Anda di halaman 1dari 13

UNIT KOKURIKULUM SK SELAYANG BARU 2

LAPORAN AKTIVITI

PERJUMPAAN KALI 2
HARI : Rabu
MASA : 7.30 8.50 pagi

TARIKH : 25 Mac 2015


TEMPAT : Tapak Perhimpunan

KEHADIRAN GURU
1. Cik Nurul Syazwanie bt Suhaimi
2. Pn Arni Marlina bt Ahmad
3. Pn. Norhasliza bt Rosli
4. En Badrul Munir bin Jaafar
5. Pn Rusiah bt Sidek
6. En Mohd Waqiyuddin
7. Pn Azlina bt Ramly
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
JUMLAH KEHADIRAN MURID

1.

AKTIVITI YANG DIJALANKAN


Murid-murid berkumpul dan guru mengambil kedatangan murid

2.

Taklimat berkaitan pelaksanaan Kejohanan Merentas Desa Peringkat sekolah oleh Guru
Penolong Kanan Ko Kurikulum
3. Aktiviti pemanasan badan.
4. Murid-murid dilepaskan untuk berjalan mengikut rumah sukan mengikut laluan merentas
desa dengan pengawasan para guru.
5.

REFLEKSI / IMPAK
Aktiviti berjalan lancar. Murid-murid dan guru jelas tentang laluan dan pergerakan kejohanan
merentas desa yang akan dilaksanakan.

Disediakan oleh ,
________________________________
(NURUL SYAZWANIE BINTI SUHAIMI)

Disemak Oleh ,

UNIT KOKURIKULUM SK SELAYANG BARU 2


LAPORAN AKTIVITI

PERJUMPAAN KALI 3
HARI : Rabu
MASA : 7.30 8.50 pagi

1. Cik Nurul Syazwanie bt Suhaimi


3. Pn. Norhasliza bt Rosli
5. Pn Rusiah bt Sidek
7. Pn Azlina bt Ramly
9. Pn. Norasyikin bt Sabtu
11.
13.

TARIKH : 1 April 2015


TEMPAT : Tapak Perhimpunan
KEHADIRAN GURU
2. Pn Arni Marlina bt Ahmad
4. En Badrul Munir bin Jaafar
6. En Mohd Waqiyuddin
8. Cik Tuan Faizah Asmira bt Tuan Zulkifli
10. Pn. Suwaibah bt Sobri
12.
14.

JUMLAH KEHADIRAN MURID

1.

AKTIVITI YANG DIJALANKAN


Murid-murid berkumpul dan guru mengambil kedatangan murid

2. Ketua rumah mengedarkan nombor peserta


3. Taklimat diberikan oleh GPK Ko-Kurikulum terutamanya tentang keselamatan peserta.
Penyelaras menerangkan secara ringkas perjalanan kejohanan.
4. Aktiviti pemanasan badan dan senamrobik
5. Murid-murid disusun mengikut tahun.
6. Para peserta dilepaskan mengikut kategori iaitu mengikut tahun.
7. Upacara penyampaian hadiah kepada para pemenang.

REFLEKSI / IMPAK
Aktiviti berjalan lancar. Kebanyakan peserta daripada rumah Mars mendapat tempat dalam
Kejohanan Merentas Desa. Rumah Mars dinobatkan sebagai Johan Keseluruhan Kejohanan
Merentas Desa.
Disediakan oleh ,
________________________________

Disemak Oleh ,

(NURUL SYAZWANIE BINTI SUHAIMI)


UNIT KOKURIKULUM SK SELAYANG BARU 2
LAPORAN AKTIVITI

PERJUMPAAN KALI 4
HARI : Rabu
MASA : 7.30 8.50 pagi

1. Cik Nurul Syazwanie bt Suhaimi


3. Pn. Norhasliza bt Rosli
5. Pn Rusiah bt Sidek
7. Pn Azlina bt Ramly
9. Pn. Norasyikin bt Sabtu
11.
13.

TARIKH : 15 April 2015


TEMPAT : Padang SKSBD
KEHADIRAN GURU
2. Pn Arni Marlina bt Ahmad
4. En Badrul Munir bin Jaafar
6. En Mohd Waqiyuddin
8. Cik Tuan Faizah Asmira bt Tuan Zulkifli
10. Pn. Suwaibah bt Sobri
12.
14.

JUMLAH KEHADIRAN MURID

1.

AKTIVITI YANG DIJALANKAN


Murid-murid berkumpul dan guru mengambil kedatangan murid

2. Taklimat berkaitan aktiviti latihan rumah sukan yang diadakan mengikut rumah dan
pemilihan peserta yang dijalankan sepanjang latihan.
3. Aktiviti pemanasan badan.
4. Latihan dan pemilihan peserta bagi acara 100m dan lontar peluru tahun 4 dan 5.
5. Bersurai

REFLEKSI / IMPAK
Aktiviti berjalan lancar teruatama dalam acara 100m. Demonstrasi dan bimbingan diberikan
oleh guru bagi acara lontar peluru kerana masih terdapat murid yang tidak berkemahiran
dalam acara tersebut terutamanya murid-murid tahun 4. Beberapa murid telah dikenalpasti
untuk mewakili rumah dalam kedua-dua acara.
Disediakan oleh ,

________________________________
(NURUL SYAZWANIE BINTI SUHAIMI)

Disemak Oleh ,

UNIT KOKURIKULUM SK SELAYANG BARU 2


LAPORAN AKTIVITI

PERJUMPAAN KALI 5
HARI : Rabu
MASA : 7.30 8.50 pagi

1. Cik Nurul Syazwanie bt Suhaimi


3. Pn. Norhasliza bt Rosli
5. Pn Rusiah bt Sidek
7. Pn Azlina bt Ramly
9. Pn. Norasyikin bt Sabtu
11.
13.

TARIKH : 22 April 2015


TEMPAT : Padang Sekolah
KEHADIRAN GURU
2. Pn Arni Marlina bt Ahmad
4. En Badrul Munir bin Jaafar
6. En Mohd Waqiyuddin
8. Cik Tuan Faizah Asmira bt Tuan Zulkifli
10. Pn. Suwaibah bt Sobri
12.
14.

JUMLAH KEHADIRAN MURID

1.

AKTIVITI YANG DIJALANKAN


Murid-murid berkumpul dan guru mengambil kedatangan murid

2. Ketua rumah mengedarkan nombor peserta


3. Taklimat berkaitan aktiviti latihan rumah sukan yang diadakan mengikut rumah dan
pemilihan peserta yang dijalankan sepanjang latihan.
4. Aktiviti pemanasan badan
6. Latihan dan pemilihan peserta bagi acara 100m, lompat tinggi, lompat jauh dan lontar
peluru bagu tahun 6 dan beberapa acara yang belum dilaksanakan oleh tahun 4 dan 5.
5. Bersurai

REFLEKSI / IMPAK
Aktiviti berjalan lancar. Guru telah mengenalpasti peserta-peserta yang akan mewakili rumah
untuk acara saringan dan acara akhir. Walau bagaimanapun, pemilihan juga akan diambil kira
semasa aktiviti sukantara dijalankan.
Disediakan oleh ,

________________________________
(NURUL SYAZWANIE BINTI SUHAIMI)

Disemak Oleh ,

UNIT KOKURIKULUM SK SELAYANG BARU 2


LAPORAN AKTIVITI

PERJUMPAAN KALI 6
HARI : Isnin
MASA : 7.30 10.00 pagi

1. Cik Nurul Syazwanie bt Suhaimi


3. Pn. Norhasliza bt Rosli
5. En Mohd Waqiyuddin
7.
9.
11.
13.

TARIKH : 27 April 2015


TEMPAT : Padang Sekolah
KEHADIRAN GURU
2. Pn Arni Marlina bt Ahmad
4. En Badrul Munir bin Jaafar
6.
8.
10.
12.
14.

JUMLAH KEHADIRAN MURID

1.

AKTIVITI YANG DIJALANKAN


Murid-murid berkumpul dan guru mengambil kedatangan murid

2. Taklimat berkaitan aktiviti sukantara yang melibatkan acara 100m, lompat tinggi, lompat
jauh dan lontar peluru.
3. Aktiviti pemanasan badan.
4.

Murid bergerak mengikut rumah sukan ke lokasi-lokasi yang telah ditetapkan.

7. Sepanjang acara sukantara, ketua rumah dan guru-guru rumah sukan membuat tinjauan
untuk pemilihan atlet.
5. Bersurai

REFLEKSI / IMPAK
Aktiviti berjalan lancar. Guru telah mengenalpasti peserta-peserta yang akan mewakili rumah
untuk acara saringan dan acara akhir. Murid-murid seringkali diingatkan tentang disiplindisiplin dalam setiap acara dan diingatkan supaya menjaga keselamatan semasa melakukan
aktiviti.
Disediakan oleh ,

________________________________

Disemak Oleh ,

(NURUL SYAZWANIE BINTI SUHAIMI)


UNIT KOKURIKULUM SK SELAYANG BARU 2
LAPORAN AKTIVITI

PERJUMPAAN KALI 7
HARI : Selasa
MASA : 7.30 10.00 pagi

1. Cik Nurul Syazwanie bt Suhaimi


3. Pn. Norhasliza bt Rosli
5. En Mohd Waqiyuddin
7.
9.
11.
13.

TARIKH : 28 April 2015


TEMPAT : Padang Sekolah
KEHADIRAN GURU
2. Pn Arni Marlina bt Ahmad
4. En Badrul Munir bin Jaafar
6.
8.
10.
12.
14.

JUMLAH KEHADIRAN MURID

1.

AKTIVITI YANG DIJALANKAN


Murid-murid berkumpul dan guru mengambil kedatangan murid- sukantara than 6

2. Taklimat berkaitan aktiviti sukantara yang melibatkan acara 100m, lompat tinggi, lompat
jauh dan lontar peluru.
3. Aktiviti pemanasan badan.
4.

Murid bergerak mengikut rumah sukan ke lokasi-lokasi yang telah ditetapkan.

8. Sepanjang acara sukantara, ketua rumah dan guru-guru rumah sukan membuat tinjauan
untuk pemilihan atlet.
5. Bersurai

REFLEKSI / IMPAK
Aktiviti berjalan lancar. Guru telah mengenalpasti peserta-peserta yang akan mewakili rumah
untuk acara saringan dan acara akhir. Murid-murid seringkali diingatkan tentang disiplindisiplin dalam setiap acara dan diingatkan supaya menjaga keselamatan semasa melakukan
aktiviti.
Disediakan oleh ,

________________________________

Disemak Oleh ,

(NURUL SYAZWANIE BINTI SUHAIMI)


UNIT KOKURIKULUM SK SELAYANG BARU 2
LAPORAN AKTIVITI

PERJUMPAAN KALI 8
HARI : Rabu
MASA : 7.30 10.00 pagi

1. Cik Nurul Syazwanie bt Suhaimi


3. Pn. Norhasliza bt Rosli
5. En Mohd Waqiyuddin
7.
9.
11.
13.

TARIKH : 29 April 2015


TEMPAT : Padang Sekolah
KEHADIRAN GURU
2. Pn Arni Marlina bt Ahmad
4. En Badrul Munir bin Jaafar
6.
8.
10.
12.
14.

JUMLAH KEHADIRAN MURID

1.

AKTIVITI YANG DIJALANKAN


Murid-murid berkumpul dan guru mengambil kedatangan murid- Sukantara tahun 5

2. Taklimat berkaitan aktiviti sukantara yang melibatkan acara 100m, lompat tinggi, lompat
jauh dan lontar peluru.
3. Aktiviti pemanasan badan.
4.

Murid bergerak mengikut rumah sukan ke lokasi-lokasi yang telah ditetapkan.

9. Sepanjang acara sukantara, ketua rumah dan guru-guru rumah sukan membuat tinjauan
untuk pemilihan atlet.
5. Bersurai

REFLEKSI / IMPAK
Aktiviti berjalan lancar. Guru telah mengenalpasti peserta-peserta yang akan mewakili rumah
untuk acara saringan dan acara akhir. Murid-murid seringkali diingatkan tentang disiplindisiplin dalam setiap acara dan diingatkan supaya menjaga keselamatan semasa melakukan
aktiviti.
Disediakan oleh ,

________________________________

Disemak Oleh ,

(NURUL SYAZWANIE BINTI SUHAIMI)


UNIT KOKURIKULUM SK SELAYANG BARU 2
LAPORAN AKTIVITI

PERJUMPAAN KALI 9
HARI : Khamis
MASA : 7.30 10.00 pagi

15. Cik Nurul Syazwanie bt Suhaimi


17. Pn. Norhasliza bt Rosli
19. En Mohd Waqiyuddin
21.
23.
25.
27.

TARIKH : 30 April 2015


TEMPAT : Padang Sekolah
KEHADIRAN GURU
16. Pn Arni Marlina bt Ahmad
18. En Badrul Munir bin Jaafar
20.
22.
24.
26.
28.

JUMLAH KEHADIRAN MURID


AKTIVITI YANG DIJALANKAN
Para peserta bagi acara saringan 100m, 80m berpagar dan juga acara Tarik tali
berkumpul di dataran perhimpunan
2. Para peserta diedarkan nombor acara oleh ketua rumah dan mendengar taklimat yang
disampaikan tentang acara-acara yang dipertandingakan.
3. Aktiviti pemanasan badan.
1.

4.

Murid bergerak mengikut lokasi-lokasi acara yang dipertandingkan.

5. Ketua rumah membuat catatan bagi acara-acara yang akan dipertandingan bagi acara
akhir pada hari kejohanan.
6. Bersurai

REFLEKSI / IMPAK
Aktiviti berjalan lancar. Beberapa peserta yang tidak hadir telah digantikan. Beberapa orang
atlet daripada rumah Mars melayakkan diri ke acara akhir kejohanan.
Disediakan oleh ,

________________________________
(NURUL SYAZWANIE BINTI SUHAIMI)

Disemak Oleh ,

UNIT KOKURIKULUM SK SELAYANG BARU 2


LAPORAN AKTIVITI

PERJUMPAAN KALI 10
HARI : Selasa
MASA : 7.30 10.00 pagi

1. Cik Nurul Syazwanie bt Suhaimi


3. Pn. Norhasliza bt Rosli
5. En Mohd Waqiyuddin
7.
9.
11.
13.

TARIKH : 5 Meil 2015


TEMPAT : Padang Sekolah
KEHADIRAN GURU
2. Pn Arni Marlina bt Ahmad
4. En Badrul Munir bin Jaafar
6.
8.
10.
12.
14.

JUMLAH KEHADIRAN MURID


AKTIVITI YANG DIJALANKAN
Guru rumah sukan mengendalikan para peserta acara padang akhir tahun 4 bagi acara
Lompat Jauh, Lompat Tinggi dan Lontar Peluru.
2. Para peserta diedarkan nombor acara oleh ketua rumah dan mendengar taklimat yang
disampaikan tentang acara-acara yang dipertandingakan.
3. Aktiviti pemanasan badan.
1.

4.

Murid bergerak mengikut lokasi-lokasi acara yang dipertandingkan.

5. Bersurai

REFLEKSI / IMPAK
Aktiviti berjalan lancar. Beberapa peserta yang tidak hadir telah digantikan. Beberapa atlet
rumah Mars berjaya mendapat tempat dalam acara-acara yang dipertandingkan.
Disediakan oleh ,

________________________________
(NURUL SYAZWANIE BINTI SUHAIMI)

Disemak Oleh ,

UNIT KOKURIKULUM SK SELAYANG BARU 2


LAPORAN AKTIVITI

PERJUMPAAN KALI 11
HARI : Rabu
MASA : 7.30 10.00 pagi

1. Pn. Norhasliza bt Rosli


3. En Mohd Waqiyuddin
5.
7.
9.
11.
13.

TARIKH : 7 Meil 2015


TEMPAT : Padang Sekolah
KEHADIRAN GURU
2. Pn Arni Marlina bt Ahmad
4. En Badrul Munir bin Jaafar
6.
8.
10.
12.
14.

JUMLAH KEHADIRAN MURID


AKTIVITI YANG DIJALANKAN
Guru rumah sukan mengendalikan para peserta acara padang akhir tahun 5 bagi acara
Lompat Jauh, Lompat Tinggi dan Lontar Peluru.
2. Para peserta diedarkan nombor acara oleh ketua rumah dan mendengar taklimat yang
disampaikan tentang acara-acara yang dipertandingakan.
3. Aktiviti pemanasan badan.
1.

4.

Murid bergerak mengikut lokasi-lokasi acara yang dipertandingkan.

5. Bersurai

REFLEKSI / IMPAK
Aktiviti berjalan lancar. Beberapa peserta yang tidak hadir telah digantikan. Beberapa atlet
rumah Mars berjaya mendapat tempat dalam acara-acara yang dipertandingkan.
Disediakan oleh ,

________________________________
(NURUL SYAZWANIE BINTI SUHAIMI)

Disemak Oleh ,

UNIT KOKURIKULUM SK SELAYANG BARU 2


LAPORAN AKTIVITI

PERJUMPAAN KALI 12
HARI : Khamis
MASA : 7.30 10.00 pagi

1. Cik Nurul Syazwanie bt Suhaimi


3. Pn. Norhasliza bt Rosli
5. En Mohd Waqiyuddin
7.
9.
11.
13.

TARIKH : 7 Meil 2015


TEMPAT : Padang Sekolah
KEHADIRAN GURU
2. Pn Arni Marlina bt Ahmad
4. En Badrul Munir bin Jaafar
6.
8.
10.
12.
14.

JUMLAH KEHADIRAN MURID


AKTIVITI YANG DIJALANKAN
Guru rumah sukan mengendalikan para peserta acara padang akhir tahun 6 bagi acara
Lompat Jauh, Lompat Tinggi dan Lontar Peluru.
7. Para peserta diedarkan nombor acara oleh ketua rumah dan mendengar taklimat yang
disampaikan tentang acara-acara yang dipertandingakan.
8. Aktiviti pemanasan badan.
6.

9.

Murid bergerak mengikut lokasi-lokasi acara yang dipertandingkan.

10. Bersurai

REFLEKSI / IMPAK
Aktiviti berjalan lancar. Beberapa peserta yang tidak hadir telah digantikan. Beberapa atlet
rumah Mars berjaya mendapat tempat dalam acara-acara yang dipertandingkan.
Disediakan oleh ,

________________________________
(NURUL SYAZWANIE BINTI SUHAIMI)

Disemak Oleh ,

UNIT KOKURIKULUM SK SELAYANG BARU 2


LAPORAN AKTIVITI

PERJUMPAAN KALI 13
HARI : Jumaat
MASA : 8.00 10.00 pagi

1. Cik Nurul Syazwanie bt Suhaimi


3. Pn. Norhasliza bt Rosli
5. En Mohd Waqiyuddin
7.
9.
11.
13.

TARIKH : 8 Meil 2015


TEMPAT : Padang Sekolah
KEHADIRAN GURU
2. Pn Arni Marlina bt Ahmad
4. En Badrul Munir bin Jaafar
6.
8.
10.
12.
14.

JUMLAH KEHADIRAN MURID


AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1. Murid berkumpul dan kehadiran diambil oleh guru kelas.
2. Murid berkumpul mengikut rumah sukan masing-masing. Peserta perbarisan di kumpul
mengikut urutan perarakan.
3. Taklimat tentang kejohanan Sukan Tahunan terutamanya tentang pergerakan acara
pembukaan yang melibatkan perbarisan, bacaan ikrar dan beberapa persembahan
diberikan oleh GPK Ko-kurikulum dan penyelaras sukan.
4. Raptai perbarisan lintas hormat dan perjalanan Kejohanan Sukan SKSBD.
5.

Murid dan guru bergerak mengikut rumah sukan masing-masing bagi menguruskan
persiapan perbarisan dan hiasan rumah sukan.

REFLEKSI / IMPAK
Aktiviti berjalan lancar. Murid dan guru telah mendapat pendedahan pergerakan Kejohanan
Sukan Tahunan yang akan berjalan keesokkan harinya.

Disediakan oleh ,

________________________________
(NURUL SYAZWANIE BINTI SUHAIMI)

Disemak Oleh ,

UNIT KOKURIKULUM SK SELAYANG BARU 2


LAPORAN AKTIVITI

PERJUMPAAN KALI 13
HARI : Jumaat
MASA : 8.00 10.00 pagi

1. Cik Nurul Syazwanie bt Suhaimi


3. Pn. Norhasliza bt Rosli
5. Pn Rusiah bt Sidek
7. Pn Azlina bt Ramly
9. Pn. Norasyikin bt Sabtu
11.
13.

TARIKH : 9 Meil 2015


TEMPAT : Padang Sekolah
KEHADIRAN GURU
2. Pn Arni Marlina bt Ahmad
4. En Badrul Munir bin Jaafar
6. En Mohd Waqiyuddin
8. Cik Tuan Faizah Asmira bt Tuan Zulkifli
10.
12.
14.

JUMLAH KEHADIRAN MURID


AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1. Peserta perbarisan berkumpul dan menguruskan diri dengan persiapan-persiapan
perbarisan.
2. Sebahagian murid membantu dalam menyiapkan persiapan rumah sukan
3. Acara-acara dimulakan dengan majlis perasmian pembukaan yang dimuatkan dengan
acara perbarisan dan beberapa persembahan diikuti dengan acara-acara akhir balapan.
4. Guru rumah sukan menguruskan peserta-peserta acara akhir balapan bagi kategorikategori yang dipertandingkan.
5. Majlis penutupan dan sesi penyampaian hadiah.

REFLEKSI / IMPAK
Kejohanan Sukan Tahunan SKSBD berjalan lancar. Rumah Mars telah dinobatkan sebagai
johan keseluruhan kejohanan. Beberapa atlet daripada rumah Mars telah dinobatkan sebagai
olahragawan dan olahragawati bagi setiap kategori yang dipertandingkan.

Disediakan oleh ,

________________________________
(NURUL SYAZWANIE BINTI SUHAIMI)

Disemak Oleh ,