Anda di halaman 1dari 1

Tema

1 : Keluarga Sejahtera
Unit
3 : Keluarga Yang Berjaya
Tajuk
Pendorong kejayaan
Standard pembelajaran
3.3.3
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Melengkapkan kembara kata dengan perkataan yang sesuai dan tepat.
2) Memilih perkataan berimbuhan apitan yang tepat berdasarkan senarai yang diberikan.
Aktiviti
1) Guru membimbing murid melengkapkan kembara kata dengan perkataan yang sesuai
berdasarkan panduan yang diberikan.
2) Murid menghasilkan kembara kata mengikut kreativiti masing-masing.
3) Guru memberikan senarai perkataan berimbuhan kepada murid.
4) Murid diminta menyenaraikan perkataan yang berimbuhan apitan berdasarkan senarai yang
diberikan.
Sistem bahasa
Perkataan seerti, perkataan berimbuhan apitan
Nilai
Kerjasama, rajin
Refleksi
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan
Seni 3k
Tema
Alam semula jadi
Bidang
Menggambar (Kolaj)
Tajuk
Kumbang Ladybird
Standard pembelajaran
1.1.1,1.1.2,1.2.1,1.2.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.4.1,1.4.2
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada kolaj.
2) Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.
3) Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan
Aktiviti
1) Guru mempamerkan gambar serangga.
2) Guru menyatakan definisi kolaj.
3) Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan.
4) Guru menunjukkan cara melakar rupa kumbang ladybird dan menunjukkan cara membuat
kolaj kumbang ladybird.
5) Murid menghasilkan kolaj dengan bimbingan guru.
6) Murid mempamerkan karya masing-masing.
EMK
Keusahawanan, kreativiti dan inovasi.
Refleksi
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan
Seni 4m
Tema
Alam semula jadi
Bidang
Menggambar
Tajuk
Dam Ular
Standard pembelajaran
1.1.1,1.1.2,1.2.1,1.2.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.4.1,1.4.2
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual, media, serta
proses dan teknik dalam penghasilan lukisan secara kreatif
2) Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan
Aktiviti
1) Guru menunjukkan gambar ular serta contoh lukisan
2) Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan.
3) guru menunjukkan cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan garisan untuk
menimbulkan pelbagai bentuk, ton warna, dan jalinan.
4) Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru.
5) Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti masing-masing.
6) Murid mempamerkan karya masing-masing.
EMK
Keusahawanan, kreativiti dan inovasi.
Refleksi
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan