Anda di halaman 1dari 2

SENARAI TUGAS PEGAWAI SUKAN (S41)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Merancang dan menguruskan perjalanan pertadbiran Unit sukan


Bertanggungjawab tentang perhubungan surat dalam semua perkara berhubung dengan urusan
Unit Sukan.
Merancang serta membuat hubungan dengan badan-badan sukan luar bagi tujuan mengadakan
aktiviti secara usahasama.
Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk semua aktiviti
Merancang dan mengurus pembelian peralatan sukan
Menjadi penasihat kepada kelab dan persatuan dalaman
Mengurus penubuhan pasukan-pasukan UiTM Sarawak
Merancang, mengatur serta mengelolakan latihan-latihan pasukan UiTM Sarawak
Menghadiri mesyuarat badan-badan sukan luar berhubung dengan kegiatan sukan pelajar dan
staf
Menghadiri mesyuarat pengurusan dalaman serta lain-lain mesyuarat ahli jawatankuasa
Menghadiri mesyuarat ketua-ketua Unit Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Mengawas serta menemani pemain-pemain semasa membuat perlawanan dan lawatan luar
kampus
Menyediakan belanjawan tahunan Unit Sukan
Menyedia anggaran perbelanjaan untuk aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi
Menyediakan laporan bulanan dan tahunan
Mengurus dan mengelola kejohanan-kejohanan antara Institut Pengajian Tinggi dan Swasta
Merancang dan mengurus latihan kejurulatihan dan kepegawaian untuk staf dan pelajar
Merancang, mengelolakan anchor event Unit Sukan dan Universiti
Mengurus dan menilai Laporan Prestasi staf Unit Sukan
Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Timbalan Pengarah Hal Ehwal dan Alumni dan
Pengarah Kampus

Tugas Am
1. Menjalankan tugas-tugas diarahkan oleh Timbalan Pengarah HEP dan Pengarah dari masa ke
semasa.