Anda di halaman 1dari 1

BUTIRAN RESPONDEN KAJIAN

MENGATASI MASALAH KEKELIRUAN DALAM MEMBEZAKAN


PENGGUNAAN HURUF KECIL B DAN P KETIKA MENULIS SESUATU
PERKATAAN DENGAN KAEDAH A&B DALAM KALANGAN MURID TAHUN 4

JANTIN
BIL

NAMA

KOD

BANGSA

UMUR

A
1.
MURID A

10

MURID B

10

MURID C

10

MURID D

10

2.
3.
4.