Anda di halaman 1dari 2

Rabu

TAHUN 4
0730 0830
8/7/2015

SAINS

BILANGAN MURID:
23

TAHUN 2
1100 1200
8/7/2015

DUNIA SENI
VISUAL

BILANGAN MURID:
26

Tema / Topik : Sains Hayat/ Proses hidup Tumbuhan


Standard Pembelajaran : 6.6.1,6.6.2,6.6.3,6.6.4
Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
1. Menyatakan jisim ialah kuantiti jirim dalam sesuatu objek
2. Mengenal pasti alat pengukur jisim seperti neraca tuas atau neraca tiga
palang.
3. Menyatakan unit piawai jisim dalam system metrik ialah miligram (mg),
gram (g) dan kilogram (kg).
4. Menggunakan kaedah yang betul bagi mengukur jisim suatu objek dengan
menggunakan alat dan unit piawai yang sesuai.
Aktiviti:
1) Guru mengedarkan bahan
2) Murid merujuk kertas lembaran arahan
3) Murid melakukan eksperimen
4) Guru membuat refleksi
EMK : Kreativiti
Nilai : Berusaha
BBB : lcd,video
Pentaksiran:
KBAT/ i-THINK : mengelas dan membanding beza
Refleksi :

Tema / Topik : Menggambar / Lukisan


Standard Pembelajaran : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
i)
Menghasilkan lukisan menggunakan oil pastel
ii)
Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
iii)
Membuat apresiasi terhadap karya.
Aktiviti:
1) Guru menjelaskan unsur-unsur seni dan teknik-teknik dalam seni lukisan.
2) Guru menunjukkan cara menghasilkan lukisan menggunakan oil pastel
3) Aktiviti : Murid menghasilkan karya watak animasi
4) Apresiasi : Murid membentangkan hasil karya di kelas.
EMK : Kreativiti
Nilai : Berusaha
BBB : Media kering spt pensel warna, pensel, soft pastel, oil pastel
Pentaksiran:
Refleksi :

TAHUN 2
1200 1230
8/7/2015

Tema / Topik : Unit 1/ Latihan Pic / Nyanyian


Standard Pembelajaran : 1.2.1
Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
i)
Memainkan perkusi dengan mengikut detik yang betul

DUNIA SENI MUZIK

Aktiviti:
1) Mendengar dan mengajuk bunyi yang dimainkan.
2) Menyanyi irama lagu rngkas dengan perkusi yang betul.
3) Menyalin lagu di dalam buku latihan.

BILANGAN MURID:
26

EMK : Kreativiti
Nilai : Gigih berlatih
BBB : CD lagu, buku nota laptop, pembesar suara
Pentaksiran:
Refleksi :

** ganti kursus