Anda di halaman 1dari 8

Nama: ______________________

SMK(P) TAMAN PETALING


PENDIDIKAN SIVIK DAN
KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 4
UJIAN BULAN JULAI

TINGKATAN
4:_________________

BAHAGIAN A
Jawab soalan semua soalan.
Tiap-tiap soalan di Bahagian A diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C, dan D. Bagi
tiap-tiap soalan, pilili satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan (kertas
OMR) yang disediakan..

1.

Apakah kitab panduan yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad
SAW?
A Al-Quran

C Kitab Islam

B Kitab Injil

D Kitab Suci

Berpuasa di dalam bulan


Ramadan

2.

3.

Pernyataan di atas merujuk ___________________________ .


A Rukun Iman.

C ibadat agama Islam

B Rukun Islam.

D kewajipan agama Islam.

Ucapan yang betul yang terkandung dalam Lapan Jalan Betul mengikut ajaran agama
Buddha bermaksud
A kita tidak harus bersikap leka dan malas.
B kita tidak harus memberikan tumpuan terhadap apa-apa jua yang kita lakukan.
C kita harus bercakap dan bertutur dengan sopan agar dapat membawa kegembiraan kepada
orang yang sedang bercakap dengan kita.
D kita harus memilih dan membuat keputusan yang betul berkenaan perkara-perkara
kehidupan.

4.

Yang manakah berkaitan dengan penjagaan maruah diri dalam ajaran agama Buddha? Kita
tidak harus
A mencuri
B berbohong
C melakukan kesalahan seksual

D membunuh dan berkelakuan kejam

5.

Yang manakah merupakan ajaran agama Kristian?


I Tidak berharap kepada Tuhan
II Mempercayai Tuhan
III Cinta akan Tuhan
IV Mengagumi diri sendiri

A I dan III

C II dan III

B I dan IV

D II dan IV

Antara berikut, yang manakah menggambarkan bahawa anda tidak mengamalkan amalan
nilai-nilai murni dalam kehidupan?
A Mengambil wang daripada tabung mangsa bencana alam untuk kegunaan diri
B Mengutip derma untuk anak-anak yatim
C Memberi sumbangan ikhlas kepada tabung golongan kurang upaya
D Memberi bantuan kepada mangsa bencana alam
7
Islam Hindu Buddha Kristian

Apakah persamaan ajaran yang disarankan oleh empat agama di atas?


A Menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan
B Bertafakur di tempat yang sunyi setiap hari
C Menjauhkan diri daripada orang yang kaya dan sombong
D Berbuat baik kepada umat seagama sahaja
8

Berikut merupakan amalan yang diamalkan oleh kaum Melayu semasa perayaan hari raya,
kecuali
A membawa buah limau ke rumah saudara-mara yang dikunjungi
B mengadakan rumah tersebut
C beraya di kampung
D memohon kemaafan daripada ahli keluarga dan saudara-mara

Hari Raya Aidilfitri disambut pada setiap tahun pada _______________________ .

A bulan Julai

C 25 Disember

B l0 Zulhijah

D 1 Syawal

10

Pada malam sebelum perayaan ini, seluruh


anggota keluarga berkumpul untuk makan besar .
Pernyataan di atas merujuk kepada perayaan _________________

10

A Hari Gawai

B Deepavali

C Hari Krismas

D Tahun Baru Cina

Apakah kebaikan amalan rumah terbuka semasa perayaan?


A Dipandang tinggi oleh masyarakat
B Menggalakkan semangat muhibah dan perpaduan antara kaum
C Meningkatkan imej keluarga tersebut
D Perayaan menjadi lebih meriah

12

Antara berikut, pernyataan manakah yang betul?


I Agama Hindu ialah agama rasmi negara kita
II Agama Islam ialah agama rasmi negara kita
III Kaum-kaum lain di Malaysia bebas menganuti agama lain selain agama Islam
IV Kaum-kaum lain dilarang melakukan aktiviti keagamaan mereka

13

A I dan II

C II dan III

B I dan IV

D III dan IV

Apakah fungsi agama dalam kehidupan manusia?


A Menyedarkan manusia tentang kewujudan alam sekeliling
B Membezakan golongan kaya dengan golongan miskin
C Memberikan panduan yang lengkap kepada manusia
D Menambahkan ilmu pengetahuan kepada manusia

14
Disambut sebagai tanda tamatnya musim menuai padi
Tarian Ngajat ditarikan ketika menyambut perayaan ini
Tuak menjadi sajian utama

Pernyataan di atas berkaitan dengan perayaan ___________________.

15

A Hari Gawai

C Hari Vaisakhi

B Deepavali

D Hari Good Friday

Kepentingan utama amalan kunjung-mengunjungi semasa perayaan ialah


I meningkatkan perpaduan antara kaum
II bertukar-tukar 'angpau'
III bertukar-tukar juadah hari raya
IV mengeratkan hubungan silaturahim

16

17

18

19

A I dan II

C II dan III

B I dan IV

D III dan IV

Antara berikut, perayaan yang manakah disambut oleh penganut agama Kristian?
I

Hari Krismas

III

Hari Wesak

II

Good Friday

IV

Hari Vasakhi

A I dan II

II dan III

III dan IV

I dan IV

Perayaan yang disambut oleh masyarakat Dayak di Sarawak ialah _______________.


A Tadau Kaamatan

C Good Friday

B Hari Gawai

D Hari Wesak

Berikut merupakan nilai murni yang dapat ditunjukkan melalui amalan bersedekah semasa
Hari Raya Aidiladha, kecuali ...
A sombong

C toleransi

B murah hati

D kasih sayang

Pilih pernyataan yang betul berkaitan dengan kebebasan beragama di negara ini?
I

Rakyat di negara ini diberi kebebasan untuk menganut dan mengamalkan kepercayaan
masing-masing

II Agama Islam merupakan agama rasmi di negara ini


III Penganut agama lain digalakkan menyebarkan agama mereka kepada penganut agama
Islam
IV Kerajaan membenarkan pembinaan rumah ibadat mengikut pegangan agama masingmasing
A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV


4

20

Semasa mengadakan rumah terbuka kita perlu...


A menghidangkan makanan yang mem-punyai kandungan protein yang banyak.
B menghidangkan berbagai jenis makanan.
C menjaga sensitiviti kaum lain dari segi makanan.
D menghidangkan makanan yang mahal.

21

Yang manakah tidak benar tentang Hari Vasakhi?


A Hari istimewa bagi semua masyarakat Sikh
B Disambut pada 14 April setiap tahun
C Perayaan yang diasaskan oleh Guru Amar Das pada tahun 1567
D Menandakan permulaan tahun baru bagi para petani di timur India
.

22

23

Cahaya yang dimaksudkan dalam perayaan Hari Deepavali ialah cahaya


A kegemilangan.

C kemeriahan

B kerohanian.

D kebatinan.

Perlembagaan Malaysia ialah


A Peraturan yang patut dipatuhi oleh rakyat Malaysia
B Satu himpunan peraturan dan dasar negara kita
C Undang-undang keselamatan negara
D Peraturan am mengenai cara-cara perlaksanaan dasar kerajaan

24

Apakah kesan kepada rakyat Malaysia jika negara kita tidak mempunyai perlembagaan?
A Negara kita akan menjadi lebih maju setanding dengan negara lain
B Kedatangan pelancong asing akan bertambah dan hasil pendapatan kerajaan akan
bertambah
C Negara akan huru-hara
D Negara akan menikmati pencapaian ekonomi yang lebih baik

25

Bilakah Perlembagaan Persekutuan diluluskan?


A pada 25 Ogos1957

C pada 31Ogos1957

B pada 15 Ogos1957

D pada 16 September 1957

26

27

Perlembagaan Persekutuan lahir bersama-sama dengan perisytiharan__


A Merdeka

C Darurat

B Pembentukan Malaysia

D Parti Komunis Malaya

Kesan kebebasan bersuara dalam bentuk terkawal ialah


A perpaduan negara dapat dicapai
C menjaga hak asasi masyarakat
B pembangunan negara dapat dilaksanakan
D rakyat perlu patuh akan segala dasar kerajaan

28

Antara ciri-ciri berikut, yang manakah tidak benar berkaitan dengan Perlembagaan
Malaysia?
A Malaysia sebagai sebuah persekutuan
B Malaysia sebagai negara raja berper-lembagaan
C Malaysia sebagai negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen
D Kebebasan beragama dengan agama Hindu sebagai agama rasmi Malaysia

29

Perlembagaan berperanan
I menentukan bidang kuasa rakyat.
II menentukan bidang kuasa pemerintahan.
III membentuk sesebuah kerajaan.
IV menyuarakan hak-hak rakyat.
A I, II dan III
B I, II dan IV
C II, III dan IV
D I, II, III dan IV

30

Siapakahp pengerusi Suruhanjaya Reid?


A Sir Ivor Jennings

C B.Malik

B Sir William McKell

D Lord Reid

(60 Markah)

BAHAGIAN B.
Isi tempat kosong dengan jawapan yangsesuai.
berziarah

berpuasa
beribadat

kejayaan
balik kampung

mengeratkan
Bermaaf-maafan

zakat fitrah
menghadiahkan

Hari Raya Aidilfitri jatuh pada 1 Syawal tahun Hijrah. Hari Raya Aidilfitri merupakan
perayaan yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia bagi menandakan berakhirnya bulan
Ramadan yang mewajibkan umat Islam menjalani ibadah 1 _____________________ dan
2____________________ dengan lebih tekun. Pada bulan Ramadan umat Islam diwajibkan
membayar 3__________________ dan ini akan berhenti dikutip apabila solat sunat Aidilfitri
dimulakan.
Menjelang perayaan, berlaku kesesakan di jalan raya utama dan lebuh raya di seluruh negara
akibat kebanjiran warga bandar yang pulang ke kampung halaman untuk menyambut perayaan
bersama-sama kaum keluarga dan sanak saudara. Fenomena ini dikenal sebagai4______________
Antara amalan yang sering dilakukan pada Hari Raya termasuklah amalan 5________________.
Amalan ini adalah bertepatan dengan suruhan agama Islam. Pada pagi Hari Raya Aidilfitri, umat
Islam akan mengunjungi pusara ahli keluarga yang telah meninggal dunia dan
6____________________bacaan Al-Fatihah atau bacaan surah Yasin. Kemudian mereka akan
berkunjung ke rumah sanak saudara dan rakan taulan. Mereka akan 7_____________ dan
melupakan kesilapan yang lampau.
Pada asasnya, Hari Raya adalah hari untuk bergembira, bermaaf-maafan, dan hari untuk
8 ____________ ikatan persaudaraan dalam kalangan umat Islam di samping meraikan
9 ____________________ beribadah kepada Allah.
(18 Markah)
7

BAHAGIAN C
Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan (X) pada pernyataan yang salah.
1. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan satu nilai yang mampu membentuk

individu menjadi insan yang bersifat mementingkan diri sendiri.


2. Nilai-nilai murni seperti bertakwa, amanah, sabar, bertanggungjawab,
penyayang, tekun dan sebagainya patut diamalkan demi mencapai
kecemerlangan hidup.
3. Setiap agama menyeru para penganutnya mengamalkan perkara-perkara yang
dilarang seperti menerima rasuah dan menurut hawa nafsu.
4. Amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang individu akan menunjukkan
sama ada individu terbabit beriman kepada ajaran agamanya atau sebaliknya.
5. Agama Kristian menggalakkan penganutnya supaya tidak mementingkan diri
dan sentiasa mengambil berat akan kebajikan jiran.
6. Raja atau sultan adalah ketua agama di negeri masing-masing.
7. Bahasa Inggeris adalah Bahasa kebangsaan Malaysia.
(14 Markah)
Susun proses penggubalan Perlembagaan Malaysia dengan urutan yang betul .
1.

Rang undang-undang disediakan oleh Jabatan Peguam Negara

2.

Bacaan Kedua

3.

Draf Undang-Undang

4.

Peringkat Jawatankuasa di Dewan Rakyat

5.

Bacaan Ketiga

6.

Kelulusan Kabinet

7.

Rang Undang-undang diwartakan

8.

Bacaan Pertama

9.

Perkenan Yang di-Pertuan Agong

Disediakan okeh
___________________________
(Pn. Sashineka Sumbulingam)

Disemak oleh
_______________________
(Pn Anizah bt Bakar )

(18 Markah)
Disahkan oleh
________________________
(Pn Mazliza bt Mat Amin)
(GKMP KEMANUSIAN)