Anda di halaman 1dari 10

Penilaian Melalui

Pemerhatian
BMM 3033 E
Disediakan oleh:
Kumpulan 2
Lim Ting Len, Jennifer, Jumardi, Audrey, Nonny, Voeny

Penilaian melalui pemerhatian


adalah satu proses untuk
menentukan apa yang pelajar tahu
bagaimana hendak melakukan
sesuatu tugasan atau operasi dalam
masa sebenar.
Ianya merupakan satu alat
pentaksiran yang sesuai untuk
mentaksir aspek afektif dan
psikomotor pelajar.

Tujuan utamanya adalah untuk


membekalkan data yang bersifat
objektif tentang kualiti pencapaian
pelajar, termasuklah proses dan
prosedur dalam menyiapkan
tugasan dan cabaran yang dihadapi
sepanjang proses tersebut.

Maklumat ini boleh digunakan oleh


pendidik dalam merencanakan proses dan
prosedur pengajarannya.
Masalah yang mungkin timbul dalam
penilaian berdasarkan pemerhatian adalah
ketidakadilan (bias).
Masalah ini sebenarnya tidak akan timbul
sekiranya tingkahlaku yang ingin
diperhatikan diberi definisi secara objektif
dan boleh dilihat sebagai ada atau tiada.

Sebagai satu panduan


dalammenggunakan kaedah
pentaksiran ini, berikut
adalah perkara-perkara yang
perlu dilakukan.

1. Fahami asas kepada pemerhatian


menyedari keadaan sekeliling
membezakan di antara tingkahlaku
yang subjektif dan objektif
membezakan di antara deskripsi dan
membuat inferens
prasa soalan yang menghadkan
pemerhati memerhati tingkahlaku
yang maujud dan zahir

2. Bersedia untuk membuat pemerhatian


dengan
membuat keputusan tentang jenis
tingkahlaku, tindakan, dan kemahiran
yang ingin diperhatikan
membuat keputusan tentang siapa yang
akan menjadi pemerhati
membuat pelan sampel
menyediakan borang pemerhatian untuk
merekod kekerapan sesuatu tingkahlaku,
tindakan, dan kemahiran itu timbul
melatih pemerhati

3. Memerhati dan merekod bagaimana


pelajar melakukan tingkahlaku tersebut.
Prosedur
pemerhatian ini boleh dalam bentuk formal
ataupun tidak formal

4. Buat ringkasan atau rumusan kepada hasil


pemerhatian dengan jelas dan berguna sebagai satu
"feedback" kepada setiap pelajar dan kumpulan; dan
bantu pelajar dalam menganalisa data pemerhatian dan
membuat refleksi tentang bagaimana.

tahap efisien pembelajaran mereka


mereka boleh membantu rakan mereka
belajar
mereka boleh mencapai tahap yang
lebih efisien

Sekian, terima kasih.