Anda di halaman 1dari 3

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BI
L

KELAS DAN
SUBJEK

Kelas: 1 Ibnu Sina


Subjek: Bahasa
Inggeris
Jumlah murid: 15
orang

ISU/ KELEMAHAN PDP


Murid tidak mengingati
dan tidak mengusai kosa
kata dalam Bahasa
Inggeris

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

REFLEKSI

1. Menyenaraikan kosa kata Bahasa


Inggeris yang perlu dipelajari oleh
murid.
2. Menyediakan buku latih tubi kosa
kata Bahasa inggeris.
3. Ciri-ciri buku: setiap kosa kata
disertakan dengan gambar dan
murid perlu mengeja, menulis kosa
kata secara berulang, dan perlu
mengingat ejaan dan maksud kosa
kata tersebut.

1. 12 orang murid
berjaya menguasai
kosa kata sehingga
topik terkini.
2. 3 orang murid
kurang motivasi
untuk
melengkapkan
tugasan yang diberi.
Tindakan: membuat
latih tubi ejaan di
dalam kelas.

2.

1.

1.

3.

1.

1.

4.

1.

1.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN AKTIVITI PPB GURU

BI
L

TAHAP KEPERLUAN
CADANGAN AKTIVITI PPB

Lawatan Penanda Aras

2.

Bengkel Pengurusan Fail

3.

Kursus Keperluan Khusus - KBAT

4.

FOKUS PPB

1: TIDAK PERLU 2: PERLU 3:


SANGAT PERLU

Pengayaan dan peningkatan kompetensi

Peningkatan pengurusan

Pembangunan kompetensi dan potensi


diri

Kursus Elektif Pengurusan


database

Pengukuhan kompetensi

5.

Kursus Elektif multimedia

Pengukuhan kompetensi

6.

Kursus Keperluan Khusus Kursus


Semakan Kertas Jawapan

Pembangunan kompetensi dan potensi


diri

7.

Lawatan Penanda Aras Amalan


Terbaik
Pdp
/Kepimpinan
Instruksional

Pengayaan dan peningkatan kompetensi

Pengukuhan kompetensi

8.

PLC : perbincangan ilmiah dengan


sekolah
berdekatan/ komuniti

online