Anda di halaman 1dari 3

Senarai semak

Tunjang Komunikasi Bahasa Malaysia


Nama

Umur

Tarikh

Nama memerhati

Bil

1.

Standard
Pembelajaran
BM 1.0
Kemahiran
Mendengar

Indikator

BM 1.2.1 Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata


awal yang sama.
BM 1.2.2 Mengenal perkataan dengan bunyi suku awal
yang berbeza.
BM 1.2.3 Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama .

2.

BM 2.0
Kemahiran Bertutur

BM 1.2.4 Mengenal bunyi suku kata akhir yang


berbeza.
BM 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah
dengan
sebutan yang betul.
BM 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.
.BM 2.1.7 Menamakan objek di persekitaran.
BM 2.2.5 Menyoal dengan menggunakan sebutan
yang
betul dengan bimbing guru.
BM 2.2.6 Mengemukakan soalan yang sesuai dan
mudah

(/)

(x)

CATATAN

3.

BM 3.0
Kemahiran
Membaca

difahami.
BM 2.2.7 Menjawab soalan dengan ayat yang mudah
dan
sesuai.
BM 3.1.3 Menyebut huruf secara rawak.
BM 3.1.4 Menyebut huruf mengikut urutan.
BM 3.1.5 Menganal pasti bentuk huruf kecil.
BM 3.1.6 Mengenal pasti bentuk huruf besar.
BM 3.1.7 Memadankan huruf kecil dengan huruf besar.
BM 3.2.3 Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat
dalam
perkataan.
BM 3.3.2 Menyebut huruf konsonan dengan tepat

BM 3.4.5 Membina dan membunyikan dua suku kata


terbuka secara rawak.

BM 3.5
Kemahiran
Membaca

BM 3.4.6 Membina dan membunyikan tiga suku kata


terbuka secara rawak.
BM 3.4.7 Membina dan membunyikan suku kata
tertutup
secara rawak.
BM 3.5.3 Membatangkan dua suku kata terbuka untuk
menjadi perkataan .

BM 3.5.4 Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk


menjadi perkataan.
BM 3.5.5 Membatangkan satu suku kata tertutup untuk
menjadi perkataan.
BM 3.5.6 Membatangkan dua suku kata tertutup untuk
menjadi perkataan.
BM 3.5.7 Membatangkan suku kata terbuka dan suku
kata tertutup untuk menjadi perkataan.
BM 3.5.8 Membatangkan suku kata tertutup dan suku
kata terbuka untuk menjadi perkataan .

ULASAN GURU