya!
1.5.1
Literasi: 2.5.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menaakul dan memahami gambar serta
membaca perkataan dengan tepat.
: 1. membaca perkataan
2. bercerita tentang gambar
3. membina ayat
: Kreatif dan Inovatif
Nilai: bertanggungjawab
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dpt menaakul dan memahami gambar.
orang murid diberi bimbingan.

:
:
:
:
:

3. Sihat dan Bersih


Unit 9 Amboi, Wanginya!
1.5.1
Literasi: 2.5.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat bercerita tentang gambar menggunakan
ayat majmuk.
: 1. meneliti dan memahami gambar.
2. bercerita tentang cara menjaga kebersihan
3. menulis ayat majmuk
: Kreatif dan Inovatif
Nilai: bertanggungjawab
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dpt bercerita tentang gambar menggunakan ayat majmuk.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:

3. Sihat dan Bersih


Unit 9 Amboi, Wanginya!
3.4.1
Literasi: 2.2.2
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca dan memahami ayat dalam
papan permainan.
: 1. membaca dan memahami
2. mengambil imlak perkataan
3, bermain secara berpasangan
: Kreatif dan Inovatif
Nilai: bertanggungjawab

BM
2B

BBM
P. Formatif
Impak

: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membaca dan memahami ayat.
orang murid diberi bimbingan.

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

3. Sihat dan Bersih


Unit 9 Amboi, Wanginya!
5.1.4
Literasi: 4.1.2
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menceritakan pengalaman dengan
kata kerja.
: 1. membaca
2. menyebut kata kerja
3. membina ayat
: Kreatif dan Inovatif
Nilai: bertanggungjawab
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat menceritakan pengalaman dengan kata kerja.
orang murid diberi bimbingan.

:
:
:
:
:
:

3. Sihat dan Bersih


Unit 9 Amboi, Wanginya!
4.3.2
Literasi: 2.3.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca ayat penyataan dengan tepat.
1. membaca
2. lakonan
3. membuat latihan BLA halaman 47
: Kreatif dan Inovatif
Nilai: bertanggungjawab
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membaca ayat penyataan dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

:
:
:
:
:

4 Waspada Selalu
Unit 10 Beginilah Caranya
1.5.2
Literasi: 4.1.2
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat bersoal jawab berdasarkan gambar.
dengan tepat.
: 1. membaca
2. melafazkan pantun
3. membuat latihan BLA halaman 49.
: Kreatif dan Inovatif
Nilai: berwaspada
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membaca pantun dengan tepat dan menjawab soalan.
orang murid diberi bimbingan.

:
:
:
:
:

4 Waspada Selalu
Unit 10 Beginilah Caranya
1.5.2
Literasi: 4.2.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat mendengar penerangan guru tentang
cara membakar roti berdasarkan gambar dengan tepat.
: 1. meneliti
2. menulis ayat
3. membaca ayat
: Kreatif dan Inovatif
Nilai: berwaspada
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat mencapai objektif.
orang murid diberi bimbingan.

:
:
:
:
:

4 Waspada Selalu
Unit 10 Beginilah Caranya
2.5.3
Literasi: 3.7.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat melengkapkan teks berdasrakan gambar
dengan tepat.
: 1. meneliti gambar
2. menulis maklumat
3. menulis ayat
: Kreatif dan Inovatif
Nilai: bertanggungjawab
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat melengkapkan teks.
orang murid diberi bimbingan.
:
: 4 Waspada Selalu
: Unit 10 Beginilah Caranya
:
Literasi:
: Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan tepat.
: 1. meneliti gambar
2. membaca
3. menulis
: Kreatif dan Inovatif
Nilai: bertanggungjawab
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk.
orang murid diberi bimbingan.

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM

:
:
:
:
:

4 Waspada Selalu
Unit 10 Beginilah Caranya
5.1.5
Literasi: 4.1.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca seni kata lagu sambil
melakukan aksi dengan betul.
: 1, membaca dan memahami
2. membina ayat dengan kata adjektif
3. menjawab solan
: Kreatif dan Inovatif
Nilai: kerajinan
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat mencapai objektif.
orang murid diberi bimbingan.

:
:
:
:
:

4 Waspada Selalu
Unit 11 Beringat Selalu
1.6.1
Literasi: 2.4.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca dan memahami maklumat
dengan tepat.
: 1, membaca dan memahami
2. menyatakan peraturan
3. menulis peraturan sekolah
:
Nilai:hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membaca dan memahami maklumat.
orang murid diberi bimbingan.

:
:
:
:
:

4 Waspada Selalu
Unit 11 Beringat Selalu
2.6.1
Literasi: 3.2.4
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca teks dengan sebutan yang
betul
: 1, membaca dan memahami
2. menyenaraikan suku kata
3. menjawab soalan pemahaman
:
Nilai:hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat menjawab soalan dan membaca teks dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.

:
:
:
:
:

4 Waspada Selalu
Unit 11 Beringat Selalu
5.1.7
Literasi: 2.5.3
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat memahami dan membina ayat
menggunakan kata sendi nama yang tepat.
: 1. membaca
2. menyenaraikan kata sendi nama
3. membuat latihan
:
Nilai: bertanggungjawab
: kad-kad imbasan

BM
2B

P. Formatif
Impak

:
:

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK

/22 orang murid dpt memahami & membina ayat menggunakan kata sendi nama.
orang murid diberi bimbingan.

4 Waspada Selalu
Unit 11 Beringat Selalu
1.6.1
Literasi: 2.4.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat berbicara dan memahami tentang
maklumat serta menyatakan idea utama dan idea sampingan dengan tepat.
: 1. membaca
2. menyatakan idea utama dan idea sampingan
3. menulis
:
Nilai: bertanggungjawab
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat mencapai objektif.
orang murid diberi bimbingan.

:
:
:
:
:

4 Waspada Selalu
Unit 11 Beringat Selalu
2.6.1
Literasi: 3.2.4
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca teks dengan betul dan menulis
dengan kemas.
: 1. membaca teks
2. menulis ayat
3. menjawab soalan pemahaman
:
Nilai: hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat mencapai objektif.
orang murid diberi bimbingan.

:
:
:
:
:

4 Waspada Selalu
Unit 11 Beringat Selalu
3.5.1
Literasi: 1.7.2
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menggunakan pendapat untuk
menyatakan maklumat.
: 1. meneliti gambar.
2. berbincang dan menulis
3. mencatat maklumat dan membentang
:
Nilai: kerjasama
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat mencapai objektif.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:

4 Waspada Selalu
Unit 12 Melintas dengan Selamat
5.1.6
Literasi: 1.4.6
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menyebut dan memahami kata hubung
dan kata ganti nama diri ketiga dicetak dalam berwarna dengan tepat.
: 1. membaca
2. membina ayat
3. membuat latihan BLA halaman 58.
:
Nilai: hormat-menghormati

BM
2B

BBM
P. Formatif
Impak

: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat mencapai objektif.
orang murid diberi bimbingan.

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

:
:
:
:

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

4 Waspada Selalu
Unit 12 Melintas dengan Selamat
1.6.2
Literasi: 3.6.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat berbicara berdasarkan gambar dan
maklumat yang diperoleh.
: 1. meneliti gambar
2. menulis ayat
3. membaca ayat
:
Nilai: bertanggungjawab
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat berbicara berdasarkan gambar dan maklumat.
orang murid diberi bimbingan.

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

4 Waspada Selalu
Unit 12 Melintas dengan Selamat
1.6.2
Literasi: 3.6.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat berbicara berdasarkan gambar dan
maklumat yang diperoleh.
1. membaca dan meneliti
2. menulis maklumat
3. membentang
Nilai: bertanggungjawab
kad-kad imbasan
B3 DL1 E2
/22 orang murid dapat mencapai objektif.
orang murid diberi bimbingan.

4 Waspada Selalu
Unit 12 Melintas dengan Selamat
2.2.2
Literasi: 3.2.4
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca dan menulis frasa yang
mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata dengan tepat.
: 1. membaca
2. memahami maksud frasa
3. membuat latihan BLA halaman 60
:
Nilai: hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat menulis frasa dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.

:
:
:
:
:

4 Waspada Selalu
Unit 12 Melintas dengan Selamat (Lintasan Undan)
3.5.2
Literasi: 2.4.3
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat mencatat maklumat tentang cara melintas
jalan dengan tepat.
: 1. membaca petikan
2. mencatat maklumat penting

BM
2B

BM
2B

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

3. membentang
:
Nilai: berwaspada
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat mencatat maklumat tentang cara melintas jalan.
orang murid diberi bimbingan.

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

:
:
:
:

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

4 Waspada Selalu
Unit 12 Melintas dengan Selamat (Cara Menunggang Basikal)
4.3.2
Literasi: 2.3.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca ayat dengan sebutan yang
betul sambil melakukan aksi yang tepat.
1. membaca petikan
2. memperlakukan aksi
3. membuat latihan
Nilai: berwaspada
kad-kad imbasan
B1 DT1 E1, B3 DL1E2, B2 DB1 E1, B5 DB1 E1
/22 orang murid dapat mencapai objektif.
orang murid diberi bimbingan.

4 Waspada Selalu
Unit 12 Melintas dengan Selamat (Kata Tanya)
5.1.7
Literasi: 1.4.4
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menyebut kata tanya dan membina ayat
kata tanya dengan tepat.
: 1. membaca petikan
2. memahami maksud kata tanya.
3. membuat latihan
:
Nilai: hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membina ayat kata tanya dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

:
:
:
:
:

5 Hidup Bersatu Padu


Unit 13 Cantiknya Kolam Kami
1.6.2
Literasi: 5.1.3
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menyampaikan maklumat dengan ayat
yang betul.
: 1. berbincang dan membaca
2. mengumpul dan mencatat maklumat
3. membentangkan maklumat
:
Nilai: hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat menyampaikan maklumat dengan ayat yang betul.
orang murid diberi bimbingan.

:
:
:
:
:

5 Hidup Bersatu Padu


Unit 13 Cantiknya Kolam Kami
1.6.2
Literasi: 5.1.3
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat memahami dan menggunakan kata ganti
nama diri dengan betul semasa berbicara.
: 1. membaca dan memahami petikan
2. membina ayat
3. membaca ayat
:
Nilai: hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat memahami & menggunakan kata ganti nama diri dgn betul.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:

5 Hidup Bersatu Padu


Unit 13 Cantiknya Kolam Kami
1.6.2
Literasi: 5.1.3
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat memahami dan menggunakan ayat
yang sesuai berpandukan gambar.
: 1. membaca petikan.
2. menulis ayat berpandukan gambar.
3. memahami penggunaan kata ganti nama.
:
Nilai: hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat memahami & menggunakan ayat yang sesuai.
orang murid diberi bimbingan.

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

:
:
:
:

5 Hidup Bersatu Padu


Unit 13 Cantiknya Kolam Kami
3.6.1
Literasi: .1.6.2
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menulis ayat berdasarkan frasa untuk
menyampaikan maklumat dengan tepat.
1. membaca petikan.
2. memahami maksud frasa.
3. menulis ayat
Nilai: hormat-menghormati
kad-kad imbasan
B2 DT1 E3
/22 orang murid dapat menulis ayat dengan tepat.

orang murid diberi bimbingan.


BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK

:
:
:
:
:

5 Hidup Bersatu Padu


Unit 13 Cantiknya Kolam Kami
2.2.3
Literasi: 4.3.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca dan memahami ayat majmuk
dalam dialog dengan betul.
: 1. membaca dan memahami
2. membaca ayat majmuk
3. membuat buku aktiviti
:
Nilai: hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membaca dan memahami ayat majmuk dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:

5 Hidup Bersatu Padu


Unit 13 Cantiknya Kolam Kami
3.6.2
Literasi: 4.4.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat melafazkan pantun dua kerat dengan
sebutan yang betul.
: 1. membaca
2. memahmai maksud
3. membuat latihan BLA
:
Nilai: bertanggungjawab
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat melafazkan pantun dengan sebutan yang betul.
orang murid diberi bimbingan.

:
:
:
:
:

5 Hidup Bersatu Padu


Unit 14 Majlis Hari Lahir Datuk
1.4.1
Literasi: 3.2.7
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat berbual berpandukan gambar dengan
tepat.
: 1. membaca
2. memahmai maksud
3. membina ayat
:
Nilai: berterima kasih
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat berbual berpandukan gambar dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:

5 Hidup Bersatu Padu


Unit 14 Majlis Hari Lahir Datuk
2.4.1
Literasi: 1.4.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca ayat penyata dan membina
ayat yang tepat.
: 1. membaca
2. bersoal jawab
3. membuat latihan BLA
:
Nilai: kerajinan

BM
2B

BBM
P. Formatif
Impak

: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membina ayat dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

5 Hidup Bersatu Padu


Unit 14 Majlis Hari Lahir Datuk
3.6.2
Literasi: 4.4.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menggunkan bahasa yang santun untuk
menyampaikan maklumat dengan tepat.
: 1. membaca
2. mengisi jawapan
3. membuat latihan
:
Nilai: kasih sayang
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat menyampaikan maklumat dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:

5 Hidup Bersatu Padu


Unit 14 Majlis Hari Lahir Datuk
5.2.1
Literasi: 3.3.3
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menjawab soalan berdasarkan gambar
dengan tepat.
: 1. membaca
2. mamahami
3. menulis jawapan
:
Nilai: hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat menyampaikan maklumat dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:

5 Hidup Bersatu Padu


Unit 15 Jamuan di Rumah Amin
5.2.1
Literasi: 3.3.3
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat memahami dan menyebut frasa dengan
tepat.
: 1. membaca
2. memahami
3. membuat latihan
:
Nilai: hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat memahami dan menyebut frasa dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:

5 Hidup Bersatu Padu


Unit 15 Jamuan di Rumah Amin
3.7.1
Literasi: 2.6.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menyeranaikan kosa kata dengan tepat
dan membina ayat dengan tepat.
: 1. membaca
2. memahami
3. menjawab soalan

BM
2B

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

:
Nilai: kerjasama
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat menyeranaikan kosa kata dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

5 Hidup Bersatu Padu


Unit 15 Jamuan di Rumah Amin
3.7.1
Literasi: 2.6.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat melengkapkan cerita dengan perkataan
berdasrakan gambar dengan tepat.
: 1. membaca perkataan.
2. meneliti dan menulis
3. membaca ayat
:
Nilai: hemah tinggi
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat melengkapkan cerita dengan perkataan berdasarkan gambar.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:

5 Hidup Bersatu Padu


Unit 15 Jamuan di Rumah Amin
2.3.2
Literasi: 1.7.2
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca pelbagai jenis ayat dengan
sebutan yang betul dan tanda bacaan yang betul.
: 1. membaca
2. memahami maksud perkatan
3. menjawab soalan dan membuat BA halaman 75.
:
Nilai: hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membaca pelbagai jenis ayat dengan sebutan yang betul.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:
:

5 Hidup Bersatu Padu


Unit 15 Jamuan di Rumah Amin
2.3.2
Literasi: 1.7.2
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca seni kata lagu dengan tepat.
1. membaca
2. memahami maksud perkatan
3. mengasingkan perkataan vokal berganding dan diftong.
:
Nilai: hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat mencapai objektif pembelajaran.
orang murid diberi bimbingan.

:
:
:
:
:

5 Hidup Bersatu Padu


Unit 15 Jamuan di Rumah Amin (Kerja Yang Berat Menjadi Ringan)
4.1.1
Literasi: 3.2.4
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca teks dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
: 1. membaca
2. memahami maksud petikan

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

3. menyatakan nilai murni


:
Nilai: bekerjasama
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat mencapai objektif pembelajaran.
orang murid diberi bimbingan.

n gambar.

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

:
:
:
:
:

6 Budaya Malaysia
Unit 16 Seronoknya Bermain Yoyo Cina
1.3.1
Literasi: 3.2.6
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat bercerita tentang gambar dengan
tepat.
: 1. meneliti gambar
2. membaca dan bercerita
3. membuat latihan BLA
:
Nilai: hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat mencapai objektif pembelajaran.
orang murid diberi bimbingan.

:
:
:
:
:

6 Budaya Malaysia
Unit 16 Seronoknya Bermain Yoyo Cina
1.3.1
Literasi: 3.2.6
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat memahami dan memberikan respons
secara lisan dengan tepat.
: 1. membaca
2. memahami petikan
3. menjawab soalan
:
Nilai: bertanggungjawab
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat mencapai objektif pembelajaran.
orang murid diberi bimbingan.

:
:
:
:
:

6 Budaya Malaysia
Unit 16 Seronoknya Bermain Yoyo Cina
1.3.1
Literasi: 3.2.6
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat memahami dan menulis ayat majmuk
dengan tepat.
: 1. membaca
2. memahami petikan
3. membuat latihan
:
Nilai: hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat menulis ayat dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:

6 Budaya Malaysia
Unit 16 Seronoknya Bermain Yoyo Cina
2.4.1
Literasi: 3.3.4
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membina dan menulis ayat tunggal dan
ayat majmuk berpandukan gambar.
: 1. membaca
2. menyatakan idea utama
3.mencatatkan ayat tunggal dan ayat majmuk.
:
Nilai: kerajinan
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan tepat.

orang murid diberi bimbingan.


BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

:
:
:
:
:

6 Budaya Malaysia
Unit 16 Seronoknya Bermain Yoyo Cina
2.4.1
Literasi: 3.3.4
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca teks pengumuman dengan kuat
dan lancar serta sebutan dan intonasi yang betul.
: 1. meneliti gambar.
2. membaca teks
3. melengkapkan ayat
:
Nilai: hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membaca teks pengumuman dengan sebutan yang betul.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:

6 Budaya Malaysia
Unit 16 Seronoknya Bermain Yoyo Cina
3.7.2
Literasi: 2.3.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca teks dengan
sebutan dan intonasi yang betul.
: 1. membaca
2. mamahami
3. mengisi tempat kosong
:
Nilai: hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membaca teks dengan sebutan & intonasi yang betul.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:

6 Budaya Malaysia
Unit 16 Seronoknya Bermain Yoyo Cina
5.3.1
Literasi: 2.2.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat mengenal pasti ayat dasar dalam teks
dengan tepat.
: 1. membaca dan memahami perkataan
2. menyatakan kata diftong dan vokal berganding
3. membuat latihan
:
Nilai: hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat mencapai objektif pembelajaran.
orang murid diberi bimbingan.
:
:
:
:
:

6 Budaya Malaysia
Unit 17 Segak dan Bergaya
5.3.1
Literasi: 2.2.1
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca dan memahami perkataan
dalam ayat dengan tepat.
: 1. membaca
2. memahami ayat
3. menjawab soalan
:
Nilai: hormat-menghormati
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat mencapai objektif pembelajaran.

orang murid diberi bimbingan.


BM
2B

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif
Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

BM
2B

:
:
:
:
:

6 Budaya Malaysia
Unit 17 Segak dan Bergaya
1.3.2
Literasi: 3.3.3
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membina dan menulis jawapan dengan
tepat
: 1. meneliti gambar.
2. menyatakan perkataan berkaitan gambar.
3. membina ayat
:
Nilai: kepercayaan kepada tuhan
: kad-kad imbasan
:
:
/22 orang murid dapat membina dan menulis jawapan dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.

Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
P. Formatif
Impak

:
:
:
:

6 Budaya Malaysia
Unit 17 Segak dan Bergaya
1.3.2
Literasi: 3.3.3
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menulis jawapan berpandukan gambar
dengan tepat.
1. meneliti gambar.
2. menyatakan jawapan
3. menulis jawapan
Nilai: kepercayaan kepada tuhan
kad-kad imbasan
B1 DT1 E3, B2 DB1 E1
/22 orang murid dapat membina dan menulis jawapan dengan tepat.
orang murid diberi bimbingan.

PKJR
3

Masa
Tema
Tajuk
FU
Objektif

:
:
:
:
:

Aktiviti

EMK
BBM
Impak

:
:
:

Keputusan Untuk melintas dengan Selamat


Melintas Dengan Selamat
2.2 Aras 1(i)
FS: 10.1 Aras 1(i)
PKJR: 7.1.8
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menyatakan langkah keselamatan
untuk menangani situasi melintas yang sukar atau rumit.
1. Berbincang
2. Menulis
3. Membentang
TMK : Nilai:berhati-hati, rasional, bekerjasama
kad-kad imbasan, kad gambar
/22 orang murid dapat menyatakan langkah keselamatan untuk melintas.
orang murid diberi bimbingan.