Anda di halaman 1dari 1

2.

BUTIR PERKHIDMATAN

2.1

Nombor Fail Peribadi JPS : JB/(SB) 09691

2.2

Skim Perkhidmatan : SSM

2.3

Tarikh Lantikan Pertama : 13 JULAI 2009 Gred Hakiki : DG41

2.4

Tarikh Pengesahan Lantikan Pertama: 1 NOVEMBER 2009

2.5

Tarikh Lantikan ke Jawatan Hakiki Sekarang : 13 JULAI 2009

2.6

Tarikh Pengesahan Jawatan Hakiki Sekarang : 13 JULAI 2009

2.7

Tarikh Kenaikan Pangkat ke Jawatan Sekarang : 13 JULAI 2009

2.8

Tarikh Pengesahan Kenaikan Pangkat ke Jawatan Sekarang : 13 JULAI 2009

2.9

Gelaran Jawatan Sekarang : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

2.10

Tarikh Bersara : 31 MAC 2045

3.

KELULUSAN AKADEMIK

Bil.

Kelulusan Akademik

01.

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

02.
4.

(KEPUJIAN) TESL

2002
2009

KELULUSAN IKHTISAS
Bil.
01.

5.

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Tahun Diperolehi

Kelulusan Ikhtisas
IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
(KEPUJIAN) TESL

Tahun Diperolehi
2009

PENGALAMAN BERTUGAS SEJAK MULA BERKHIDMAT SEBAGAI


Nama Institusi / Jabatan dan Lokasi