Anda di halaman 1dari 10

Buku teks ms 6: 5.1.

1
Tema
1 : Keluarga Sejahtera
Unit
1: Adikku Baru Lahir
Tajuk
Kata Nama Am
Standard pembelajaran
5.1.1
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Memahami dan menggunakan kata nama am tidak hidup institusi dengan betul mengikut konteks.
2) Membina ayat berdasarkan kata nama am tidak hidup institusi dengan struktur ayat yang betul.
Aktiviti
1) Guru memberi penerangan kepada murid tentang kata nama am tidak hidup institusi.
2) Guru membimbing murid membaca maklumat yang terdapat dalam teks.
3) Murid menyenaraikan kata nama am tidak hidup institusi yang terdapat dalam teks.
4) Murid diminta membina ayat berdasarkan kata nama am tidak hidup institusi.
5) Murid berbicara menggunakan penanda wacana
Sistem bahasa
Kata Nama Am
Nilai
Bertanggungjawab
Refleksi
pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana perhimpunan. Pengajaran dan
pembelajaran akan dijalankan pada waktu akan datang.
Ksjd
Tema
1 : Keluarga Sejahtera
Unit
1: Adikku Baru Lahir
Tajuk
Kata Nama Am
Standard pembelajaran
5.1.1
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Memahami dan menggunakan kata nama am tidak hidup institusi dengan betul mengikut konteks.
2) Membina ayat berdasarkan kata nama am tidak hidup institusi dengan struktur ayat yang betul.
Aktiviti
1) Guru memberi penerangan kepada murid tentang kata nama am tidak hidup institusi.
2) Guru membimbing murid membaca maklumat yang terdapat dalam teks.
3) Murid menyenaraikan kata nama am tidak hidup institusi yang terdapat dalam teks.
4) Murid diminta membina ayat berdasarkan kata nama am tidak hidup institusi.
5) Murid berbicara menggunakan penanda wacana
Sistem bahasa
Kata Nama Am
Nilai
Bertanggungjawab
Refleksi
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __ orang murid
berjaya mencapai objektif dengan bimbingan

3k rabu 21/1
Tema
1 : Keluarga Sejahtera
Unit
1: Adikku Baru Lahir
Tajuk
Sayang Semua
Standard pembelajaran
4.1.1, 1.4.1
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Menyebut mesej yang terdapat dalam lirik lagu Sayang Semua.
2) Bercerita tentang keluarga masing-masing
Aktiviti
1) Guru membimbing murid menyebut dan menyatakan mesej daripada lirik lagu.
2) Murid diminta bertutur tentang perasaan sayang akan keluarga dalam pelbagai situasi secara bertatasusila
berdasarkan lirik lagu.
3) Murid diminta menyebut mesej yang terdapat dalam lirik lagu.
4) Murid diminta bercerita tentang keluarga masing-masing.
Sistem bahasa
Sebutan dan intonasi
Nilai
Hormat-menghormati, kasih sayang
Refleksi
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __ orang murid
berjaya mencapai objektif dengan bimbingan
Khamis 3k 22/1
Tema
1 : Keluarga Sejahtera
Unit
2 : Lawatan Keluarga
Tajuk
Percutian Rajan
Standard pembelajaran
1.3.1, 5.1.3
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Memberikan respons secara lisan terhadap ayat perintah jenis permintaan dan ayat perintah jenis suruhan
dengan betul.
2) Membuat simulasi secara berkumpulan berdasarkan dialog yang telah lengkap.
Aktiviti
1) Guru membimbing murid memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan
panggilan dengan betul.
2) Murid diminta memberikan respons secara lisan terhadap ayat perintah jenis permintaan dan ayat perintah
jenis suruhan yang diberikan oleh guru.
3) Secara berkumpulan, murid diminta membuat simulasi berdasarkan dialog yang telah lengkap.
4) Murid berbincang di dalam kumpulan.
5) Secara berkumpulan, murid tampil ke hadapan mempersembahkan simulasi mereka berdasarkan dialog
yang telah lengkap.
Sistem bahasa
Ayat perintah jenis suruhan dan ayat perintah jenis permintaan
Nilai
Hemah tinggi
Refleksi
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __ orang murid
berjaya mencapai objektif dengan bimbingan
Jumaat 23/1 3k
Tema
1 : Keluarga Sejahtera
Unit
2 : Lawatan Keluarga
Tajuk
Zoo Mini Taman Teruntum
Standard pembelajaran
2.2.2, 1.4.1
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Mengenal pasti dan menyebut frasa yang mengandungi diftong dan vokal berganding dengan sebutan yang
betul.
2) Bercerita tentang pengalaman mereka melawat ke zoo.
Aktiviti
1) Guru membimbing murid membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong dan vokal berganding
dengan sebutan yang betul.
2) Guru membimbing murid bertutur berdasarkan dialog menggunakan frasa yang betul bertatasusila.
3) Murid diminta mengenalpasti dan menyebut frasa yang mengandungi diftong dan vokal berganding yang
terdapat di dalam teks.
4) Murid diminta berceritang tentang kepada guru tentang pengalaman mereka melawat zoo.
Sistem bahasa
Diftong, vokal berganding
Nilai
Kasih sayang
Refleksi
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __ orang murid
berjaya mencapai objektif dengan bimbingan

Isnin 26/1
Tema
1 : Keluarga Sejahtera
Unit
2 : Lawatan Keluarga
Tajuk
Tapir
Standard pembelajaran
3.3.3, 2.3.2
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Menulis jawapan soalan pemahaman dengan betul.
2) Menyenaraikan lima nama haiwan yang terdapat di zoo
Aktiviti
1) Guru membimbing murid membaca ayat berpola FN + FN, FN + FK, FN + FA dan FN + FS
2) Murid diminta menulis jawapan soalan pemahaman.
3) Murid diminta menyenaraikan lima nama haiwan yang terdapat di zoo.
Sistem bahasa
Ayat
Nilai
Kasih sayang
Refleksi
Selasa 27/1
Tema
1 : Keluarga Sejahtera
Unit
2 : Lawatan Keluarga
Tajuk
Tapir
Standard pembelajaran
3.3.3, 2.3.2
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Menulis jawapan soalan pemahaman dengan betul.
2) Menyenaraikan lima nama haiwan yang terdapat di zoo
Aktiviti
1) Guru membimbing murid membaca ayat berpola FN + FN, FN + FK, FN + FA dan FN + FS
2) Murid diminta menulis jawapan soalan pemahaman.
3) Murid diminta menyenaraikan lima nama haiwan yang terdapat di zoo.
Sistem bahasa
Ayat
Nilai
Kasih sayang
Refleksi
4m bm jumaat
Tema
1 : Keluarga Sejahtera
Unit
2 : Menjamu Keluarga dan Rakan
Tajuk
Majlis Makan yang Meriah
Standard pembelajaran
3.2.7
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Menulis teks yang bercetak warna dalam bentuk tulisan berangkai.
2) Menceritakan tentang gambar yang ditonton.
Aktiviti
1) Guru membimbing murid membaca teks.
2) Murid diminta menyatakan maksud ayat yang berwarna merah.
3) Murid diminta menulis teks yang bercetak warna dalam bentuk tulisan berangkai.
4) Murid diminta menceritakan gambar yang ditonton.
Sistem bahasa
Ayat
Nilai
Menghargai
Refleksi
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan

Rabu 28/1 3k
Tema
: 1 : Keluarga Sejahtera
Unit
: 2 : Lawatan Keluarga
Tajuk
: Melawat ke Taman Alam
Standard pembelajaran
: 5.1.2,1.5.1
Standard Pembelajaran Linus : 1.1
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Membina ayat menggunakan kata nama khas hidup bukan manusia dengan betul.
2) Menyebut kata nama khas hidup bukan manusia dengan sebutan yang betul dan jelas.
Objektif LINUS
Murid berupaya menyebut dan membaca perkataan suku kata terbuka
dengan sebutan yang betul.
Aktiviti
1) Guru membimbing murid menyebut kata nama khas hidup bukan manusia yang terdapat
dalam teks.
2) Murid dibimbing bercerita tentang kunjungan Bavani ke Taman Alam Kuala Selangor
menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
3) Murid diminta membina ayat menggunakan kata nama khas hidup bukan manusia dengan
betul.
4) Murid diminta melukis sejenis haiwan pilihan mereka.
Aktiviti LINUS
1) Guru menunjukkan kad gambar, murid menyebut perkataan.
2) Guru membimbing murid menyebut dan membaca perkataan suku kata terbuka dengan
sebutan yang betul.
Sistem bahasa
Kata nama khas hidup bukan manusia
Nilai
Kasih sayang
Refleksi
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.
Refleksi LINUS
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.
Khamis 29/1
Tema
1 : Keluarga Sejahtera
Unit
3 : Keluargaku di Sarawak
Tajuk
Lawatan ke Rumah Nenek
Standard pembelajaran
1.3.2,3.3.3
Standard Pembelajaran Linus : 1.1
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Bersoal jawab tentang cerita yang diperdengarkan oleh guru dengan betul.
2) Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan jawapan yang betul.
Objektif LINUS
Murid berupaya mengeja, membaca dan memahami perkataan suku kata
terbuka dengan betul.
Aktiviti
1) Guru membimbing murid memberikan respons secara bersoal jawab.
2) Murid diminta menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu di dalam buku
tulis.
3) Murid diminta bersoal jawab tentang cerita yang diperdengarkan oleh guru.
4) Murid diminta bercerita tentang pengalaman mereka bercuti dengan keluarga.
Aktiviti LINUS
1) Guru menunjukkan 4 keping kad perkataan kepada murid. Guru membimbing murid
membaca dan mengeja perkataan mengikut suku kata.
2) Murid diminta menyebut perkataan dengan sebutan yang betul.
Sistem bahasa
Kosa kata
Nilai
Kasih sayang
Refleksi
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.
Refleksi LINUS
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.

Jumaat 30/1 bm 3k
Tema
1 : Keluarga Sejahtera
Unit
3 : Keluargaku di Sarawak
Tajuk
Legenda Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang
Standard pembelajaran
2.2.3, 4.2.1
Standard Pembelajaran Linus : 1.2
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Membaca dan menyatakan maksud ayat yang dicetak berwarna dengan betul.
2) Menyebut tajuk cerita rakyat yang lain yang diketahui oleh mereka.
Objektif LINUS
Murid berupaya menulis perkataan suku kata terbuka dengan betul
Aktiviti
1) Guru membimbing murid membaca cerita Legenda Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang.
2) Murid dibimbing mengujarkan ayat yang terdapat dalam teks dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas serta mimic muka yang sesuai.
3) Murid diminta membaca dan menyatakan maksud ayat yang dicetak berwarna.
4) Murid diminta menyebut tajuk cerita rakyat yang lain yang diketahui oleh mereka.
Aktiviti LINUS
1) Murid diminta menekap perkataan dan mewarnakannya dengan menggunakan pensel atau
warna.
2) Murid dibimbing oleh guru mengeja dan membatangkan perkataan yang telah ditulis dengan
betul.
Sistem bahasa
Sebutan dan intonasi
Nilai
Menghargai
Refleksi
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.
Refleksi LINUS
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.
Rabu 3/2 3k bm
Tema
1 : Keluarga Sejahtera
Unit
3 : Keluargaku di Sarawak
Tajuk
Buah-buahan di Sarawak
Standard pembelajaran
2.2.3, 4.2.1
Standard Pembelajaran Linus
: 1.3
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk yang diberikan oleh guru dengan betul dan kemas.
2) Membaca pelbagai jenis pola ayat dengan kuat, lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.
Objektif LINUS
Murid berupaya membaca dan memahami ayat tunggal yang
mengandungi perkataan bersuku kata terbuka dengan betul.
Aktiviti
1) Guru membimbing murid membaca pelbagai jenis pola ayat dengan kuat, lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.
2) Murid dibimbing mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan.
3) Murid diminta menulis ayat tunggal dan ayat majmuk yang diberikan oleh guru dalam satu
perenggan dengan betul dan kemas.
4) Murid diminta menyenaraikan makanan tradisional yang terdapat di tempat mereka.
Aktiviti LINUS
1) Guru mempamerkan kad ayat kepada murid. Murid diminta membaca mengikut bacaan
guru.
2) Murid diminta mengajuk bacaan ayat tunggal yang didengar
Sistem bahasa
Ayat tunggal dan ayat majmuk
Nilai
Kesyukuran
Refleksi
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.
Refleksi LINUS
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.

Isnin 2/2 bm 3k
Tema
1 : Keluarga Sejahtera
Unit
3 : Keluargaku di Sarawak
Tajuk
Buah-buahan di Sarawak
Standard pembelajaran
2.2.3, 4.2.1
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk yang diberikan oleh guru dengan betul dan kemas.
2) Membaca pelbagai jenis pola ayat dengan kuat, lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.
Aktiviti
1) Guru membimbing murid membaca pelbagai jenis pola ayat dengan kuat, lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.
2) Murid dibimbing mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan.
3) Murid diminta menulis ayat tunggal dan ayat majmuk yang diberikan oleh guru dalam satu
perenggan dengan betul dan kemas.
4) Murid diminta menyenaraikan makanan tradisional yang terdapat di tempat mereka.
Sistem bahasa
Ayat tunggal dan ayat majmuk
Nilai
Kesyukuran
Refleksi

Khamis 4/2 bm 3k
Tema
1 : Keluarga Sejahtera
Unit
3 : Keluargaku di Sarawak
Tajuk
Kata Ganti Nama Diri Merujuk Gelaran Dan Panggilan
Standard pembelajaran
5.1.3,1.4.2
Standard Pembelajaran Linus
: 1.3
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Membina ayat menggunakan kata ganti nama diri merujuk gelaran dan panggilan dengan
betul.
2) Berbual menggunakan kata ganti nama diri merujuk panggilan dengan tepat secara
bertatasusila.
Objektif LINUS
Murid berupaya membaca dan memahami ayat tunggal yang
mengandungi perkataan bersuku kata terbuka dengan betul.
Aktiviti
1) Guru membimbing murid memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk
gelaran dan panggilan dengan betul.
2) Murid diminta berbual menggunakan kata ganti nama diri merujuk panggilan dengan tepat
secara bertatasusila.
3) Murid diminta membina ayat menggunakan kata ganti nama diri merujuk gelaran dan
panggilan dengan betul.
4) Murid diminta membuat simulasi membeli tiket secara berpasangan.
Aktiviti LINUS
1) Guru mempamerkan kad ayat kepada murid. Murid diminta membaca mengikut bacaan
guru.
2) Murid diminta mengajuk bacaan ayat tunggal yang didengar
Sistem bahasa
Kata ganti nama diri merujuk gelaran dan panggilan
Nilai
Hemah tinggi, kasih sayang
Refleksi
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.
Refleksi LINUS
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.

Jumaat 5/2 bm 3k
Tema
2 : Hidup Bermasyarakat
Unit
4 : Hari Mesra Taman Bestari
Tajuk
Jemputan Ke Mesyuarat Hari Mesra Taman Bestari 2013
Standard pembelajaran
1.3.3,3.5.1
Standard Pembelajaran Linus
1.4
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Melakonkan situasi dalam teks secara berpasangan dengan gaya bahasa dan sebutan yang
betul.
2) Mencatat maklumat pesanan mengikut susunan dengan betul dan tepat.
Objektif LINUS
Murid berupaya membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi
perkataan bersuku kata terbuka
Aktiviti
1) Guru membimbing murid berdialog secara berpasangan dengan memberikan respons yang
sesuai.
2) Murid diminta mencatatkan maklumat pesanan mengikut susunan dengan betul.
3) Murid diminta melakonkan situasi dalam teks secara berpasangan.
4) Murid diminta bercerita tentang aktiviti kemasyarakatan yang pernah diadakan di tempat
tinggal mereka.
Aktiviti LINUS
1) Guru mengedarkan beberapa keping kad perkataan kepada murid.
2) Murid dibimbing membina ayat tunggal yang mengandungi perkataan bersuku kata terbuka
dengan betul.
Sistem bahasa
Kata ganti nama diri merujuk gelaran dan panggilan
Nilai
Hemah tinggi, kasih sayang
Refleksi
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.
Refleksi LINUS
Murid ke kelas pemulihan LINUS. Pengajaran dan pembelajaran dibawa
pada waktu hadapan.
Selasa bm 3k
Tema
2 : Hidup Bermasyarakat
Unit
4 : Hari Mesra Taman Bestari
Tajuk
Mesyuarat Hari Mesra Taman Bestari
Standard pembelajaran
2.3.1, 3.4.1
Standard Pembelajaran Linus
1.4
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Membaca teks dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2) Mengimlak perkataan berimbuhan awalan dan akhiran yang dibaca oleh guru dengan betul.
Objektif LINUS
Murid berupaya membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi
perkataan bersuku kata terbuka
Aktiviti
1) Guru membimbing murid membaca teks dengan sebutan yang betul.
2) Murid diminta membaca teks dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
3) Murid dibimbing oleh guru mengimlak perkataan berimbuhan awalan dan akhiran yang
dibaca oleh guru.
4) Murid diminta menyatakan aktiviti yang boleh dilakukan pada majlis rumah terbuka.
Aktiviti LINUS
1) Guru mengedarkan beberapa keping kad perkataan kepada murid.
2) Murid dibimbing membina ayat tunggal yang mengandungi perkataan bersuku kata terbuka
dengan betul.
Sistem bahasa
Imbuhan awalan dan akhiran
Nilai
Bekerjasama, semangat bermasyarakat
Refleksi
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.
Refleksi LINUS
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.

Isnin bm 3k
Tema
2 : Hidup Bermasyarakat
Unit
4 : Hari Mesra Taman Bestari
Tajuk
Mesyuarat Hari Mesra Taman Bestari
Standard pembelajaran
2.3.1, 3.4.1
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Membaca teks dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2) Mengimlak perkataan berimbuhan awalan dan akhiran yang dibaca oleh guru dengan betul.
Aktiviti
1) Guru membimbing murid membaca teks dengan sebutan yang betul.
2) Murid diminta membaca teks dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
3) Murid dibimbing oleh guru mengimlak perkataan berimbuhan awalan dan akhiran yang
dibaca oleh guru.
4) Murid diminta menyatakan aktiviti yang boleh dilakukan pada majlis rumah terbuka.
Sistem bahasa
Imbuhan awalan dan akhiran
Nilai
Bekerjasama, semangat bermasyarakat
Refleksi
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.
Rabu bm 3k
Tema
2 : Hidup Bermasyarakat
Unit
4 : Hari Mesra Taman Bestari
Tajuk
Hari Mesra Taman Bestari
Standard pembelajaran
3.4.1,2.2.2
Standard Pembelajaran Linus
1.4
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Mendengar dan mengambil imlak perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan betul
dan tepat.
2) Membaca dan memahami frasa yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung dalam
teks yang berwarna biru dengan sebutan yang betul.
Objektif LINUS
Murid berupaya membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi
perkataan bersuku kata terbuka
Aktiviti
1) Guru membimbing murid membaca dan memahami frasa yang mengandungi digraf dan
konsonan bergabung dalam teks yang berwarna biru dengan sebutan yang betul.
2) Murid diminta mendengar dan mengambil imlak perkataan berimbuhan awalan dan akhiran
yang dicetak berwarna merah dalam buku latihan dan hijau dalam buku aktiviti.
3) Murid diminta berbincang tentang faedah mengadakan hari keluarga.
Aktiviti LINUS
1) Guru membimbing murid membina ayat tunggal berdasarkan kad perkataan yang
mengandungi suku kata terbuka.
2) Murid diminta menulis semula ayat tunggal yang telah dibina dengan susunan ayat yang
betul.
Sistem bahasa
Imbuhan awalan dan akhiran
Nilai
Hormat-menghormati, kasih sayang, semangat bermasyarakat
Refleksi
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.
Refleksi LINUS
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.

Khamis bm 3k
Tema
2 : Hidup Bermasyarakat
Unit
4 : Hari Mesra Taman Bestari
Tajuk
Hari Mesra Taman Bestari
Standard pembelajaran
3.4.1,2.2.2
Standard Pembelajaran Linus
1.4
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Mendengar dan mengambil imlak perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan betul
dan tepat.
2) Membaca dan memahami frasa yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung dalam
teks yang berwarna biru dengan sebutan yang betul.
Objektif LINUS
Murid berupaya membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi
perkataan bersuku kata terbuka
Aktiviti
1) Guru membimbing murid membaca dan memahami frasa yang mengandungi digraf dan
konsonan bergabung dalam teks yang berwarna biru dengan sebutan yang betul.
2) Murid diminta mendengar dan mengambil imlak perkataan berimbuhan awalan dan akhiran
yang dicetak berwarna merah dalam buku latihan dan hijau dalam buku aktiviti.
3) Murid diminta berbincang tentang faedah mengadakan hari keluarga.
Aktiviti LINUS
1) Guru membimbing murid membina ayat tunggal berdasarkan kad perkataan yang
mengandungi suku kata terbuka.
2) Murid diminta menulis semula ayat tunggal yang telah dibina dengan susunan ayat yang
betul.
Sistem bahasa
Imbuhan awalan dan akhiran
Nilai
Hormat-menghormati, kasih sayang, semangat bermasyarakat
Refleksi
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.
Refleksi LINUS
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.
Jumaat bm 3k
Tema
2 : Hidup Bermasyarakat
Unit
4 : Hari Mesra Taman Bestari
Tajuk
Kata Kerja Terbitan
Standard pembelajaran
5.1.4, 3.3.4
Standard Pembelajaran Linus
1.4
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Membina ayat menggunakan kata kerja terbitan dengan struktur ayat yang betul.
2) Menyebut aktiviti sukaneka yang pernah disertai mereka.
Objektif LINUS
Murid berupaya membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi
perkataan bersuku kata terbuka
Aktiviti
1) Guru membimbing murid membaca dan memahami kata kerja yang terdapat dalam teks.
2) Guru membimbing murid membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan kosa kata
dan bahan grafik dalam satu perenggan.
3) Murid diminta membina ayat menggunakan kata kerja terbitan yang dicetak warna.
4) Murid diminta menyebut aktiviti sukaneka yang pernah disertai oleh mereka.
5) Murid dalam kumpulan bermain aktiviti meniup belon.
Aktiviti LINUS
1) Guru membimbing murid membina ayat tunggal berdasarkan kad perkataan yang
mengandungi suku kata terbuka.
2) Murid diminta menulis semula ayat tunggal yang telah dibina dengan susunan ayat yang
betul.
Sistem bahasa
Kata kerja terbitan
Nilai
Hormat-menghormati, kasih sayang, semangat bermasyarakat
Refleksi
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.
Refleksi LINUS
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.

Isnin bm 3k
Tema
2 : Hidup Bermasyarakat
Unit
4 : Hari Mesra Taman Bestari
Tajuk
Jiran Bersatu
Standard pembelajaran
4.1.2, 3.2.7
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Menyebut dan menyanyi sambil beraksi mengikut lirik lagu.
2) Memberikan contoh aktiviti yang boleh diadakan bagi mewujudkan semangat bermasyarakat
di tempat tinggal mereka.
Aktiviti
1) Guru membimbing murid menyebut dan melakukan aksi bagi diksi yang dicetak berwarna
merah.
2) Guru membimbing menulis frasa yang dicetak berwarna biru dalam bentuk tulisan berangkai
yang betul.
3) Murid diminta menyebut dan menyanyi sambil beraksi mengikut lirik lagu.
4) Murid diminta memberikan contoh aktiviti lain yang boleh diadakan untuk mewujudkan
semangat bermasyarakat di tempat tinggal mereka.
Sistem bahasa
Kata kerja terbitan
Nilai
Hormat-menghormati, kasih sayang, semangat bermasyarakat
Refleksi
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.
Selasa bm 3k
Tema
2 : Hidup Bermasyarakat
Unit
4 : Hari Mesra Taman Bestari
Tajuk
Jiran Bersatu
Standard pembelajaran
4.1.2, 3.2.7
Standard Pembelajaran Linus
1.4
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Menyebut dan menyanyi sambil beraksi mengikut lirik lagu.
2) Memberikan contoh aktiviti yang boleh diadakan bagi mewujudkan semangat bermasyarakat
di tempat tinggal mereka.
Objektif LINUS
Murid berupaya membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi
perkataan bersuku kata terbuka
Aktiviti
1) Guru membimbing murid menyebut dan melakukan aksi bagi diksi yang dicetak berwarna
merah.
2) Guru membimbing menulis frasa yang dicetak berwarna biru dalam bentuk tulisan berangkai
yang betul.
3) Murid diminta menyebut dan menyanyi sambil beraksi mengikut lirik lagu.
4) Murid diminta memberikan contoh aktiviti lain yang boleh diadakan untuk mewujudkan
semangat bermasyarakat di tempat tinggal mereka.
Aktiviti LINUS
1) Guru membimbing murid membina ayat tunggal berdasarkan kad perkataan yang
mengandungi suku kata terbuka.
2) Murid diminta menulis semula ayat tunggal yang telah dibina dengan susunan ayat yang
betul.
Sistem bahasa
Kata kerja terbitan
Nilai
Hormat-menghormati, kasih sayang, semangat bermasyarakat
Refleksi
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.
Refleksi LINUS
__ orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran. Manakala __
orang murid berjaya mencapai objektif dengan bimbingan.