Anda di halaman 1dari 1

NAMA : __________________________ KELAS : _________

N G G I T M A L A Y S I A J K E

TEKA SILANG KATA MATEMATIK TAHAP 1

T
U
F
D
G
A
C
A
A
M
H
K
U
D
C
E
C
H
C

U
D
S
E
G
I
E
M
P
A
T
X
C
U
W
C
X
N
S

J
A
A
H
A
R
U
N
M
S
A
K
D
A
U
E
B
C
G

U
T
T
D
C
X
A
F
A
A
M
A
A
P
A
G
I
H
C

H
U
U
X
F
A
H
U
R
B
B
N
S
U
G
B
N
B
X

B
K
E
H
A
D
E
R
V
A
A
O
D
L
A
W
F
A
T

E
T
X
J
S
A
D
Z
F
H
H
K
M
U
G
A
S
H
F

L
Y
H
A
V
G
G
S
U
I
O
V
H
H
Z
Z
G
A
H

A
F
M
D
C
J
A
N
U
A
R
I
E
E
S
C
B
G
Z

S
G
A
D
N
A
X
X
E
L
B
X
H
M
A
M
N
I
W

L
H
L
A
A
V
C
N
Z
J
N
E
M
P
S
A
B
H
N

Z
J
A
F
A
R
B
A
G
W
M
Y
H
A
U
J
I
B
M

D
R
M
S
S
A
V
G
X
G
F
A
S
T
T
D
A
D
B

U
E
O
D
N
K
E
A
U
E
F
F
B
I
Z
U
H
K
S

A
S
U
F
J
A
M
T
A
N
G
A
N
O
A
A
X
A
C

H
C
C
K
B
G
F
A
E
M
D
R
I
S
U
P
I
E
I

W
S
H
A
T
A
H
W
X
E
F
W
U
E
U
U
A
D
N

E
C
A
R
A
T
U
S
A
X
I
S
G
I
Z
L
A
B
B

U
N
B
J
N
U
G
E
C
A
R
F
I
F
K
U
B
U
S

P
E
R
P
U
L
U
H
A
N
F
C
A
Z
C
H
U
E
Z

PEMBAYANG SILANG KATA


1. Mata wang Malaysia
2. Bentuk buku tulis
3. 2 + 2 + 2 = 3 x _?_ = 6
4. Bulan pertama setiap tahun
5. 10 + 10 = __?__
6. Waktu tidur
7. 50 sen + 50 sen = RM __?__
8. 0 . 0 1 = sifar ___?___ sifar satu
9. Sehari bersamaan dengan __?__ jam
10. Bentuk kotak
11. Waktu pergi sekolah
12. Alat untuk melihat masa
13. Simbol +
14. 25 - 8 = __?__
15. 4 683 , nilai tempat ?
SLOGAN KATA :
Saya suka belajar matematik kerana ____________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
( Tidak lebih daripada 10 perkataan )